niedziela, 22 marca 2015

Cmentarzysko w Piórkowie - krótka relacja z wycieczki


Cmentarzysko w Piórkowie odwiedziłem po raz pierwszy bodajże w 2004 roku. Od tego czasu odwiedzam je systematycznie co parę lat i widzę jak powoli, z roku na rok ulega degradacji. Oryginalna architektura grobowa kilkunastu przebadanych na cmentarzysku kurhanów rozsypuje się i zarasta coraz gęstszym lasem. O żółtym piasku wypełniającym niegdyś calce odkrytych obiektów dawno już zapomniano. Po najciekawszym, wyjątkowym na skalę europejską - kurhanie VIII pozostała jedynie owalna obstawa. A przecież to stanowisko archeologiczne może stanowić wyjątkową w regionie, dorównującą Odrom i Węsiorom, atrakcję turystyki historycznej. Jeśli mogę o coś prosić - jeździjcie do Piórkowa, pytajcie w Braniewie, w Leśnictwie Książki, w Nadleśnictwie Zaporowo o historię tego miejsca, o to co tam było i dlaczego jest tak niewidoczne i zaniedbane? Może ktoś dostrzeże w końcu unikalną wartość tego miejsca.

Bogdan Radzicki


sobota, 21 marca 2015

Jesteśmy zaangażowani - "W klimacie niepewności"


Jesteśmy zaangażowani... i dyskutujemy. Część z tych dyskusji upowszechniania jest w mediach. Przykładem niech będzie wywiad z dr Ewą Gładkowską, zamieszczony w Gazecie Olsztyńskiej (20 marca 2015 r.).

(red.)

piątek, 20 marca 2015

Inkubator Kreatywności - wiosna 2015


Przed kilkoma godzinami ukazało się  najnowsze wydanie e-magazynu Inkubator Kreatywności - wiosna 2015. Dużo lokalnego rękodzieła. Jest i wzmianka o kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Link do publikacji: http://issuu.com/inkubatorkreatywnosci/docs/dokument1-_nowy

Miłej lektury
Magda Markiewicz
niedziela, 15 marca 2015

Nasz udział w klastrze Archipelagi Kultury

(Moment podpisywania porozumienia o powołaniu klastra, 13 marca 2015 r.
Fot. Bartosz Cudnoch)
W piątek 13. marca 2015 r., w siedzibie Gazety Olsztyńskiej, podpisaliśmy umowę partnerską w sprawie powołania klastra pod nazwą Archipelagi Kultury. To kolejny krok finalizujący wielotygodniowe przygotowania i działania.

Koordynacją działań Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym w zakresie naszego udziału w Klastrze i przygotowywania propozycji do wspólnych działań zajmować się będzie z naszej strony dr Ewa Gładkowska. Prosimy z pomysłami kierować się do dr. E. Gładkowskiej.

czytaj też:St. Czachorowski

(Fot. Bartosz Cudnoch)
(Dr Ewa Gładkowska - pierwsza z lewej, fot. Andrzej Marcinkiewicz)

piątek, 13 marca 2015

Krótka relacja z wizyty gości z Francji

(Na spotkaniu u prof. dr hab. Jerzego Jaroszewskiego, prorektora ds. nauki. Fot. S. Czachorowski)
Z kilkudniową wizytą była m.in. u nas (bo goście z Francji mieli kilka spotkań z rożnymi instytucjami i organizacjami w Olsztynie oraz Nidzicy) delegacja z The Association France-Pologne de l’Indre w składzie, Co-Président Bernard Moreau i Anne-Marie Szlawski-Reignoux oraz Lucienne Moreau. Wspominaliśmy i omawialiśmy możliwości dalszej współpracy, wymiany studentów, wizyty studyjne itd. Nasi goście spotkali się z władzami uniwersytetu, pracownikami naukowymi oraz z naszymi interesariuszami. 

St.Cz.
(fot. S. Czachorowski)

(fot. S. Czachorowski)