środa, 29 października 2014

Anna Robak

(Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Dzieci)
Jestem z wykształcenia biologiem. W 1978 r. ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną i podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela akademickiego, którą kontynuuję w UWM. Jubileusz 35.lecia pracy obchodziłam jako Belfer Roku 2013/2014 Wydziału Biologii i Biotechnologii. Od roku 2006 pełnię funkcję kierownika Katedry Anatomii Porównawczej na macierzystym Wydziale. Wykładam przedmioty obligatoryjne (Anatomia funkcjonalna człowieka i Histologia zwierząt) oraz liczne fakultatywne (m.in. Mózg człowieka, Mózg a zachowanie, Neurobiologiczne podstawy rozwoju człowieka, Neurobiologia snu, Patologia wybranych narządów, Mikroskopia fluorescencyjna, Nowe odkrycia w dziedzinie neurobiologii, Edukacja prozdrowotna) dla studentów różnych kierunków i stopni kształcenia, m.in. na kierunku biologia, biologia medyczna, mikrobiologia, biotechnologia (również inżynierska) oraz dla słuchaczy studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.

Dla studentów kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze opracowałam przedmiot pt. Ciało człowieka (zagadnienia wychodzące poza klasyczną anatomię opisową). Prowadzę również seminaria dyplomowe, wykłady i zajęcia popularno-naukowe na Uniwersytecie Dzieci, Uniwersytecie III wieku i w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Nocy Biologów. Prowadziłam również zajęcia w projekcie Biura Promocji UWM – uczeń szczególnie uzdolniony kierunkowo. W kręgu moich zainteresowań naukowych, począwszy od pracy magisterskiej, jest neuroanatomia , szczególnie ośrodkowy układ nerwowy – mózgowie ssaków. Stopień naukowy doktora uzyskałam w obszarze nauk przyrodniczych, a stopień doktora habilitowanego z dziedziny nauk biologicznych. Odbyłam dwa staże naukowe, krajowy i zagraniczny (Kanada). Interesuję się neuropsychologią, lubię kwiaty i ogród; mam trójkę dzieci oraz psa.

Do swoich osiągnięć zawodowych mogę zaliczyć: opublikowanie łącznie 145 prac naukowych, w tym 56 oryginalnych prac badawczych i 2 monografie; promotorstwo dwóch prac doktorskich, 21 prac magisterskich i 11 licencjackich (do 2013r.); zorganizowanie pracowni immunofluorescencji i wdrożenie technik immunohistochemicznych do metodyki badań naukowych katedry oraz współorganizację kongresów naukowych, w tym jeden (Człowiek i Człowieczeństwo, 2008) we współpracy z Wydziałem Nauk Humanistycznych. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczno-wychowawcze i społeczno-organizacyjne otrzymałam nagrody: Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (1977), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę magisterską (1978); Nagrody Rektora: za działalność dydaktyczną lub dydaktyczno-wychowawczą (1981, 1982, 2014 „Belfer 2013/2014” na WBiB); za działalność naukową (1986, 1996, 2006); nagroda Rektora stopnia drugiego za działalność organizacyjną (1994, 2001, 2008, 2011); Złoty Krzyż Zasługi (2011).

Anna Robak

poniedziałek, 27 października 2014

Stanowisko archeologiczne na wyspie, w pobliżu Kortowa


Dawniej była tu wyspa. Bo było jezioro, zwane Płodciduga Duża. Mieszkali ludzie, ponad 2 tysiące lat temu. Czynione są starania, aby powstała tu stała baza terenowa (badawcza) i ścieżka edukacyjna. A wszystko to między Kortowem a Brzezinami. Znakomicie można łączyć przyrodę z historią i archeologią. Wybierzemy się tu w czasie Nocy Biologów 9. stycznia 2015. Będzie to nocna wyprawa przyrodniczo-historyczna.

Stanisław Czachorowski


piątek, 24 października 2014

Mazurska Kosaczewina i kiszenie kapusty


Stowarzyszenie i zespół ludowy "Mazurska Kosaczewina" zaprasza 25 października 2014 r. na widowisko obrzędowe w gwarze mazurskiej pn."Kiszenie kapusty",do Czernik na  godz. Bedzie to widowisko obrzędowe w gwarze mazurskiej, obrazujące tradycyjne kiszenie kapusty, co czyniono w okresie jesiennym, koniecznie przed "Wszystkimi Świętymi", jak mówią źródła literatury o tematyce obrzędowej. Będzie okazja do "posmakowania" nie tylko gwary mazurskiej, śpiewu, tańca, ale również potraw mazurskich, m.in. plińców z pomoćką, oczywiście z kiszoną kapustą. .

źródło: Agnieszka Roszig, Widowisko obrzędowe KISZENIE KAPUSTY w gwarze mazurskiej!

środa, 22 października 2014

Wystawa wędruje po regionie

(Na Międzynarodowych Targach Rolnych AgroPower w Ostródzie)
Wystawa fotograficzno-internetowa o krajobrazach i dziedzictwie Warmii i Mazur wędruje po regionie. Cieszy się sporym zainteresowaniem i pokazywana jest nawet w niekonwencjonalnej formie, jako pomoce dydaktyczne do różnych prezentacji i wykładów.

Uczymy się współpracować z naszymu partnerami. Zbieramy doświadczenia i przygotujemy kolejne, zmodyfikowane i ulepszone wersje tych fotograficzno-blogowych opowieści o przyrodzie i kulturze.poniedziałek, 20 października 2014

International Joint Conference - History, culture and nature of the Baltic Sea Region

International Joint Conference - History, culture and nature of the Baltic Sea Region
23-24 October 2014, Olsztyn, Poland
University of Warmia and Mazury in Olsztyn,
Old Boiler House, Prawocheńskiego Street 9, Olsztyn-Kortowo, Poland
(http://www.bsrun.org/activities/international-joint-conference)
Programme:
23.10.2014 (Thursday)
12.00-15.00 - registration
15.00-15.15 - opening of the Conference
Prof. Dr. Jerzy Jaroszewski – Vice-Rector for Research, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Dr. Kari Hyppönen – President, Baltic Sea Region University Network
15.15-15.45 - plenary lecture 1: Prof. Sven Ekdahl, Berlin, Germany -  The Baltic Sea countries: A study of their rich history
15.45-16.15 - plenary lecture 2: - Dr. Andris Spruds, Prof. RSU, Latvian Institute of International Affairs, Latvia - culture of Baltic States
16.15-16.30 - coffee break
16.30-17.00 - plenary lecture 3: Prof. Lauri Arvola, University of Helsinki, Finland - Factors affecting nutrient loading from Finnish river basins to the Baltic Sea
17.00-17.30 - plenary lecture 4: Prof. Dr. Janusz Małłek, dr h.c., Nicolaus Copernicus University, Poland - Migration and cultural transfer between Poland and Sweden in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
17.30-18.00 - discussion on the future of the Baltic Sea Regions and prospects of research
cooperation
            18.15 - welcome party with concert and art exhibition
Programme
Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata a-moll op.37 nr 5 for flute, basson and basso continuo, I. Vivace, II. Largo, III. Allegro
Ludwig Spohr: Adagio F-dur, Op.115 for flute and piano
Antonín Dvořák: Humoreska for flute and piano
Faure Gabriel, arr. Bill Thorp: Berceuse from The Dolly Suite Trio for flute, basson and piano
Edward Grieg, arr. Bill Thorp: Norwegian Dance No. 2 Trio for flute, basson and piano
Rodgers Richard, arr. Bill Thorp: Oklahoma Trio for flute, basson and piano

Performers: Pro Musica Antiqua
Leszek Szarzyński – flute, Institute of music, Faculty of Fine Arts
Roman Kuźniak – basson, Institute of music, Faculty of Fine Arts
Lucyna Żołnierek-Frenszkowska – piano


24.10.2014 (Friday)
 9.00-11.00 - parallel sessions
 Session I – history and nature
    9.00-9.15 - Dr. Anna Kołodziejczyk -  Protection of the aquatic resources of the royal lands  in the grand duchy of Lithuania in times of the last Jagiellonians
    9.15-9.30 - Prof. Valdas Žulkus - Europeanisation of the East Baltic rim. The interactions on the Baltic Sea in the Viking Age – High Middle Ages
    9.30-9.45 - Małgorzata Kutaj, MSc. -  The role of the village theatre Węgajty in propagation the multicultural heritage by new media in the society
    9.45-9.55 - discussion
  9.55-10.10 - Dr. eng. Jerzy Miałdun - Understanding historical landscapes nod the Vistula Lagoon through aerial photography
10.10-10.25 - Prof. Marek Kruk - International scientific cooperation in prognosis of environmental effects caused by engineering activity in Vistula Lagoon (South Baltic)
10.25-10.40 - Prof. Agnieszka Jaszczak - Landscape values of Cathedral Hill in Frombork
10.40-10.50 - discussion
Session II – Panel on Kaliningrad issues
    9.00-9.10 - Prof. Krzysztof Gładkowski, East Prussia - The Holocaust and Memory
    9.10-9.20 - Prof. Ingmar Oldberg, Kaliningrad region - a trouble spot on the Baltic
    9.20-9.30 - Prof. Arkadiusz Żukowski, A Case of Regional Identity of Inhabitants of the Polish-Russian Borderland
          9.30-9.40 - Dr. Krzysztof Żęgota, Historical identity and awareness in Kaliningrad region and Warmia and Mazury. Selected issues
    9.40-9.55 - discussion
  9.55-10.05 - Prof. Selim Chazbijewicz, Tatars as a ethnic minority in the Kaliningrad Region
10.05-10.15 - Prof. Marcin Chełminiak, Co-operation and Security in the Baltic Sea Region in the Post Cold War era - Polish Perspective
10.15-10.25 - Dr. Wojciech Kotowicz, The foreign policy of Poland and the Kaliningrad region - national security and cross-border determinants
10.25-10.35 -  Dr. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, Image of the Polish-Russian borderland in the Olsztyn mass media
10.35-10.50 – discussion
10.50-11.20 – coffee break
11.20-12.50 - continuation of thematic sessions
Session I – history and nature
11.20-11.35 - Dr. Paweł M. Loro, First local floras in the Baltic Sea South-East Coast
11.35-11.50 - Dr. Mieczysława A. Fenyk, Dr. Krystyna Kuszewska, A protection of avenue at Warmia and Mazury
11.50-12.05 - Prof. Stanisław Czachorowski, Aquatic insects as usefully bioindicators of ecological conditions of lakes
12.05-12.20 - Dr. Bogdan Radzicki, Dr Marta Śliwa, Prof. s. Czachorowski, A cultural and natural heritage projects focused on the Limajno Mikroregion
12.20-12.35 - Marek Maruszczak, MA, Reception of “Why didn’t you invest in Eastern Poland?” campaign in foreign Internet memes
12.35-12.45 - discussion
Session II – Panel on contemporary political, economic, social  and cultural issues
11.20-11.30 - Dr. Anna Barsukova, Prof. Igor I. Zhukovskiy, International activity of the universities (European Union case): Why do universities cooperate?
11.30-11.40 - Prof. Vaiva Zuzevičiūtė, Prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Interpretations of Belonging in an Interstate Society: Some Evidences from an International Study
11.40-11.50 - Dr. Natalia Sarakhanova, A new look at distance joint student research projects as integration process
11.50-12.00 - Dr. Maciej Hartliński, Historical and contemporary challenges for local leaders in the development of civic participation in Poland
12.00-12.10 - Dr. Karolina Tybuchowska-Hartlińska, The Evolution of Local Political Participation in Poland. Contemporary Challenges in a Historical Context
12.10-12.20 - Dr. Ewa Gładkowska, Cultural landscape of the Curonian Spit – Weduta Utraty?
12.20-12.45 - discussion
12.45-13.45 - lunch
13.45-15.00 - panel discussion: further possibilities of regional cooperation, prospects of regional development and joint research projects

15.00-15.10 - closing of the conference 

piątek, 17 października 2014

Relacja z wizyty studyjnej we FrancjiW ramach wieloletniej już współpracy, we wrześniu 2014 r. delegacja z województwa warmińsko-mazurskiego odwiedziła Region Centrum (Departament Indre), w ramach wymiany i współpracy ze Stowarzyszeniem Francja-Polska

Głównym tematem wizyty były problemy ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa kulturowego, w kontekście wzajemnych uwarunkowań kultury i przyrody. Wizyta polskiej delegacji miała miejsce w dniach 7-14 września 2014 r. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki, Państwowego Przedsiębiorstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Delegacja przybyła w niedzielę na lotnisko de Gaulle w Paryżu, a następnie udała się samochodami do Châteauroux, gdzie została zakwaterowana w prywatnych domach. Bliższy kontakt z gospodarzami pozwolił lepiej i pełniej poznać kulturę regionu i codzienne życie Francuzów.

Program wizyty obejmował spotkania z przedstawicielami nauki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i małych przedsiębiorstw. Polska delegacja miała możliwość zapoznać się z wybranymi ośrodkami, zajmującymi się ochroną przyrody (Regionalny Park Przyrody w Brenne, Park Faunistyczny w Haute Touche, Park Przyrodniczy Cheneviere w Deols, rezerwat regionalny Etangs Foucaud), ochroną różnorodności biologicznej (Towarzystwo Pomologiczne z Berry, sad-bank genów w Neuvy Saint-Sepulchre), obiektami ochrony dziedzictwa kulturowego (m.in. opactwo Meobecq, dom-muzeum George Sand i pamiątki po Fryderyku Chopinie).

Wartościowym uzupełnieniem prezentacji regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego było spotkanie z rolnikiem, zajmującym się uprawą organiczną/biodynamiczną (wykluczającą użycie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, a bezpieczeństwo upraw przed szkodnikami ma zapewnić bioróżnorodność) i przetwórstwem żywności oraz odwiedziny w karczmach, powstałych przy farmach.

Tematyka spotkań obejmowała szeroki przekrój problemów, nawiązujących do różnorodnych aspektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, produktów lokalnych, ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz różnorodnych aktorów życia lokalnego, z dużym udziałem różnych stowarzyszeń. Niezwykle wartościowe było spotkanie przy “okrągłym stole” w Centrum Studiów Uniwersyteckich w Châteauroux (Uniwersytet w Orleanie) z udziałem przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, przedstawicieli nauki a także przedstawiciela ambasady polskiej we Francji. Omówione zostały doświadczenia ze współpracy międzynarodowej na poziomie samorządów, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. Obie strony zgodnie uznały, że porozumienie i współpraca między ośrodkami akademickimi może być osią dalszej współpracy obu regionów (Departament Indre, województwo warmińsko-mazurskie). Poczynione zostały wstępne ustalenia dotyczące wymiany studentów w ramach programu Erasmus plus oraz zaplanowana została międzynarodowa konferencja naukowa (z udziałem samorządów i NGO) w maju 2015 r. w Olsztynie.

Niezwykle inspirujące było spotkanie z przedstawicielami Parku Przyrodniczego w Brenne. Delegacja polska zapoznała się z ciekawymi programami ochrony małej architektury oraz różnorodnymi programami ochrony bioróżnorodności. Rezerwat regionalnym Etangs Foucaud (Stawy Foucaud) to przykład szerokiego spojrzenia na historię i przyrodę. Osią ochrony są stawy rybne, powstałe przed wiekami. Można nazwać je antropogenicznym pojezierzem. Zarysowała się możliwość polsko-francuskiej współpracy w poznaniu kulturowego oddziaływania na tereny podmokłe, zarówno we Francji jak i w Polsce. Parc de la Haute Touche to placówka naukowo-dydaktyczna, łącząca zadania upowszechniania wiedzy (oglądanie rzadkich i egzotycznych zwierząt w formule safari) z czynną ochroną bioróżnorodności i badaniami naukowymi. Placówka ta specjalizuje się w badaniach jeleniowatych z całego świata. W zakresie ochrony bioróżnorodnosci Park prowadzi bank genetyczny w postaci zamrożonych komórek jajowych i plemników zagrożonych zwierząt (kriokonserwacja), z możliwością odbudowywania zagrożonej różnorodności genetycznej wybranych gatunków. Badania w tym zakresie wzbudziły duże zainteresowania strony polskiej i wstępnie podjęto rozmowy wzajemnych wizyt z wykładami oraz grup studentów.

Duże zainteresowanie, zwłaszcza leśników, wzbudziła prezentacja historii departamentu Indre przez pana Pouget, dyrektora Archiwum Departamentu Indre oraz możliwość obejrzenia dawnych map i archiwum gospodarki leśnej. Inspirująca była także wizyta w parku przyrodniczym (Parc des Chènevières ) w Déols (w pobliżu Châteauroux) oraz spotkanie z z p. Dezecot ze Stowarzyszenia Przyrodniczego w Indre (l’Association Indre-Nature). Delegacja polska miała okazję poznać ciekawe przykłady aktywnej ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej w terenie. Poznanie praktycznych działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego umożliwiło spotkanie z rolnikiem (pan Le Lan) zajmującym się przetwórstwem. Wizyta na farmie i zapoznanie się z alternatywnymi formami prowadzenia gospodarstwa rolnego, prezentacja produktów gospodarstwa biodynamicznego, prezentacja budynków: gospodarczych i mieszkalnych, wykonanych w tradycyjnej technologii, wykorzystującej słomę i glinę (dom energooszczędny) przybliżyła konkretne rozwiązania. Znakomitym uzupełnieniem były wizyty w oberżach, powstałych przy farmach i oferujących produkty żywnościowe, wytwarzane na tych farmach. W wielu miejscach widoczna była udana współpraca drobnych wytwórców, wzajemnie reklamujących swoje produkty.

Wizyta w sadzie w Neuvy Saint-Sépulchre, prezentowanym przez René Marandon -prezydenta Stowarzyszenia Pomologicznego w Berry oraz winnicy, przybliżyła polskiej delegacji metody ochrony bioróżnorodności (stare odmiany roślin uprawnych) w powiązaniu z animacją aktywności społeczności lokalnej (dzień jabłka, winobranie, konkursy). Przedstawiciele Lasów Państwowych usatysfakcjonowani zostali spotkaniem z francuskim nadleśniczym, zarządzającym 5000 ha, w którym 99% drzew stanowią dęby. Spotkanie było okazją do poznania problematyki gospodarki w tego typu drzewostanach, a także omówienie zagadnień globalnego ocieplenia w przywołanym kontekście. 

Wizyta w Chateau Guillaume uświadomiła zwiedzającym szacunek jakim we Francji darzy się krajobraz wiejski. W pobliżu wspomnianego chateau istnieje przykład wzorcowo przeprowadzonej renowacji zespołu budownictwa wiejskiego. Odnowione z wielką pieczołowitością budynki, charakterystyczne dla tego regionu, są przejawem docenienia tego elementu dziedzictwa kulturowego. Krajobraz wiejski, którego forma została wykształcona w ciągu historyczno-cywilizacyjnym, z jego sposobem lokacji i perspektywami widokowymi nie został w wyniku renowacji zniszczony. Dany Chiappero, architektka odpowiedzialna za projekt “Patrimoine-Paysages-Urbanisme” doskonale przedstawiła uregulowania prawne dotyczące renowacji historycznych budynków we Francji.

Program wizyty był bardzo bogaty, znakomicie łączył elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a warunki bytowe znakomite. Umożliwiło to zapoznanie się z bardzo szeroka gamą lokalnego dziedzictwa niematerialnego oraz materialnego i stanowi dobrą, inspirująca płaszczyznę do rozwijania dalszej współpracy.


  • Grzegorz Drozdowski - Dyrektor Departamentu Ochrony środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
  • dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • dr Ewa Gładkowska, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • dr Małgorzata Liszewska, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • dr Marta Śliwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • Szymon Nowak, Nadleśnictwo Dobrocin, Lasy Państwowe 
  • Wiesław Stachowicz, Nadleśnictwo Miłomłyn, Lasy Państwowe 
  • Jacek Karczewski, Nadleśnictwo Susz, Lasy Państwowe

Zobacz też: 

Porządkowanie cmentarza ewangelickiego w Labuszewie

Zapraszamy do porządkowania cmentarza ewangelickiego w Labuszewie. Cmentarz, z inicjatywy Pana Andrzeja Małyszki ze Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach, siłami Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego oraz grupy zaprzyjaźnionych osób porządkujemy od 2010 r. Obiekt nie jest objęty opieką konserwatorską, właściciel terenu, czyli Urząd Gminy Biskupiec, będzie powiadomiony o naszej obecności.

Najcięższe prace zostały już przez nasze stowarzyszenie wykonane podczas dotychczasowych akcji. Do tej pory usunęliśmy większość dzikiej roślinności całkowicie porastającej teren cmentarza i czyniącym go praktycznie niewidocznym i niedostępnym. Teren cmentarza nadal wymaga systematycznej opieki, aby ponownie nie zarósł. Przy okazji staramy się także poprawiać zapadnięte w ziemi charakterystyczne obmurowania grobów.

Cała akcja od początku ma charakter wolontariatu, więc będę wdzięczny za jej rozpropagowanie i każdą formę pomocy.

Michał