sobota, 27 lipca 2013

Dlaczego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Warmii i Mazur?


Dziedzictwo to coś, co dostaliśmy w spadku od przodków, to wczoraj i przedwczoraj. Dziedzictwo to kapitał, który możemy roztrwonić jak syn marnotrawny i jeść później łupiny ze świńskich koryt, albo wykorzystać do budowania przyszłości i inwestowania. Tak więc dziedzictwo to jutro.

Przyroda z kulturą jest nierozerwalnie związana, zarówno współtworzy kulturę jak i jest tworzona przez aktywność człowieka. Człowiek jest częścią przyrody, żyje w niej, na dobre i na złe. Człowiek żyje także w kulturze. Dziedzictwo to nierozerwalna więź kultury i przyrody. Świat wokół nas nieustanie się zmienia. Ale w tej szybkiej podróży do jutra nie powinniśmy zapomnieć o cennym bagażu dziedzictwa, pozostawionym gdzieś na przystanku.

Nie da się chronić bioróżnorodności bez dbałości o człowieka. Ekorozwój, to nieustanny kompromis między potrzebami przyrody, społeczeństwa i gospodarki. Tylko wtedy rozwój może być zrównoważony i trwały.

Szybko zachodzące zmiany powodują, że zapominamy o przyrodzie, w której wyrośliśmy. Zagrożone są nie tylko konkretne gatunki grzybów, roślin i zwierząt, ale nasza wiedza o nich i sposobach użytkowania krajobrazu.

 „Znajomość gatunków drzew zmienia się w znajomość znaków firmowych. (…) Zanik, czyli dewolucja, wiedzy o przyrodzie jest przerażający. Odbywa się setki razy szybciej niż zanikanie gatunków. Giną wiedza i systemy współżycia z przyrodą, które funkcjonowały tysiące lat. Ginie pamięć o tym, jak uprawiać, kosić, jakie zioła zbierać. Gina odmiany roślin.” (Łukasz Łuczaja ).

Wzajemne uzależnienie przyrody i człowieka było w przeszłości, jest obecnie i będzie w przyszłości. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jest w tym kontekście projektem badawczym poznania tych procesów, jakie zachodzą na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz porównania z podobnymi zjawiskami, zachodzącymi nie tylko w regionach Europy ale i świata. Jesteśmy ciekawi i otwarci. Ciekawi tego, co zachodzi oraz otwarci na innych i doświadcznia czy przemyślenia innych. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze to także styl życia i działania praktyczne – rozmyślanie działaniem i sposobem codziennego życia. Chcemy więc łączyć poznanie naukowe z refleksją filozoficzną, dokumentowanie stanu z eksperymentowaniem, procesy lokalne z globalnymi. Chcemy być obserwatorami i zarazem uczestnikami głębokich zmian, jakie przechodzi współcześnie nasza cywilizacja.

Chcemy poszukiwać pomysłu na życie w naszym regionie. Zapraszamy do dialogu i współpracy. Dialogu także za pośrednictwem tego bloga a współpracy w każdej formie i miejscu. Chcemy odkrywać, dokumentować i opowiadać o tym.

Stanisław Czachorowski

czwartek, 18 lipca 2013

Manifest Fundacji Revita Warmia


Pierwszy (szkicowy) Manifest Fundacji Revita Warmia

Warmia i Mazury to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych i najciekawszych regionów Europy, zarówno pod względem krajobrazu, występującej tu flory i fauny, ilości ruin i zabytków, jak i bogatej (i dramatycznej) – nie w pełni odkrytej… ale przez to tym bardziej ciekawej,   historii. W połączeniu ze swoistą aurą „dzikości” – regionu niejako na „krańcu świata”, gdzieś na symbolicznym i odległym pograniczu „Wschodu i Zachodu” – na styku kultur, „wizji świata” i cywilizacji… „Polska Alaska” i Europejska „Syberia”…Kraina Bartów, Galindów...

Nasz region niesie ze sobą smak przygody i pociągającej tajemnicy. Z wielu względów bywa on również często porównywany do Toskanii we Włoszech – ale i Normandii i Bretanii we Francji… Jego wyjątkowa malowniczość, żyzność ziemi, niejednokrotnie jeszcze nieskażona natura …. lasy – jeziora, rzeczki, mokradła i stawy ……jego bardzo specyficzny i również wyjątkowy krajobraz kulturowy – piękne stare aleje przydrożne, brukowane zabytkowe trakty, niezliczone kapliczki przydrożne, kościółki, zamki i zameczki, stare folwarki, gospodarstwa, kamienice i dwory – czasem jeszcze całe wioski i miasteczka niemalże prosto wyciągnięte z przełomu XIX  i XX wieku, z licznymi akcentami sięgającymi wczesnego średniowiecza. To wszystko stanowi ogromny i wciąż jeszcze niedostatecznie doceniony kapitał - zarówno dla ludności lokalnej jak i dla rozwoju turystyki i osadnictwa „nowej generacji.”

Na potwierdzenie tego faktu, nasz region wciąż przyciąga nowych osadników i świadomych tych walorów i wyjątkowej specyfiki mieszkańców, którzy często porzucając miejskie życie w polskich lub europejskich metropoliach i miastach, chcą zamieszkać właśnie tu. I inwestować w tę ziemię, którą spostrzegają jako uprzywilejowane miejsce na coraz modniejszy na całym świecie wśród intelektualistów, artystów i osób praktykujących tzw. wolne zawody „miejsko-wiejski” styl życia. Spora część tych ludzi dostrzega tu również potencjał na średnio- i długofalowe inwestycje turystyczno-wypoczynkowe, kurorty, hotele i wyprofilowane ośrodki wypoczynkowe. Ci ludzie pragną na ogół życia bliżej natury – w poszanowaniu krajobrazu kulturowego miejsca, lokalnej flory i fauny, architektury, historii i dawnych zwyczajów. Chcą tu żyć – osiedlić się – odnaleźć „swoje miejsce na ziemi” - wziąć udział we współtworzeniu Tego regionu, w uszanowaniu i dowartościowaniu tego czym on jest, i współtworzeniu tego czym może stać się w przyszłości.  Chcą razem z innymi mieszkańcami tych ziem nadać temu miejscu należytą godność i rangę. Chcą stać się dumnymi i świadomymi obywatelami i „współ gospodarzami” - nowymi „tubylcami”tej pięknej i wyjątkowej krainy.

Od lat,  i jest to naturalna kolej rzeczy, rozwija się na naszych terenach agroturystyka, turystyka wiejska i różne formy rekreacji związane z naturą – ale i z potencjałem kulturowym i kulturotwórczym tego miejsca. Nieliczni w sumie w skali regionu pionierzy, świadomi potencjału tych ziem, nowi osiedleńcy i „poszukiwacze przygód” w jak najlepszym tego określenia znaczeniu, już od 20 – 30 lat niekiedy i więcej, pracują niezłomnie na rzecz tego wymarzonego acz realnego i możliwego do osiągnięcia „obrazu”.

W przeciągu ostatnich 20 lat, od czasu tak zwanych „transformacji”, powstały liczne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje i różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony przyrody – zabytków – i dziedzictwa kulturowego. Lecz ten „obraz” – ( i ten krajobraz właśnie ) - a po przez to i przyszłość i potencjał zrównoważonego rozwoju tego regionu, nadal jest bardzo silnie zagrożony – i co najmniej niepewny. Mimo teoretycznych możliwości, które stworzyło i stwarza nadal przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – a więc możliwości realizacji wielu projektów zarówno na poziomie inwestorów prywatnych, organizacji pozarządowych jak i samorządów, brak świadomości zbyt dużej jeszcze części mieszkańców – niedostatecznie jasno określone planowanie przestrzenne i/lub brak konsekwentnej realizacji wspólnie ustalonej „wizji” i bezwzględnych priorytetów regionu. Wciąż zbyt słaba jest promocja i nagłośnienie odpowiednich postaw i wzorców – brak powszechnej świadomości i wiedzy, szerszej perspektywy widzenia regionu w skali Polski, Europy i świata….

To wszystko powoduje, iż mimo aspiracji i licznych poszczególnych dobrych chęci, z naszego wspólnego dobra – z tego Warmińsko-Mazurskiego „cudu” – mogą wyjść niestety nici... Tej sytuacji chcielibyśmy zapobiec. A przynajmniej mamy zamiar zrobić wszystko co w naszej mocy, aby przyczynić się do jej realnego polepszenia.

Naszym marzeniem i naszą misją jest przyczynić się do tego, aby naturalne piękno, historyczna spuścizna i kulturalne bogactwo naszego regionu nie zostały przez nas samych doszczętnie zniszczone – a przeciwnie, zostały dostrzeżone i należycie dowartościowane. Aby jego wielki potencjał nie został zaprzepaszczony, po przez zaniechanie, ”nieuwagę” i powszechny brak świadomości. Naszą pasją jest świadome uczestnictwo, dialog między środowiskowy i społeczny i aktywne kreowanie „przestrzeni”, w głębokim i szerokim znaczeniu tego słowa. Przestrzeni miejskiej, przestrzeni wiejskiej i tej, która je łączy i spaja w organiczną i harmonijną całość – czyli przestrzeni kulturowej i społecznej.

Promując architekturę tożsamościową, rewitalizację, ochronę zabytków, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, postawy i projekty proekologiczne (nie tylko w budownictwie ), rzemiosło i ginące zawody, przedsiębiorczość lokalną, pro lokalną i pro społeczną, ogólny szacunek do tego co lokalne … propagując pozytywne wzorce mikro-ekonomiczne, dostosowane do potrzeb i profilu naszego regionu , promując także i wspierając „pionierów” nowego stylu życia i rozumienia tego regionu  ,realnych twórców kultury żywej tego regionu - a więc propagując wzorce kreatywnego i świadomego uczestnictwa i działania „od podstaw” i „na rzecz”.

Chcemy przyczynić się do tworzenia i współtworzenia lepszego jutra dla naszego regionu.  Czyli dla tego miejsca na ziemi, w którym zdecydowaliśmy się świadomie pozostać – do którego zdecydowaliśmy się świadomie wrócić, lub do którego zdecydowaliśmy się świadomie przybyć. Po to, aby właśnie TU – A nie gdzie indziej - tworzyć, pracować, żyć. Ten portal, jako swego rodzaju „materializacja” a zarazem próba wdrożenia w praktykę naszych intencji i celów, ma w naszym założeniu być platformą komunikacji, a zarazem swoistym „węzłem energetycznym”, kanalizującym, skupiającym i rozprowadzającym dalej jak największą ilość takich informacji i wzorców które mogą realnie wspomóc i podwyższyć wspólną świadomość specyfiki naszego regionu.

Bazując przede wszystkim na Architekturze - ponieważ jest ona zasadniczym elementem kształtowania krajobrazu - udostępniając i promując konkretne projekty architektoniczne stworzone przy uwzględnieniu specyfiki regionalnej, zmierzamy również promować projektantów, artystów, rzemieślników, rękodzielników, rolników i małych producentów rolnych nowej generacji , działaczy i leaderów społecznych, których działania mają i mogą mieć realny wpływ na pozytywne zmiany. I tym sposobem przyczynić się w granicach naszych możliwości do powstawania i rozwijania się nowej żywej kultury warmińsko-mazurskiej,  swoistego etosu tego regionu i oryginalnego, lokalnego stylu życia - tego co Francuzi tak trafnie nazywają „sztuką życia” – czyli „Art de vivre”.

Marcelina Chodyniecka-Kuberska,  Rafał Aleksander Mikułowski

Dwa nowe czasopisma

Pojawiły się dwa nowe czasopisma, które mają związek z dziedzictwem kulturowym i przyrodnicznym.
Kresowy Serwis Informacyjny w wersji elentronicznej ukazuje się już od dawna. Ale teraz ukazało się pierwsze papierowe wydanie. Niektórzy ludzie - zwłaszcza starsi - wolą czytać z papieru a nie z ekranu. Kresowy Serwis Informacyjny jest organem medialnym Porozumienia Pokoleń Kresowych. Łączy ludzi ponad granicami i ponad pokoleniami.
www.kresy.info.pl

Drugim jest pierwszy numer kwartalnika Wadąg. Nazwa bierze się od rzeki Wadąg. Czasopismo na razie ma wersję tylko internetową a podejmuje tematykę przyrodniczą i społeczną, w pełni łacząc dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Zobacz pierwszy numer Wadaga

St.Cz.

środa, 17 lipca 2013

Powstaje Mazurski Eko-Klaster

(spotkanie w kawiarni, tuz przed zebranie załozycielskim)
Mazurski Klaster Turystyczny przeszedł znaczne przemiany i wyodrębnił się z niego nowy klaster - Mazurski Eko-Klaster. Mazurski Eko-Klaster ma obecnie formę prawną i jego koordynatorem jest Fundacja Inkubator Kreatywności z Mrągowa.
 Cele Mazurskiego Eko-Klastra: 
1. Podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw w sektorze eko-innowacji w województwie warmińsko-mazurskim.
2. Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji oraz badań we wszystkich obszarach związanych z ekologią we współpracy z podmiotami sfery badawczo-rozwojowej.
3. Nawiązywanie współpracy z kontrahentami, firmami, innymi klastrami oraz ośrodkami działającymi w sektorze ekologii w kraju i za granicą.
4. Współpraca z jednostkami administracji publicznej (rządowej i samorządowej).
5. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności samego Klastra.
6. Inicjowanie powstawania nowych podmiotów gospodarczych w branży, w tym poprzez swój udział kapitałowy lub udział kapitałowy członków Klastra.
7. Wzrost konkurencyjności całego sektora ekologicznego i branż wspomagających na Warmii i Mazurach.
8. Promocja i popieranie rozwoju innowacyjności w ekologii, oraz wspomaganie transferu i dyfuzji innowacji do biznesu ekologicznego.
9. Tworzenie i promowanie ośrodków informacji i innowacji w ekologii.
10. Realizacja wspólnych projektów wspomagających rozwój i zarządzanie w ekologii,
11. Realizacja wspólnych projektów marketingowych i budowanie pozytywnego wizerunku sektora biznesu ekologicznego na Warmii i Mazurach oraz firm tworzących Klaster.
12. Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji kapitału ludzkiego.
13. Realizacja projektów wdrożeniowych w technologiach wspomagających ekologię.
14. Udział w procesach eksportowych i rozwój znaczenia Klastra za granicą.

 Magdalena Markiewicz

sobota, 13 lipca 2013

Studia podyplomowe: Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym


Cele kształcenia i program studiów
Cele kształcenia na Studiach Podyplomowych z Promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym związane są:

 • z przygotowaniem absolwenta do pracy w jednostkach samorządu lokalnego, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką oraz szeroko pojętą edukacją ekologiczną; 
 • ze zdobyciem kompetencji niezbędnych do skutecznej działalności w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor); 
 • z przygotowaniem absolwenta do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej; 
 • ze zdobyciem wiedzy o sposobach promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz źródłach finansowania projektów regionalnych, m.in. ze środków UE;
 • z poznaniem metod pracy specjalisty do spraw promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, pozyskiwania funduszy oraz metodologii tworzenia aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. 


Program kształcenia obejmuje między innymi:

 • Podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody, 
 • Historię sztuki, Różnorodność biologiczną, 
 • Ekorozwój i zarządzanie zasobami przyrody, 
 •  Planowanie i organizację wydarzeń kulturalnych, 
 • Mniejszości narodowe w regionie, 
 • Socjologię regionu i społeczności lokalnych, 
 • Organizacje pozarządowe i Warsztaty z Zarządzania projektem. 
Organizacja studiów: Program studiów przewiduje realizacje 290 godzin zajęć, w tym 35 godzin zajęć terenowych, które w znacznej większości będą realizowane podczas zjazdu odbywającego się w Stacji Dydaktyczno-Badawczej UWM w Pałacu w Łężanach.

Rekrutacja: Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie, kopia dyplomu ukończenia studiów, kwestionariusz osobowy, zdjęcie legitymacyjne. Podania o przyjęcia na studia można składać osobiście w Instytucie Filozofii UWM w Olsztynie lub listownie na adres: Studia Podyplomowe: Promocja i Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i pzryrodniczym, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Szczegółowe informacje: http://dziedzictwo-kip.blogspot.com/p/studia-podyplomowe.html
dr Marta Śliwa, tel. 797 907 243, e-mail: marta.sliwa@uwm.edu.pl

środa, 10 lipca 2013

Gazeta Turystycza Warmii i Mazur

(Poranny widok na Reszel, z Samławek, fot. S. Czachorowski)

Gazeta Turystyczna Warmii i Mazur  istnieje od 2004 roku. Jest najpopularniejszą i jedną z nielicznych gazet internetowych o tematyce turystycznej i kulturalnej a zarazem jedyną tego typu gazetą w województwie warmińsko-mazurskim. Zespół redakcyjny za cel stawia sobie dostarczanie aktualnych informacji na temat imprez kulturalnych i turystycznych dostosowanych nie tylko do lokalnego odbiorcy, ale również do osób z całego kraju interesujących się turystyką.

Każdy, kto pragnie aktywnie spędzić swój wolny czas na Warmii i Mazurach, znajdzie w serwisie zawsze pewne, aktualne i wyczerpujące informacje.

Gazeta turystyczna to:

 •  informacje o imprezach turystycznych, 
 •  informacje o imprezach kulturalnych, 
 •  wiadomości z branży turystycznej, 
 •  testy sprzętu turystycznego, 
 •  relacje, 
 • wywiady, 
 • fotoreportaże,
 •  bogate kalendarium, 
 •  noclegi i oferty turystyczne. 
 www.gazeta.mazury.pl   www.facebook.com/gazeta.mazury

niedziela, 7 lipca 2013

Przygoda jest wszędzie - odkryj lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze


Przygoda jest wtedy, gdy podróżuje się powoli. Wtedy można zobaczyć, to co pod nogami i to co w stercie kamieni. Wtedy można dostrzec lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze i to jak wzajemnie się przenikają.

Nie trzeba daleko wyjeżdżać, wystarczy zwolnić. I z ciekawością obserwować. Nie po to by „zaliczyć” jak najwięcej i jak najszybciej, ale po to, by poznać, dostrzec, zrozumieć, doświadczyć, usłuszeć. Mniej znaczy więcej. Jedni nazywają to minimalizmem, inni powolnym życiem, jeszcze inni dobrowolną prostotą lub życiem chwilą.

Stanisław Czachorowski  W życiu każdą chwilą nie chodzi o beztroskę. Chodzi o świadomość, że każda chwila jest niezwykle ważna (nie ma chwil mało ważnych) i że od tej chwili zależy chwila następna. Taka postawa jest wbrew naszej cywilizacji, która pożera czas, usiłuje go przeskoczyć – chce np. byśmy robili kilka rzeczy naraz. Ma być szybko, tanio i przyjemnie. Tymczasem chwila obecna ma wieczną wartość – w tej chwili właśnie Bóg jest tutaj z nami i to, co robimy, rzutuje na przyszłość.
 s. Małgorzata Chmielewska


Przygoda jest wszędzie. Nie tylko na biegunie, na środku oceanu albo na szczycie Everestu. Przygoda jest za rogiem, w pobliskim lesie, na polu i nad rzeką. Jest na wyciągniecie ręki. Trzeba tylko inaczej spojrzeć na dobrze znane miejsca. 
Alastair Hymphreys

 Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.
 Albert Einstein

piątek, 5 lipca 2013

Palinocka w Węgorzewie


Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Mazur - PALINOCKA.  Port Wegorzewo. Letnie kolonie harcerskie w Węgorzewie dla dzieci polskich z Obwodu Kaliningradzkiego. Florystyka, hortiterapia i etnobotanika. Elementy ekologii. Była także segregacja śmieci. Albym zdjęć wykonali harcerze i instruktorzy Hufaca ZHP Węgorzewo.

(więcej zdjęć na Facebooku)

Z.W.

O uniwersytecie, Europie oraz dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym


Rośnie moje (ale i nie tylko moje)  rozczarowanie współczesnym uniwersytetem, na którym odbywa się masowe, odczłowieczone kształcenie. Uniwersytet nie rozwija osobowości a daje surogat wiedzy zawodowej. W rzeczywistości ani to zawodowe kształcenie (pokazuje to np. skala bezrobocia u absolwentów) ani nie rozwija osobowości, nie daje poczucia szczęścia. Szczęścia wynikającego z rozumienia świata i luksusowego stylu życia dla elity.

Dyskusja o uniwersytecie jest częścią dyskusji o Europie. Wspólnota Europejska  cierpi na utratę (lub brak) tożsamości. Polityczne dyskusje ograniczają się do kwestii ekonomicznych, a to nie wystarcza do utrzymania jedności. Być może najpierw trzeba stworzyć wspólnotę europejską, jako wspólną tożsamość i kulturową i ekonomiczną.

Skąd w tytule dziedzictwo przyrodnicze? Bo kultura i ekonomia ściśle są z dziedzictwem przyrodniczym powiązane, co dobrze werbalizuje idea ekorozwoju. I myślę, że uniwersytety powinny być kuźnią, zaczynem i miejsce budowania tej wspólnoty. Moim zdaniem uniwersytet powinien być liderem w rozpoznawaniu, ochronie i rozwijaniu wspólnego, regionalnego i prowincjonalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Na razie takiej roli nie wypełnia, przynajmniej w stopniu wystarczającym. Trzeba więc o to zabiegać.

Stanisław Czachorowski

(Przeczytaj więcej na ten temat i jeszcze więcej, i jeszcze to)

czwartek, 4 lipca 2013

Kształcenie z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

(Artykuł w wakacyjnych Wiadomościach Uniwersyteckich)
Już w przyszłym roku na Wydziale Humanistycznym rozpocznie się nabór na studia licencjackie "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze". Ale już jesienią być może uruchomione zostaną studia podyplomowe z Zarządzania i promocji dziedzictwem kulturowym i przyrodnicznym - trwają własnie prace nad proramem.

S.Cz.

poniedziałek, 1 lipca 2013

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu - współpraca polsko-francuska


W dniach 18-27 czerwca 2013 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Wydział Biologii i Biotechnologii gościł 11 osób z Francji: Gisèle Boulanger (konserwator w Prairies des Chenevières w Déols), Jacques Boureau, Micheline Boureau (Stowarzyszenie Przyrodnicze w Indre), Roger Caumette (przedstawiciel gminy Montierchaume), Denis Labouret, René Marandon (Towarzystwo Pomologiczne w Berry), Jean Paryseck (były mer gminy Faverolles), Christian Pineau (magazyn regionalny „La Bouinotte” w Berry), Anne-Marie Szlawski-Reignoux, Bernard Moreau, Lucienne Moreau (Stowarzyszenie Francja–Polska). Była to wizyta studyjna ph. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Warmii i Mazur”, stanowiąca kolejny etap budowania współpracy międzynarodowej wokół problemów rozwoju zrównoważonego i ochrony różnorodności biologicznej w skali lokalnej i regionalnej (czytaj o wizycie we Francji).

Stanisław Czachorowski 

 (więcej zdjęć z wizyty oraz infomacja na blogu biologicznym)