piątek, 9 października 2015

Uniwersytecka współpraca z regionem i Tydzień Otwartej Nauki


Współpraca UWM z regionie w rozwoju gospodarczym i kulturowym Warmii i Mazur nie jest czczym słowem i nie dotyczy tylko wielkich przedsięwzięć. Transfer wiedzy i innowacji odbywa się różnymi kanałami i w różnej formie. Kolejna okazją jest zbliżający się międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week). To już 8 już edycja na świecie w 6. Polsce.

W 2015 roku Tydzień Otwartej Nauki obchodzony będzie na całym świecie w dniach 19-25 października. W tym roku Open Access Week zachęca do podejmowania współpracy w nauce, co organizatorzy wyrazili w temacie przewodnim obchodów – „Otwartość dla współpracy” (Open for Collaboration).

W ramach Tygodnia Otwartej Nauki zapraszamy na dwa wydarzenia w Olsztynie i Barczewie, w dniu 22 października 2015 r.

Najpierw w Olsztynie, o godz. 11.00 zapraszamy do Biblioteki Głównej UWM w Olsztynie, sala 116 na dyskusję, którą poprzedzi krótki wykład pt. "Misja uniwersytetu w regionie – otwarta nauka czy komercjalizacja” (S. Czachorowski).

Natomiast o godz. 17.00 zapraszamy do Barczewa na otwarcie kawiarni naukowej w Muzeum Feliksa Nowowiejskiego. Kawiarnia naukowa uruchamiana jest pod patronatem Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie oraz nieformalnego klubu profesorów Collegium Copernicanum. Gościem inauguracyjnego spotkania będzie pan Wojciech Zenderowski, który przedstawi „Wspomnienia dawnych mieszkańców Barczewa”. Słowo wstępne (Stanisław Czachorowski), spotkanie uświetni występ artystyczny.

Idea kawiarni naukowych sięga czasów oświecenia (intensywne funkcjonowały w wieku XIX), gdy życie towarzyskie toczyło się „na salonach”. Salon Muzyczny w Muzeum F. Nowowiejskiego znakomicie koresponduje z idea otwartej nauki i kawiarni naukowych. Dawniej „na salonach” spotykała się głównie arystokracja i bogate mieszczaństwo. Otwarte salony były po części przestrzenią prywatną, po części publiczną. Ale tylko dla wybranych i zapraszanych. Toczyły się dyskusje, zarówno te plotkarskie tak jak w maglu, jak i bardziej ambitne. Na dworach szlacheckich też toczyło się życie salonowe, z muzyką, sztuką a czasem i dyskusjami naukowymi. Współczesne kawiarnie naukowe są bardziej otwarte na szerokie kręgi społeczne. Bo i społeczeństwo mamy dużo bardziej wykształcone.

Tydzień Otwartej nauki jest dobra okazja do przypomnienia idei kawiarni naukowych i uruchomienie takowej w Barczewie – cittaslow.

„Open Access Week to wydarzenie międzynarodowe. Dotyczy nie tylko środowisk naukowych, ale także szerokiego grona osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Od początku jego istnienia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata, które są zaangażowane w budowanie otwartej nauki, wykorzystują je do pozyskiwania nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowania na temat otwartego dostępu.” 

Więcej informacji: http://uwolnijnauke.pl/vi-tydzien-otwartej-nauki-w-polsce/

„Idea otwartości bardzo ściśle łączy się ze wszystkimi formami współpracy, jakie mogą wpłynąć na wzrost potencjału nauki. Tegoroczny temat ma zaakcentować, że otwarty dostęp do treści naukowych tworzy nowe drogi do współpracy, między naukowcami, którzy udostępniają wyniki swoich badań, a wszystkimi potencjalnymi współpracownikami w nauce, biznesie czy organizacjach pozarządowych. Otwierając zasoby nauki trzeba rozmawiać i współpracować nie tylko z naukowcami, wydawcami, ale i decydentami, instytucjami finansującymi, studentami, a także z przedsiębiorcami, ponieważ dla każdej z tych grup otwartość nauki oraz dostęp do wiedzy naukowej są ważne i mogą zmienić środowisko ich pracy. Bez współpracy nie byłoby otwartości i odwrotnie. Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.” 

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), która w tym roku koordynuje obchody Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce oraz Stowarzyszenie EBIB po raz kolejny zachęcają wszystkie instytucje naukowe w Polsce, nie tylko naukowe, do organizowania wydarzeń promujących jak najszerszą otwartość w nauce. I my z tego zaproszenie z wielka ochotą korzystamy.

 Czytaj więcej: http://www.openaccessweek.org/

St. Czachorowski

czwartek, 8 października 2015

Mazury po mazursku


Mazury po mazursku to projekt popularyzujący i przybliżający wspólną historię regionu mazurskiego, dawnych oraz współczesnych mieszkańców. Uwypuklamy wspólne wartości kultury polskiej i niemieckiej na podstawie analizy twórczości i biografii niezwykłych Mazurów. Bliska jest nam twórczość Ernsta Wiecherta zwanego Zielonym piewcą Mazur. W naszym projekcie budujemy porozumienie między narodami utrwalając napotkane obrazy z życia miast i wsi regionu. Autorzy podjęli z pasji zadania badawcze, zastanawiając się nad wymiarem codziennego życia mieszkańców Mazur, dotykając artefaktów pracują na rzecz odtworzenia tradycji mazurskiego stroju. Celem naszych prac w projekcie jest niestymulowanie działania wzbogacającego zasób europejskiej pamięci dotyczącej losów przedwojennych Mazur.

W kontekście działań animacyjnych społeczności lokalnych metody pracy jakie zostały przyjęte przez organizatorów pozwalają uczestnikom przełamać bariery wykluczenia w zakresie partycypacji obywatelskiej i współtworzenia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Działamy lokalnie na rzecz wspólnego rozwoju. Organizujemy w trakcie projektu Mazury po mazursku wizyty studyjne, warsztaty kulturotwórcze, debaty. Działamy także na forum on-line, zaglądamy do nas samych by odszukać własną tożsamość. Ostatnio eksperymentujemy i łączymy się z Mazurami z Syberii przez telemost (skypemost), prowadzimy e-konferencje międzynarodowe i regionalne dla osób wchodzących w świat społecznej archiwistyki, pomagamy w utrwalaniu rodzinnej tradycji. Zapisujemy dźwiękiem szereg napotkanych mazurskich opowieści. Nabywamy doświadczenia w pracach wydawniczych i publicystycznych, prowadzimy społeczną digitalizację do której szczególnie zachęcam studentów stacjonarnych studiów na UWM a także Trzeciego Wieku. Zapraszamy na naszą stronę by zapoznać się publikacją internetową.  

Zapraszamy do współpracy- My Miłośnicy Mazur. Działajmy wspólnie na rzecz ochrony natury i kultury naszego regionu.

Zofia Wojciechowska

PS.Na fotografii, która stała się wizytówką projektu zobaczycie scenki z projektu oraz uczestników naszych zajęć z gadającymi dachówkami - dzieci z Ukrainy, dla których Mazury stały się na kilka tygodniu prawdziwym cudem świata. To sieroty z pogranicza walk w Donbasie...

HOMO INFORMATICUS 3.0 - informatyka, człowiek, społeczeństwo


Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową HOMO INFORMATICUS 3.0 - informatyka, człowiek, społeczeństwo.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych. Jednym z głównych celów trzeciej edycji konferencji HOMO INFORMATICUS będzie ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Chcemy, aby nasza konferencja stała się miejscem naukowego dialogu oraz integracji różnych środowisk naukowych. Chcielibyśmy zatem zaprosić uczestników do interdyscyplinarnych analiz społecznego wymiaru rewolucji informatycznej.

Pokłosiem tegorocznej konferencji będzie numer specjalny recenzowanego czasopisma filozoficznego „EPISTEME – PHRONESIS – TECHNE”, zawierającego artykuły pokonferencyjne, które otrzymają pozytywną recenzję wydawniczą.

Organizatorzy konferencji i koordynatorzy projektu HOMO INFORMATICUS: dr hab. Sławomir Leciejewski (slaaw@amu.edu.pl), dr Mariusz Szynkiewicz (kantin@wp.pl).

Termin konferencji: 4-5 grudnia 2015 r. Miejsce konferencji: Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Termin nadsyłania zgłoszeń (temat oraz abstrakt2): 10 listopada 2015 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sekretarza konferencji mgr Marty Huk: martahuk@mp.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny

poniedziałek, 5 października 2015

The Emerging Engineering Paradigm in Biomedical Engineering, Systems Biology, and Synthetic Biology

Engineering Biology: The Emerging Engineering Paradigm in Biomedical Engineering, Systems Biology, and Synthetic Biology, 15 - 16 April 2016, Center for Philosophy of Science, 817 Cathedral of Learning University of Pittsburgh Pittsburgh, PA USA .

CALL FOR PAPERS

Engineering models, methods, concepts, technologies and engineers themselves are playing an increasingly prominent role in biological investigation. The new engineering inspired fields such as integrative systems biology, biomedical engineering, and synthetic biology appear to have more in common with engineering approaches than with traditional biological ones. Researchers in these fields typically come from engineering and applied mathematical disciplines or are biomedical engineers trained to understand and build with biological materials. The result has given rise to a complex interplay of different conceptual and methodological frameworks, and interdisciplinary interactions, that have yet to be fully explored by philosophers. A fundamental contribution of the engineering paradigm in modern biology is, arguably, the provision of strategies and tools for managing the complexity of biological organization by transforming it into calculable well-structured forms that facilitate investigation and control and can be subject to engineering analysis.

This workshop aims at characterizing the new engineering paradigm in biology, especially how engineering practices and epistemological perspectives differ with respect to established biological modes of practice and accepted biological epistemology, and at examining the transformative aspects of the concepts, techniques, strategies, and epistemic principles that engineers bring to biological phenomena and how these conflict, contrast, or accord with traditional biological approaches.

Submissions, in the form of an extended abstract of no more than 1000 words, should be made through Easy Chair. Link to the submission site: https://easychair.org/conferences/?conf=rebio2016

Abstracts will be blind-refereed, so please remove identifying material. The deadline for submissions is DECEMBER 1, 2015. Participants selected for presentation will receive up to 3 nights lodging from the Center. Travel expenses are not covered.

KEYNOTE SPEAKERS: TARJA KNUUTTILA, Department of Philosophy, University of South Carolina, EBERHARD VOIT, Department of Biomedical Engineering, Georgia Instituteof Technology and Emory University, WILLIAM WIMSATT, Department of Philosophy, University of Minnesota.

ORGANIZING COMMITTEE: Nancy Nersessian (Chair), Harvard University, nancyn@cc.gatech.edu Sara Green, University of Copenhagen, saraehrenreichgreen@gmail.com Tarja Knuuttila, University of South Carolina, tarja.knuuttila@helsinki.fi Andrea Loettgers, University of Geneva, andrea.loettgers@unige.ch Alan Love, University of Minnesota, aclove@umn.edu Miles MacLeod, University of Twente, m.a.j.macleod@twente.nl Michael Stuart, University of Pittsburgh, m.stuart@pitt.edu

SPONSOR: Center for Philosophy of Science Messages to the list are archived at http://listserv.liv.ac.uk/archives/philos-l.html  and http://blog.gmane.org/gmane.science.philosophy.region.europe . Discussions should be moved to chora: enrol via http://listserv.liv.ac.uk/archives/chora.html . To sign off the list send a blank message to philos-l-unsubscribe-request@liverpool.ac.uk.

poniedziałek, 28 września 2015

Malowane kamienie w Wójtowie


W ramach poprawy estetyki wsi zakupiono gazony z funduszu sołeckiego, a z pozyskanych funduszy przez Stowarzyszenie "Wspólne Wojtowo" zakupiono kwiaty i krzaczki do donic. Prace wykonały członkinie Stowarzyszenia. Użyto kamienie malowane przez mieszkańców Wójtowa, na warsztatach zorganizowanych w trakcie Turnieju Siatkówki 2015. Dziękujemy. Równocześnie prosimy mieszkańców najbliżej mieszkających o podlewanie.

więcej zdjęć na FB

B.J.niedziela, 27 września 2015

Święto pieczonego ziemniakaŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA czyli kulinarno-taneczne spotkanie w Uroczysku Deresze. Uroczysko Deresze w Giławach koło Olsztyna zaprasza na imprezę z ziemniakiem w roli głównej. Proponujemy Smakowite dania kartoflane ( babki, kiszki, zapiekanki itp.) Tańce przy ognisku (jak pozwoli pogoda) lub kominku – elementy folkowe w stroju mile widziane. Spacery po pięknej okolicy - lasy, liczne jeziora, trasy rowerowe, biegowe, z kijkami.  Masaże relaksacyjne - odprężenie i wyciszenie.

Rezerwacja – 100 zł/os (konto do wpłat indywidualnych , http://www.deresze.pl/kontakt.html ) Kontakt: Katarzyna : 507 295 844; Beata: 881 253 267 www.deresze.pl , mail : info@deresze.pl

Uroczysko Deresze

sobota, 26 września 2015

Przystanek w Marcinkowie...pomalowany!W sobotę 26. września 2015 r. grupa wolontariuszy z Marcinkowa postanowiła odrestaurować zniszczony przystanek znajdujący się w centrum wsi. Wcześniej przystanek był obskurny, popisany wulgaryzmami i zdewastowany, co było niechlubną wizytówką tej miejscowości. Mieszkańcy postanowili to zmienić i pomalowali przystanek w tradycyjne wzory mazurskie. Po bokach wiaty widnieją wzory zaczerpnięte z malowideł, jakie znajdowały się dawniej na drzwiczkach szaf mazurskich (szkice udostępnione przez Mazurską Izbę Regionalną w Marcinkowie); wnętrze przystanku stanowi charakterystyczne logo Ekomuzeum Marcinkowo, dodatkowo ozdobione motywami regionalnymi. Mamy nadzieję, iż nasz kolorowy przystanek będzie inspiracją dla innych miejscowości.

I oto mamy piękny mazurski przystanek w naszym Marcinkowie. Oby przetrwał jak najdłużej. Główny artysta: Ania Wojszel, która zaprojektowała malowidła i przygotowała szablony. Wolontariusze, którzy z wielką pasją oddawali się sztuce : Paula Borys, Agata Dziczek, Justyna Szok, Kalina i Amelia Biedka, Karolina Markiewicz oraz sprawca zamieszania i ( moja skromna osoba). Pamiętaliśmy również o owadach. Jest ważka i motyl.  Dziękujemy również za przygotowanie tła pod malunki, wspaniale ciasto oraz drabiny. Dziękujemy Sołtysie za wsparcie naszego pomysłu.

Magdalena Markiewicz


(Anna Wojszel przy pracy)