wtorek, 31 grudnia 2013

Gazata Turystyczna i PTTK zapraszają do współpracy


Już od lat wspólnie budujemy internetową encyklopedię przyrodniczą Warmii i Mazur.

We współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pod redakcją prof. Stanisława Czachorowskiego prowadzimy serwis przyroda.mazury.pl stanowiący integralną część Gazety Turystycznej Warmii i Mazur.

Od dłuższego czasu, korzystając z wiedzy i doświadczenia naukowców, specjalistów oraz pasjonatów takich jak Wy tworzymy serwis przyroda.mazury.pl.   Także Gazeta Turystyczna Warmii i Mazur od lat prezentuje i promuje ważne inicjatywy pomagające wpierać rozwój świadomości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego naszego regionu. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki dziennikarstwu obywatelskiemu. Od lat zachęcamy wszystkich miłośników nie tylko przyrody do współuczestnictwa w tym projekcie, realizując go także dzięki dobranemu zespołowi redakcyjnemu.

Zapraszamy do tworzenia tej wyjątkowej 'Wikipedii przyrodniczej regionu' i nadsyłanie Waszych obserwacji, haseł, fotografii aby razem wypełnić to szczytne zadanie. Wasze propozycje zostaną poddane fachowej edycji. Każdy kochający naszą Małą Ojczyznę ma szansę zostać stałym członkiem naszego zespołu. Serwisy gazeta.mazury.pl i przyroda.mazury.pl dla Waszej wygody posiadają wspólny adres mailowy.

Prosimy kontaktować się z nami na adres: redakcja@gazeta.mazury.pl

Damian Czerniewicz 
 red. naczelny Gazety Turystycznej Warmii i Mazaur

poniedziałek, 30 grudnia 2013

Naszą specjalnością jest hortiterapia czyli leczenie pięknem roślin


Ogrody stanowią doskonałe tło do zajęć, można spotkać się tam z kilkoma tysiącami gatunków roślin. Nowatorskie zajęcia terapii ogrodniczej adresowane są do placówek różnego typu ; ogrodów botanicznych i punktów dydaktycznych, pensjonatów, hoteli, gospodarstw agroturystycznych, przedszkoli, szkół, świetlic, domów opieki, ośrodków odwykowych. Prowadzę całoroczne zajęcia związane z florystyką i hortiterapią. Zielone warsztaty realizuję według autorskich programów zarówno w ogrodach podejmując temat hortiterapii a także w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie dzięki florystyce udaje się osiągnąć wszystkie założenia hortiteraputyczne i efekty terapeutyczne. Przygotowuję warsztaty i wizyty w pokazowych ogrodach, które także stanowią doskonałą możliwość na wzbogacenie oferty tego typu przedsiębiorstw.

Zajęcia w przestrzeni ogrodu, w środowisku naturalnym oraz w salach zamkniętych cieszą się sympatią nie tylko miłośników roślin. Zielone warsztaty hortiterapii w Zielonej Akademii to spotkania dla całej rodziny realizowane w obszarze 4 pokoleń. Piszę od 2007 roku zielone blogii dokumentujące prowadzone zajęcia www.zosiakwiatnatura.bloog.pl oraz www.zielonedzieciaki.bloog.pl obecnie założyłam blog www.hortiterapia.blogspot.com a także tworzę stronę poświeconą hortiterapii www.zielonypromien.btx.pl

Instytut Hortiterapii i mój program Zielona Akademia można traktować jako Eko-innowacyjny produkt turystyczny w regionie, służący turystyce, podnoszący atrakcyjność oferty turystycznej gospodarstw agorturystcznych, dotyczący kreacji czasu wolnego, pakietu turystycznego zarówno dla mieszkańców jak i przybywających na Mazury turystów.

Warsztaty Hortiterapii - Umożliwiają wyrażanie własnych emocji i poznawanie samych siebie. Pozwalają rozwijać pasje i umiejętności manualne każdego uczestnika warsztatów. Zajęcia odbywają się w naszej pracowni, bądź w innym wyznaczonym miejscu (szkoła, przedszkole, dom kultury, ośrodek terapii zajęciowej, itp.) W swojej działalności wyszczególniłam tematyczne programy :

 • Warsztaty i pokazy florystyczne hortiterapii 
 • Kompozycje z kwiatów ciętych, suszonych a także również z roślin doniczkowych np. ogrody w doniczkach 
 • Wykłady i szkolenia z ogrodoterapii i etnobotaniki 
 • Spotkania w Zielonej Akademii dla wszystkich grup wiekowych 
 • Organizuję pokazy i wydarzenia artystyczne związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu 
 • Zakładanie ogrodów hortiterapii, tworzenie kącików hortiterputycznych, zielonych placów zabaw, opracowałam autorski projekt koncepcji tzw. mobilnych ogrodów zdrowia i natury 
Zajęcia realizuję w systemie:

 • cyklicznych, prowadzonych jako cykl spotkań (np. 1 lub więcej x w tygodniu, miesiącu, semestrze) z wybranej dziedziny czy formy artystycznej lub rękodzielniczej (np. ceramika, hortiterapia , malowanie na szkle, ogrodnictwo i inne).  
 • okazjonalnych prowadzonym w formie jednorazowych spotkań doskonałych do przygotowania pamiątek i upominków na Dzień Mamy, Dzień Babci, Boże Narodzenie, bądź jako forma dodatkowej atrakcji z okazji Dnia Dziecka, festynu, itp . Zajęcia podzieliłam na 4 cykle odpowiadające poszczególnym porom roku. 
INSTYTUT HORTITERAPII. NASZA ZIELONA AKADEMIA
Obecnie tworzę Instytut Hortiterapii, który ma za zadanie skupiać zwolenników tej prekursorskiej metody. Od wielu lat przez swoje Stowarzyszenie Zielone Dzieci zajmuje się warsztatami. W firmie Zielony Promień pisze programy i realizuję seminaria oraz szkolenia i kursy dla osób indywidualnych, instytucji. Pracuję z Warmińską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz zajmuje się inicjowaniem działań z zakresu współpracy sieciowej. Moja firma jest innowacyjna gdyż budując Mazurski Klaster Turystyczny prowadzę działania informacyjne na rzecz klastringu w Polsce.

Firma Zielony Promień - Prowadzi zajęcia o charakterze warsztatów, cyklicznych spotkań warsztatowych, zajęć hortiteraputycznych dla 4 grup wiekowych. Realizuję pilotażowy projekt w mrągowskiej Eko- mairnie oraz stały cykl spotkań Zielonej Akademii pod nazwą „ Klub Miłośników Roślin” w Mrągowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W 2012 i 2013 r. zielone warsztaty florystyczne hortiterapii w Akademii Seniorów Warmii i Mazur. Tło muzyczne moich zajęć jest starannie dobrane, często są to utwory barokowe w wykonaniu Pro Musica Antiqua – kameralnego zespołu z Olsztyna, utwory ze specjalnej płyty dedykowanej przyrodzie Warmii i Mazur. Nagrania zawierają oryginalne głosy zwierząt i są dodatkową formą terapii muzycznej. Używam na zajęciach pomocy edukacyjnych udostępnionych przez Mazurski Park Krajobrazowy , Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, wydawnictw florystycznych i przyrodniczych.

Mrągowski UTW skupia prawie 500 członków. Koncentruje się na prowadzeniu form działalności, m.in.: edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Włącznie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego i aktywizacja społeczna oraz poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych jest możliwa do osiągnięcia szczególnie w trakcie zajęć o charakterze hortiterpeutycznym. Instytut Hortiterapii i moja firma działa w myśl zasad CSR.

Na zajęciach jakie prowadzę z grupami senioralnymi używam różnych technik hortiteraputycznych oraz komunikacji. Warsztaty wzbogacone są o formę prezentacji slajdów, wykład i seminarium, pogadnkę o określonej tematyce nawiązującej do specyfiki zajęć. W okresie przedświątecznym przed Bożym Narodzeniem wprowadzam tematy z historii regionu – etnobotaniczne spotkania takie jak np. w tradycji adwentowego wieńca gromadzą wielu uczestników. Animacja słowem a przede wszystkim kontakt z żywymi roślinami daje uczestnikom poczucie bezpośredniego przebywania wśród przyrody. Sensoryczne doznania oraz stałe budowanie więzi społecznej w trakcie zajęć uwalnia pozytywne emocje, uspokaja i wycisza.

Lecznicza moc roślin – aromaterapia przez zapach jaki unosi się z np. gałązek świerkowych stymuluje czynności odpornościowe organizmu. Wyróżnicowanie barw używanych elementów roślinnych i dekoracyjnych kształtuje estetykę wśród uczestników budzi się potrzeba zamiany swego otoczenia, postrzegania samych siebie także jako części środowiska naturalnego. Używam kwiatów ciętych pochodzących z mazurskich ogrodów, lasu i pola oraz z włączam materiał typowo florystyczny. Różnorodność faktury i zróżnicowanie zapachów uatrakcyjnia prowadzone zajęcia. Szczególną uwagę zwracam na wytłumaczenie pochodzenia roślin, ich tradycji w mazurskim ogrodzie i naturalnym stanowisku, leczniczą właściwość używanego materiału roślinnego i zielarskiego. Podkreślam kody barw używanych kwiatów pozostawiając uczestnikom dowolność w kreowaniu swojej pracy. Opieram się na podstawowych zasadach kompozycji forystycznej kładąc nacisk przede wszystkim na doznania sensoryczne. Podczas prowadzenia warsztatów hortiterapii zaobserwowałam u większość warsztatowiczów proces budzenia się świadomości znaczenia działań prozdrowotnych, profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania wykluczenia społecznego. 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY I SPONSORINGU
Program edykacyjno – hortiteraputyczny pt. Zielona Akademia zawiera zestaw zajęć artystyczno-edukacyjnych dla grup szkolnych, przedszkolnych, ośrodków kultury, ośrodków terapii zajęciowej a także dla osób indywidualnych. Warsztaty nasze stanowią doskonałe uzupełnienie szkolnej i przedszkolnej edukacji artystycznej. Mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie podnoszenia jakości i rozszerzania oferty usług szkoleniowych, organizacji konferencji, szkoleń i debat dla kadry kierowniczej oświaty oraz wymiany myśli i doświadczeń. Adresat: nauczyciele placówek przedszkolnych.
W programie kursu:

 • Wybrane metody terapeutyczne: hotiterapia, 
 • Znaczenie metod terapeutycznych dla polepszenia zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci z zaburzeniami i dzieci niepełnosprawnych; 
 • Przygotowanie przedszkola/Sali przedszkolnej od strony technicznej; 
 • Rodzaje hotiterapii i korzyści dla rozwoju dzieci z zaburzeniami i dzieci niepełnosprawnych w różnych obszarach; 
 • Ustalenie zasad w zakresie podejmowanych z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi prac w ogrodzie; 
 • Przykładowe scenariusze zabaw ogrodniczych dla dzieci. 
 • Propozycje urządzenia kącika-ogrodu z myślą o dzieciach z zaburzeniami rozwojowymi i dzieciach niepełnosprawnych, osobach starszych, osobach z dysfunkcjami. 
Zapewniamy Sponsorom stałą promocję w naszej audycji radia internetowego „Program Pomost” i w „Zielonej Akademii” (baner, tabliczki z logo, miejsce na materiały reklamowe, Internet) oraz promocję Sponsorów podczas dorocznych wydarzeń. Zapraszamy do współpracy uczelnie i studentów oraz uczniów na praktyki i staże w ZIELONEJ AKADEMII i naszym Stowarzyszniu "Zielone Dzieci" oraz firmie ZIELONY PROMIEŃ. Proponujemy zajęcia w "Ogrodzie Hortiterapii" , zachęcamy do prowadzenia badań przyrodniczych, znakowania roślin, zapraszamy do udziału w akcjach wolontariatu w pracach w Stowarzyszeniu Zielone Dzieci. Współdziałamy z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim, jestem Interesarjuszem powstającego kierunku Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze, współpracownikiem grona Polskich Florystów związanych z portalem www.forumkwiataowe.pl przy organizacji ogólnopolskiej Akcji Floryści Dzieciom.

Jestem z wykształcenia historykiem będąc absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń na wydziale historii- archiwistyki zaczęłam interesować się etnobotaniką. Na przełomie XX/XXI wieku zaczęłam prowadzić liczne spotkania związane z edukacją wielopoziomową tzw. poza formalną. W 2007 roku Fundacja Zielone Płuca Polski przyznała mi moje działania proekologiczne nagrodę ,,Zielonego Liścia,, im prof. Stefana Kozłowskiego. To wspaniała rekomendacja dla wszystkich programów edukacyjnych jakich jestem autorką. Zarówno w pracy jak i życiu codziennym, kieruję się mottem: „Bliżej natury – bliżej serca”. Uczestniczę od lat w wielu pokazach florystycznych o randze światowej m.in. w Zamku Książ. Jestem animatorem społecznego programu Zielone Dzieciaki – Ogród Cudów, który opracowałam w 2007 roku i prowadziłam szereg zajęć hortiteraputycznych jako wolontariusz w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W 2009 roku powołałam do życia Stowarzyszenie Zielone Dzieci, które w swoim statucie wpisane ma zadania z zakresu hortiterapii. Wiele działań na rzecz integracji środowisk dziecięcych inicjowałam np. współrealizując program „Podaruj dziecku uśmiech” z Fundacją „ Nasze Dzieci” działającą przy Klinice Onkologii w IP CZD. Stworzyłam na Mazurach ruch nazwany „ zielonym wolontariatem”, jestem współautorką ekologicznych zeszytów edukacyjnych w zakresie ekologicznych projektów powstałych w ramach ogólnopolskiej Kampanii – Szkoły dla Przyrody roku 2010. Socjoogrodnictwo zajmuje się zależnościami między roślinami i ogrodnictwem a człowiekiem a społecznością. Działanie terapeutyczne roślin, ogrodu, ogrodnictwa określane jest mianem hortiterapii. Możliwości terapeutyczne roślin zaczęto dostrzegać na przełomie XVIII i XIX wieku w USA, Anglii, Hiszpanii, choć już w starożytnym Egipcie lekarze dworscy zalecali spacery w ogrodach członkom rodziny królewskiej, cierpiącym na zaburzenia umysłowe.

W XIX wieku zaczęto dostrzegać oddziaływanie roślin przede wszystkim na psychikę ludzi. Wprowadzono prace ogrodnicze i polowe do programu terapii. Ośrodki dla umysłowo chorych tworzono na terenach wiejskich lub zakładano w otoczeniu budynków parki i ogrody warzywne oraz sady. W 1936 r. w Anglii ogrodnictwo uznano za metodę terapii nie tylko dla chorych psychicznie, ale także fizycznie. W 1951 roku terapię ogrodniczą wprowadzono w jednym ze szpitali w USA, jako oficjalną metodę leczenia. Hortiterapia lub inaczej ogrodoterapia to najprościej rzecz ujmując leczenie za pomocą ogrodów. W hortiterapii wykorzystuje się pracę fizyczną w terapii osobowości i resocjalizacji. Terapia ta, rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy, polega na urządzaniu ogrodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych m/in psychiczne, które uczestniczą w uprawie i pielęgnowaniu roślin. Wpływa to pozytywnie na ich samopoczucie i proces rehabilitacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych i pozostając w kontakcie z przyrodą stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się ogrodem. W naszych zajęciach w ogrodzie zastosowaliśmy florystykę używając jej jako metody artystycznego kontaktu z rośliną.

W Polsce hortiterapia nie jest oficjalnie uznaną przez ośrodki medyczne formą terapii i rehabilitacji, chociaż zajęcia ogrodnicze włączane są do programów ośrodków dysponujących zapleczem ogrodniczym, takich jak domy opieki społecznej, szpitale psychiatryczne, ośrodki odwykowe, warsztaty terapii zajęciowej. Według założeń, zajęcia hortiterapii mają wpłynąć na zwiększenie koordynacji ruchowej, poprawę kondycji fizycznej, obniżenie stresu, napięcia i agresji, poprawę koncentracji i kondycji psychicznej, podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie, przede wszystkim podopiecznych fundacji.

Przypomnijmy, że podstawowym założeniem hortiterapii jest obcowanie z naturą, której już w starożytności przypisywano lecznicze moce. Dziś się to potwierdza dzięki terapii, w której rośliny mają wspomóc proces leczenia szpitalnego. Jak to działa? Dzieci przychodzą na zielone warsztaty do ogrodu, spotykają się w prawdziwym Ogrodzie Botanicznym, gdzie wykwalifikowani terapeuci prowadzą różnego rodzaju zajęcia, m.in. zajęcia na temat kolorów czy zapachów roślin znajdujących się w ogrodzie. Mali pacjenci mają szansę je zobaczyć, dotknąć, a niektórych nawet posmakować! Dodatkowo prowadzą własny ogródek – sadzą rośliny, opiekują się nimi, patrzą jak się zmieniają i rosną. Uczestniczą też w warsztatach florystycznych, podczas których mogą nauczyć się układać kwiaty, tym samym podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (mogą np. uzyskać tytuł pomocnika bukieciarza). Terapeuci starają się, aby dzieci poznawały ogród wszystkimi zmysłami. Poprzez różnorodność wykonywanych czynności mali pacjenci nieświadomie wykonują jednocześnie ćwiczenia rehabilitacyjne, uczą się przy tym pracować w grupie. Terapia dla dzieci, relaks dla rodziców i opiekunów to także mile spędzony czas rodzinny.

Ogrodoterapia wpływa pozytywnie nie tylko na dzieci, ale również na rodziców i opiekunów, którzy są często zmęczeni zarówno fizycznie, jak i psychicznie (ciągle martwią się o swoje dzieci, starając się jak najskuteczniej walczyć o poprawę ich zdrowia). Kontakt z naturą uspokaja i wycisza – daje nowe pokłady energii. Dzięki spędzaniu wolnego czasu w ogrodzie rodzi się też pewna więź między pacjentami a terapeutami, która pomaga budować wzajemne zaufanie, co z kolei wspomaga proces rehabilitacji.

Zofia Wojciechowska

sobota, 21 grudnia 2013

Inspiracje dziedzictwem i edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju

(fot. Kinga Żukowska)
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Mazurskie Centrum Edukacji Ekologcznej w Giżycku zorganizowały konferencję w dniu 17 grudnia 2013 r., pt. "Edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju". W czasie spotkania mozna było zapoznać się ze stanem edukacji dla zrównowazonego rozwoju na podstawie badań prowadzonych w polskich i angielskich szkołach (Anna Batorczak), z edukacją ekologiczną w kontekście 20 lat działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (Tadeusz Ratyński), z rolą szkoły w kształtowaniu postaw proekologiczbych w Szkole Podstawowej w Hejdyku. Było także podsumowanie konkursu "Zielony obiektyw", podsumowanie 20 lat akcji "Sprzątanie Świata - Polska" (Sławomit Brzózek), podsumowanie posezonowego sprzątania Mazur (prof. Wojciech Łukowski). Było także wręcznie okolicznościowych statuetek i podziękowań.

Ja wygłosiłem referat pt. "Tradycje kulturowe, narodowe, religijne jako źródło inspiracji dla edukacji środowiskowej". Było sporo dygresji do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz do naszego Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie.

Stanisław Czachorowski

(fot. Kinga Żukowska)

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Sądry - muzeum mazurskie


Krystyna i Ditmar Dickti to rodowici Mazurzy. Swoje gospodarstwo w Sądrach pod Mrągowem zamienili w muzeum. Przez szereg lat Pani Krystyna Dickti zbierała wszystkie pamiątki po dawnych mieszkańcach ze wsi Sąrdy oraz okolicznych domów.

Mieszkają przy brukowanej drodze, które wiedzie do Szczerzbowa. Ludzie, którzy trafią do wsi Sądry mają doskonałą sposobność usłyszeć opowieść o niezwykłych zbiorach. Miejsce jako rodzinne siedlisko połączone jest z olbrzymim ogrodem. Krystyna i Ditmar nazwali je "Chata Mazurska". Można tam zobaczyć mazurskie pamiątki i sprzęty domowe. W stodole i oborze można z kolei obejrzeć sprzęty używane kiedyś w mazurskich gospodarstwach.

Pani Krystyna z uśmiechem mówi o tej stodole, że jest to coś specjalnego dla silnych mężczyzn. Kobietom zaś serwuje przepyszne ciasta domowego wypieku sporządzone na wiejskim maśle według znanych tylko gospodyni receptur. Mazurzy mieszkali na obszarze dzisiejszych powiatów: nidzickiego, działdowskiego, szczycieńskiego, piskiego, ełckiego, giżyckiego, mrągowskiego, oleckiego i części powiatów ostródzkiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego i gołdapskiego. Posługiwali się gwarą mazurską, zbliżona do gwary kurpiowskiej. W drugiej połowie XIX wieku wieku ulegli szybkiej germanizacji.

W okresie międzywojennym na Mazurach poczucie przynależności do narodu polskiego należało do wyjątków. Rodziny mazurskie rosporoszyły się po świecie, ostatnio taką mazurską gwarę słyszałam na Syberii w Zaniemience, wiem o jeszcze kilku takich miejscach... na przykład w Brazylii. Dziś być może dawnych Mazurów już nie ma - a jeśli ale historia jest ciągle w mazurskiej chacie żywa a my urodziliśmy się na tej ziemi jesteśmy winni jej pamięć będąc współczesnymi Mazurami. Kilka pamiątek z chaty rodziny Dickti zabrałam ze sobą, by utrwalone przez zdjęcia świadczyły o niezwykłości pasji naszych gospodarzy.

Wizyta studyjna w Sądrach była częścią terenowych zajęć w ramach Seminarium "Instytut Hortiterapii. Hortiterapia jako profilaktyka i wspomaganie procesu terapii w programach społecznych w Mrągowie". 

Zofia Wojciechowska


niedziela, 15 grudnia 2013

Ogrody Pokazowe w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i MazurW czasie Nocy Biologów, 10 stycznia 2014 r., w Olsztynie przedstawimy prezentację pt. "Ogrody Pokazowe w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur ".

Jedyne w rejonie Warmii i Mazur ogrody pokazowe (tematyczne), w których prezentowane są różne style ogrodów oraz różne tematy ogrodnicze, m.in. : ogród śródziemnomorski, ogród zakochanych, różanka, ogród biały, ogród traw, ogród nowoczesny, ogród skalny, ogród mazurski, ogród pnączy, ogród japoński, ogródek na dachu.

W Ogrodach Pokazowych podziwiać można ciekawe gatunki roślin: katalpy, tulipanowce, złotokapy oraz różnorodność form żywopłotowych. Można podpatrzeć, w jaki sposób uformować rośliny, jak wykonać aranżację rabaty czy nawet sposób ułożenia nawierzchni lub placyku.

Ponadto można obejrzeć różne elementy małej architektury ogrodowej: altany, fontanny, pergole i rzeźby.

Latem 2014 r. na terenie Ogrodów Pokazowych planowane jest otwarcie Motylarni – unikatowej hodowli motyli mazurskich łąk. Prezentowane będą żywe okazy owadów jak również gablotki z owadami oraz tablice dydaktyczne.


Podczas wykładu w czasie Nocy Biologów zaprezentowany zostanie szlak Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur jaki istnieje na terenie Ogrodów Pokazowych, w skład którego wchodzą cztery tablice dydaktyczne poświęcone legendom naszego regionu.

Przybliżona zostanie tematyka ziołolecznictwa i bioróżnorodności ogrodów wiejskich w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego. Dodatkowo podjęty zostanie temat świata owadów na przykładzie Motylarni. 

Serdecznie zapraszamy,

Magdalena Markiewicz 
 (właścicielka Ogrodów Pokazowych w Marcinkowie)
sobota, 14 grudnia 2013

Centrum Badań w prasie polonijnej (RPA)


Informacje o poczynaniach, planach i inicjatywach Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym rozchodzą się daleko po świecie. W grudniowym numerze Wiadomości Polonijnych, wydawanych w RPA, ukazała się informacja Zofii Wojciechowskiej o naszej wizycie w senacie RP.
"(...) w dniu 15 października 2013 r. mazurskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci i nasi partnerzy uczestniczyli w 46. posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W czasie spotkania, odbyła się prezentacja projektu Program Pomost pt. „Wielokulturowość przestrzeni. Polacy i Mazurzy na Syberii. Tożsamość miejsca i historii”. Wizyta w Senackiej Komisji związana była z ekspedycją na Syberię. "


środa, 11 grudnia 2013

Spotkanie integracyjne kadry - kierunek dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu


11 grudnia odbyło się spotkanie integracyjne osób, które prowadzić będą zajęcia na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Kierunek innowacyjny i międzywydziałowy więc warto się poznać. Kierunek będzie uruchomiony od roku akademickiego 2014/2015.

Na spotkaniu przedstawiony był program kierunku oraz plany dotyczące uruchomienia kształcenia w języku angielskim. Były także informacje o Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie. Bo nie ma dobrej dydaktyki bez prowadzenia badań naukowych.


piątek, 6 grudnia 2013

Dzień Chruścika czyli dziedzictwo regionu i komercjalizacja

(źrodło:www.ipr.fnm.pl)
Dzień Chruścika to nie tylko dziedzictwo przyrodnicze ale i kulturowe. Bo chruściki są inspirującymi owadami wodnymi, powstaje unikalna biżuteria z wykorzystaniem konstruktorskiej pracy tych owadów, powstają inspirowane nimi witraże, malowane butelki, zabawki edukacyjne. Ale są także i ciastka: faworki, chrusty, chruściki. Na dodatek chruściki wykorzystywane są monitoringu środowiska. To wszystko sprawia, że tegoroczny Dzień Chruścika (zobacz więcej), przebiegający pod hasłem "Chruściki, bioróżnorodność i komercjalizacja", organizujemy  w Centrum Kompetencji Seed i Start-up na Brzezinach (11 grudnia 2013 r. , godz. 16.30.

*   *    *

(źrodło:www.ipr.fnm.pl)
CENTRUM KOMPETENCJI SEED I START-UP na osiedlu Brzeziny powstało, by stworzyć miejsca pracy o warunkach sprzyjających twórczemu rozwijaniu akademickich, innowacyjnych pomysłów biznesowych. Centrum jest innowacyjnym ośrodkiem w skali regionu Warmii i Mazur - zapewnia warunki sprzyjające twórczemu rozwijaniu akademickich pomysłów, wraz z działaniami adaptacyjnymi i wyposażeniem w sprzęt i oprogramowania do twórczego rozwiązywania pomysłów. Stworzyliśmy jak najlepsze warunki dla naukowców, którzy mają pomysł (lub go szukają) na komercjalizację swojej pracy, aby mogli np. spotykać się z ekspertami i konsultować swoje pomysły.

Obok klasycznej sali konferencyjnej, proponujemy również pomieszczenie typu chill-out, a także miejsce do spotkań biznesowych. Poruszając się w obrębie jednego lokalu, zmieniamy klimat w zależności od przeznaczenia danego miejsca lecz atmosfera w całości o ciepłej, domowej tonacji. Od wejścia widzimy przestronną salę konferencyjną, stanowiska pracy oraz aneks kuchenny. Sala konferencyjna wyposażona jest w tablicę multimedialną z rzutnikiem oraz tablet. Tablica wraz z tabletem służyć będzie do kreowania i opracowywania dokumentacji przedsięwzięć innowacyjnych z użyciem opracowanych metod i programów do twórczego rozwijania pomysłów biznesowych, a także do bardzo prostego, naturalnego i sugestywnego sposobu przeprowadzenia prezentacji proponowanego, innowacyjnego pomysłu. Dodatkiem jest pokój spotkań biznesowych - elegancka przestrzeń stwarzająca wrażenie poufności niezbędnej przy negocjacjach inwestycyjnych i rozmowach handlowych. Spotkania twórcze, nieformalne (sesje kreatywne) odbywają się w chillout room’ie, w pozycji siedzącej czy leżącej, przedsiębiorcy będą mogli tu kontynuować swoje idee biznesowe.
(źrodło:www.ipr.fnm.pl)


W Centrum Kompetencji Seed i Start-up przewidziane są działania mające na celu aranżowanie kontaktów bezpośrednich działających na zasadzie „burzy mózgów”. Czyli spotkanie przedstawicieli świata nauki i biznesu, w których będą analizowane skomplikowane przypadki wdrażania innowacji. W ten sposób można realnie rozpoznać specyfikę funkcjonowania tych dwóch środowisk, z uwzględnieniem ich postaw i zachowań, a także poprzez inspirowane działania wspólne. 

Zapraszamy do Centrum pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także absolwentów uczelni – macie okazję skorzystać z BEZPŁATNEJ formy oferty naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie rozwijanie innowacyjnych, akademickich pomysłów.

Centrum Kompetencji Seed i Start-up powstało w ramach realizacji Projektu „Innowacje Przyszłością Regionu”. Zapraszamy do odwiedzenia Nas: CENTRUM KOMPETENCJI SEED I START-UP ul. Wilamowskiego 14/1 (osiedle Brzeziny); 10-773 Olsztyn tel.: (89) 533 10 19, tel.: 508 278 718; e-mail: ckss@ipr.fnm.pl, www.ipr.fnm.pl

środa, 4 grudnia 2013

Portret kompozytorski i dziedzictwo przyrodnicze Warmii i MazurZ cyklu Dziedzictwo przyrodnicze Warmii i Mazur: uroczysty koncert pt. „Portret kompozytorski” Bernarda Chmielarza 08-12-2013 (niedziela) godz. 13.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. Dąbrowszczaków 3.

Wystąpi Pro Musica Antiqua w składzie: Leszek Szarzyński – flet Jerzy Szafrański – obój Roman Kuźniak – fagot Kaori Okuzumi – fortepian Julia Karlova – sopran Agnieszka Dziewulska-Pawłowska – mezzosopran.

W programie prawykonanie światowe suity „Muzyczne Pejzaże Warmii i Mazur”
oraz wykład dra hab. Stanisława Czachorowskiego, prof. UWM pt. „Co tak naprawdę wynika z ochrony środowiska?”.

Wstęp wolny.

Florystycznie i bożonarodzeniowo - zaproszenie na wystawę.


wtorek, 3 grudnia 2013

Technologie i wyroby naturalne oraz Forum Mediów Polonijnych


Kolejny dzień meetingu - znów jesteśmy w drodze, zielona trasa wiedzie nas z Katowic ku Wielkopolsce. Galewo – Sanktuarium Przemienienia Pańskiego – miejsce przemian i kultu wielkopolskich rodzin. W dłoni trzymam kartkę z programem, za oknem jesienne krajobrazy. Jesteśmy coraz bliżej miejsca, gdzie być może bohaterowie mojej opowieści szukali siły do realizacji swoich marzeń. Zastanawiam się, czy marzeniem można objąć więcej niż jedną duszę, jednego człowieka, czy dziś udaje się zintegrować ludzi wokoło jednej idei? Wiele pytań rodzi się w głowie … gdyż jedziemy na uroczystość otwarcia Wytwórni Probiotyków. Naturalne technologie makrobiotyczne, probiotyk czyli pożyteczne bakterie i wreszcie - Probiotcs Polska.

Wyruszając z Warszawy na meeting pt. „Technologie, wyroby naturalne, odnawialne źródła energii oraz pomoc społeczna odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne XXI wieku" (z udziałem dziennikarzy Światowego Forum Mediów Polonijnych - największego przedsięwzięcia w dziedzinie mediów w Polsce, Europie i świecie, mającego dwudziestoletnią tradycję), nie spodziewałam się, że spotkam rodzinę, całe rzesze rodzin, niemalże całą wieś, przedsiębiorców i ich licznych przyjaciół, parterów biznesowych zaangażowanych w pionierskie przedsięwzięcie jakim jest z tzw. zielona gospodarka. Pożyteczne organizmy, zrównoważony rozwój w oparciu o prawa natury i bioróżnorodność, Zdrowa Ziemia i Człowiek – jak mówią właściciele Probiotics Polska - to idee bliskie artystom oraz ekologom ale czy możliwe jest funkcjonowanie tych wszystkich prawd w biznesie?

Od dawna wiem, że nie jest to proste ale osiągalne – sama realizuję tego typu działania w swojej firmie – nie jest to łatwe, więc tym bardziej z wielkim zainteresowaniem czekałam na spotkanie z twórcami Probiotcs Polska. Uroczysta msza w intencji pomyślności dla przedsięwzięcia, eucharystia dla wiernych z Galewa i Bartuszyna, gdzie znajduje się wytwórnia oraz przybycie licznie zgromadzonych gości uzmysławia mi, jak wieka siła tkwi w jedności. Wiara w Boga – stwórcy wszystkich skarbów natury buduje zaufanie w jego opiekę. Poświęcenie wytwórni, wzruszający obraz księdza przechodzącego przez hale z kropidłem… znak krzyża dla zebranych tłumnie ludzi. Trudna droga, pełna wyrzeczeń ale jakże ciekawa. Bierzemy udział w rzeczywistym wydarzeniu, które jeszcze kilka lat temu wydawało się kosmiczne. Zatem czas rozpocząć nasze doświadczenie na ziemi z ProBio Emami. Czy możemy zaufać naturze?

Pobyt w Wytwórni Probiotics Polska oraz rozmowy z założycielami - Stanisławem Kolbuszem, Bogusławem Hezlerem oraz Magdaleną Górską i jej mężem udowadnia, że to nie mit. Rodzinna atmosfera panująca podczas uroczystości, gospodarz otoczony wianuszkiem wnucząt i przyjaciółmi budzi uznanie. Pożyteczne organizmy i pro biotechnologie - są przyszłością polskiego rolnictwa, jednakże musi iść za tym także społeczna świadomość warunkująca odpowiedni system prawno- gospodarczy umożliwiający wdrożenie nowych technologii. Dzięki Światowemu Forum Mediów Polonijnych jesteśmy świadkami epokowego wydarzenia. Powstało Stowarzyszenie „ Dziedzictwo Natury”, skupiające wokoło siebie szereg innych organizacji z całego kraju. Efektem tego jest pierwsza w Polsce a trzecia na świecie Wytwórnia Probiotyków, pracująca w oparciu o Probiotechnologię SCD.

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, jak również ich metabolity, wpływające korzystnie na organizm gospodarza. Posiadają zbawienny wpływ na organizm ludzki m.in. regenerują komórki i zapobiegają anemii i hamują rozwój chorób nowotworowych. Zastosowane w rolnictwie wpływają chociażby na rewitalizację zbiorników wodnych i regenerację gleby, zastosowane w uprawach roślinnych podnoszą wydajność plonu z zachowaniem ekologicznych walorów zdrowej żywności. Miałam możliwość porozmawiać z człowiekiem, trochę marzycielem a przede wszystkim naukowcem, absolwentem SGG, który przeprowadza swoją zieloną rewolucję w naszych przyzwyczajeniach, mając na uwadze zmiany w gospodarce. Wszystko z korzyścią dla rodziny, świata i przyszłych pokoleń.

Pan Stanisławie Kolbusz odbierał w imieniu całego zespołu wyrazy uznania. Do gratulacji przyłączyli się przedstawiciele lokalnych władz oraz honorowi goście. Na uroczystości obecny był Wicemarszałek Sejmu RP p. Eugeniusz Grzeszczak, odczytano także list gratulacyjny od Ministra Rolnictwa p. Janusza Piechocińskiego.

My Polacy mamy się czym chwalić przed światem. Jest takie powiedzenie „Cudze chwalicie, a swego nie znacie” …. Więc poznajemy wytrwale….

 Zofia Wojciechowska

czwartek, 28 listopada 2013

Katedra Pszczelnictwa – miejsce nauki, miejsce rozrywki

(Prof. J. Wilde w pasiece, fot. S. Czachorowski)
Kortowo - w opinii wielu - cieszy się niezwykłą popularnością. Kampus studencki otoczony terenami zielonymi i jeziorem przyciąga tych, którzy chcą studiować w Olsztynie. Jest wiele atutów, istniejących na terenie olsztyńskiej uczelni. Niezaprzeczalnym walorem pod względem nauki i rozrywki jest Katedra Pszczelnictwa. Są tam prowadzone zajęcia dla kierunków przyrodniczych, jednakże zapytać studentów z czym wiąże się im temat katedry Pszczelnictwa - wielu odpowie – spotkania przy ognisku. Wydarzeniem, które na dobre wpisało się do kalendarza imprez odbywających się na "terenie pszczół", jak zwykli to mawiać studenci, są biesiady w ramach corocznego Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych UWM w Olsztynie. Impreza ta skupia wielu studentów i gwarantuje niezapomniane chwile wśród przyrody. Nie ma w Kortowie tak wspaniałego miejsca jakim jest teren Katedry Pszczelnictwa. O opinię dotyczącą korzystania z miejsca ogniskowego poprosiłam Pana Prof. dr hab. Jerzego Wilde - kierownika Katedry Pszczelnictwa.
(Ogród Katedry Pszczelnictwa, miejsce studenckich i naukowych spotkań w plenerze,
fot. S. Czachorowski)

Panie Profesorze, jako Kierownik Katedry, co Pan myśli na temat użytkowania miejsca ogniskowego przez studentów?
Jestem dość pozytywnie nastawiony do tych pomysłów związanych z organizacją ognisk. Gdybym nie wyrażał zgody na zorganizowanie tych przedsięwzięć one po prostu nie odbyłyby się. Jako katedra jesteśmy przychylnie nastawieni do studentów, żeby korzystali oni z miejsca ogniskowego. Staramy się pomagać studentom w realizowaniu ich działań. Cieszymy się, gdy one są realizowane. Jest to fajne miejsce na uczelni. Można tu przyjść, posiedzieć, pobawić się. Jak to Pani zawarła w temacie - miejsce katedry Pszczelnictwa może być uznawane za miejsce rozrywki. Udostępniamy studentom miejsce i chcemy, żeby studenci dobrze spędzali czas. Mieliśmy przykry incydent na terenie naszej katedry. Jednakże nie możemy wszystkich mierzyć jedną miarą. Nasza katedra liczy 3 osoby. Jest to bardzo mały zespół ludzi, ale radzimy sobie bardzo dobrze w wielu działaniach dla uczelni i innych instytucji, jak również w organizacji ognisk studentom. Spotkania przy ognisku, nierzadko przy piwie, są potrzebne, integrują ludzi. Dzięki takim spotkaniom tworzą się interesujące pomysły, współpraca między kołami w ramach prowadzonych badań. Na takiego typu spotkania przy ognisku my jako pracownicy katedry patrzymy z dużą dozą życzliwości.

Czy tego typu miejsca, jak miejsce ogniskowe w Katedrze Pszczelnictwa, powinny być rozwijane w innych jednostkach Uczelni? 
Jest to kwestia specyficznych możliwości lokalizacyjnych. W tak pięknej scenerii w jakiej my się znajdujemy, zarazem tak unikatowego miejsca, nie posiada żadna inna katedra. Katedra Jeździectwa też posiada zaplecze, gdzie można zorganizować ognisko. Nasze pszczoły są bardzo łagodne, co pozwala na to, że nawet osoby, które boją się pszczół mogą przebywać na terenie katedry. Po drugie, pszczoły - jako jedyne zwierzęta hodowlane - nie pachną ‘zootechnicznie’. To też jest atut. Jesteśmy unikalną jednostką, nawet w skali kraju. Nikt nie posiada tak wspaniale wyposażonego laboratorium, gabinetów, sal dydaktycznych połączonych z wielkim 1,5-hektarowym pasieczyskiem, terenem zielonym, na którym jest zadaszenie, ławeczki i ognisko. Nasza katedra utrzymuje się z grantów i projektów, więc i miejsce ogniskowe również jest utrzymywane. Kiedyś istniało jeszcze jedno miejsce z ogniskiem. Było ono na terenie Wydziału Nauk o Środowisku, przy bajorku, lecz zaniechano tam organizowania ognisk.
(Studenckie spotkanie, członków kół nansukowych, na terenie Katedry,
fot. S. Czachorowski

W jakim kierunku Katedra Pszczelnictwa będzie się rozwijać? Komercyjnie, naukowo, a może w kierunku rozrywki? 
Jako katedra nie będziemy nastawieni na rozwój komercyjny. Po prostu nie możemy. Jest to ośrodek dydaktyczno-badawczy. Przeprowadzamy badania dotyczące jakości produktów pszczelich. Wyposażenie, aparatura w pracowniach została zakupiona z Funduszy Unijnych. Zatem jesteśmy zobowiązani do wykonywania badań. Sami jako kadra naukowa uczymy się pracy na tych nowych urządzeniach, celem przeprowadzenia badań i pisania publikacji. Będziemy kontynuować badania dotyczące biologii i hodowli pszczół. Obecnie sytuacja pszczelarstwa jest trudna i należy pomóc rodzinom pszczelim. Chodzi mi tu o nadmierną chemizację rolnictwa. Kolejnym problemem dotykającym pszczoły jest warroza - groźna choroba niszcząca rodziny pszczele. Chcemy wyhodować pszczoły odporne na warrozę. Cieszymy się, gdy uda nam się znaleźć sponsora i mamy możliwość konserwacji naszych zadaszonych altanek i ławek przy miejscu ogniskowym, żeby studenci mogli z nich korzystać. Priorytetem w naszej Katedrze będzie rozwój naukowy. Byłoby miło gdyby coraz więcej studentów wstępowało do Koła Pszczelarskiego >Dzikie Pszczoły<. Koło prężnie działa, podejmuje wiele interesujących tematów. Działalność w Kole Naukowym jest swoistą przepustką dla studentów w dorosłość. Młody człowiek zdobywa doświadczenie. Jest nam miło ponadto kiedy dowiadujemy się o sukcesach naszych absolwentów, a tym bardziej kiedy otwierają działalność związaną z pszczelarstwem.

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
Natalia Machałek

poniedziałek, 25 listopada 2013

Jesienny Wadąg przeczytało już ponad 1000 osób


Dzisiaj liczba czytelników jesiennego WADĄGA przekroczyła 1000. Jest ich 1051.Pisma umieszczone jest na platformie issuu. Można je też czytać poprzez stronę Stowarzyszenia: www.warnija.org.pl.Są na niej dostępne oba numery WADĄGA.
Dariusz Szczygielski

piątek, 22 listopada 2013

Bus za złotówkę dla Lamkowa

(Klasa w szkole w Lamkowie, fot. S. Czachorowski)

Dołożysz złotówkę? 34 uczniów szkoły dojeżdża z 8 miejscowości: Lamkówko, Radosty, Stare Włóki, Derc, Krokowo, Kronowo, Barczewo, Jeziorany. W związku z tym nasz mały, 8-osobowy bus musi każdego dnia wykonać cztery kursy rano i cztery po południu. Pierwsza grupa dzieci startuje zatem o 6:20 rano, żeby czwarta mogła zdążyć do szkoły na ósmą. Bardzo pilne stało się więc pozyskanie nowego, większego pojazdu.

Szkoły nie stać na taki wydatek, liczymy tu na pomoc Internautów. Wystarczy, by każdy wpłacił 1 zloty na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA: 48 1540 1072 2107 5050 4037 0001 z dopiskiem: "darowizna na autobus".

Więcej o akcji na stornie http://www.bus-za-zlotowke.pl/

Darczyńcy zainteresowani pomocą szkole mogą kontaktować się z nami telefonicznie i mailowo:

 • prezes Stowarzyszenia i dyrektor szkoły Małgorzata Bałusz: 606 894 314 m.balusz@wp.pl 
 • sekretarz zarządu, fundraiser Łukasz Czarnecki-Pacyński: 696 069 226 lukasz_cp@o2.pl
 •  szkoła: 89_5141629 wrotalamkowo@o2.pl 
Wspomóż niekomercyjną wiejską szkołę niepubliczną. Uczniowie niekomercyjnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lamkowie nie pokrywają żadnych kosztów edukacji, ucząc się dwóch języków, tańcząc i śpiewając w szkolnym zespole ludowym oraz wyżywając się sportowo w szkolnej drużynie baseballowej. Każdego roku jeżdżą też na obozy językowe do Niemiec i/lub Austrii za pieniądze z projektów pisanych przez prowadzące szkołę Stowarzyszenie WROTA.

W roku szk. 2011/12 nasi wychowankowie byli najlepsi w Powiecie Olsztyńskim jeśli chodzi o wyniki testów kompetencji szóstoklasistów. W roku 2012/13 także byli w czołówce.

Czytaj też: Lamkowo, czyli jak kapitał ludzki ożywia zapomniane wioski z dala od szosy


poniedziałek, 18 listopada 2013

Pokrzywowe SPA na prowincji

(zupa z pokrzywy, Zamość, fot. S. Cz.)
Pokrzywy to mój dziadek dawał świniom do koryta, poszatkowane i wymieszane z parowanymi ziemniakami albo ze śrutą zbożową. Ale żebym ja miał jeść zupę z pokrzyw?

Przyjeżdżają na prowincję turyści by zbierać zioła – czyli dla miejscowych „zielsko” spod płota. Bo w sklepie tego nie kupią. Nie wierzysz? To zaparz sobie miętę, tę sklepową z saszetki i tę samodzielnie zasuszoną. Powąchaj i porównaj kolor. Różnica jest znaczna. Bo jeśli suszyć oddzielnie same listki to inaczej się zasuszy. Inaczej, gdy częściowo sfermentuje. Tak samo jak zielona i czarna herbata. Jest różnica w smaku i kolorze? Na dodatek w kupowanych preparatach ziołowych nie do końca wiadomo co jest w środku. Biolodzy sprawdzili, badając DNA surowca. I okazało się, że nie zawsze jest to, co na etykiecie napisano.

Do niedawna pokrzywę kojarzyłem tylko ze świńskim korytem. Ale ostatnio nabrałem do niej szacunku. I nie tylko dlatego, że na niej żyją i się nią żywią gąsienice motyli takich jak rusałka pokrzywnik, rusałka admirał czy rusałka pawie oczko. Poprzez wyjazd turystyczny odkryłem jej przeszłość czyli tak zwane dziedzictwo kulinarne. Zupę z pokrzyw jadłem w Zamościu. Z wielką frajdą i ze smakiem oraz niedowierzaniem. Tak smaczną zupę można zrobić z pokrzyw? Była wyśmienita. Nie taka, jak kiedyś robiona przeze mnie na obozie harcerskim - bo nie wystarczy tylko surowiec, ważne są także umiejętności. Wszystko wymaga sztuki i tradycji. Nie wszystko można wyczytać z książek ani naoglądać się w telewizji. Trzeba przyjechać i doświadczyć swoimi zmysłami ocalonego od zapomnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Nie tylko zjeść ale i pokrzywą leczniczo się poparzyć. Kiedyś działo się to przy okazji, teraz musimy specjalnie udać się „w pokrzywy”… z myślą o zapobieganiu chorobom reumatycznym. Co jeszcze robiliśmy kiedy z pokrzywy i z pokrzywą? Pokrzywa kiedyś zwana także koprzywą, koprywą, zagawką, żegawką. Trzeba sobie przypomnieć nie tylko nazwy ale odzyskać to dziedzictwo przyrodnicze wymieszane z dziedzictwem kulturowym. By już zupełnie w nowoczesnej formie i atrakcyjnym opakowaniu stało się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego regionu. Pokrzywa jest tylko przykładem.

Stanisław Czachorowski

niedziela, 17 listopada 2013

Kreatywny Strych w Jezioranach


Kochani,
Kreatywny Strych w Jezioranach działa i to intensywnie, jak widzicie na zdjęciach (do obejrzenia na stronie facebookowej) zajęcia prowadzimy regularnie we wtorki (dla starszych) i środy (dla młodszych) od 16.00-19.00. Dzieciaki pięknie się rozwijają, na zajęcia przychodzi zawsze ok 16 osób. No ale w twórczym szale, przy tylu uczestnikach, szczególnie po wprowadzeniu ceramiki, mamy straszny bałagan.

Jako,że przestrzeń pracowni jest ograniczona musimy wprowadzić półki, regały, koszyki na materiały, teczki na prace i dodatkowe miękkie siedziska do "saloniku" herbatkowego. Stąd nasze ogłoszenie, jeśli wiecie, że zalega wam jakiś regał (typu spiżarnia, pracownia, coś lekkiego..nie szafa gdańska), gąbki, z których zrobimy meble i kukły do spektakli, i duużo tkanin i starych ciuchów, które przerobimy na nowe ciuchy, na obicia naszych mebli a potem scenografie do pokazu mody, czy spektaklu.

Żeby przekazać rzeczy zapraszamy na warsztaty, lub kontakt facebookowy, lub telefoniczny do organizatorów. Pozdrowienia!

Fundacja Revita Warmia (http://www.facebook.com/fundacjarevitawarmia)

sobota, 16 listopada 2013

Hortiterapia - studia podyplomowe na UWM

Hortiterapia, czyli leczenie za pomocą ogrodów rozpowszechnione jest w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. Teraz tej nietypowej terapii będzie można się nauczyć na studiach podyplomowych oferowanych przez UWM.

Katedra Ogrodnictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa uruchomi w lutym 2014 r. studia podyplomowe z zakresu hortiterapii. Głównym celem studiów jest doskonalenie kadry, która poprowadzi terapię zajęciową z zakresu ogrodnictwa z osobami niepełnosprawnymi, niewidomymi, ludźmi z uszkodzeniami fizycznymi (wylew, paraliż i inne). Oferta skierowana jest również osób opiekujących się osobami chorym oraz prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, aby poszerzyć ich ofertę poprzez tworzenie ogrodów terapeutycznych tzw. zielonych farm. Hortiterapia jest stosowana również w leczeniu depresji, osób starszych, z problemami sensorycznymi, a także osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dzieci autystycznych, otyłych i takich, które mają trudności w szkole (z ADD, ADHD) – wyjaśnia dr Beata Płoszaj-Witkowska, kierownik studiów podyplomowych z zakresu hortiterapii.

Hortiterapia jest rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. Osoby niepełnosprawne uczestniczą w uprawie i pielęgnowaniu roślin, ale również na biernym korzystaniu z otaczającej przyrody, co wpływa pozytywnie na ich samopoczucie i proces rehabilitacji. Nauczanie hortiterapii w Polsce jest czymś nowym i dlatego też nie ma osób wykwalifikowanych w tym zawodzie. (....)
W programie dydaktycznym studiów podyplomowych będą realizowane zagadnienia z zakresu nauk społecznych, tj. edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, socjoterapii, elementów psychologii, metodologii pracy z niepełnosprawnymi. Z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych poruszane będą zagadnienia dotyczące uprawy i pielęgnacji roślin w ogrodach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz możliwości ich wykorzystania w terapii z pacjentami. W zakresie nauk medycznych zostaną uwzględnione zagadnienia związane z rehabilitacją w ogrodoterapii i opieką medyczną pacjentów (....).

Zajęcia będą poprowadzone nie tylko przez wykładowców z UWM, ale również przez specjalistów z innych ośrodków akademickich w kraju, w tym z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, SGGW w Warszawie oraz doświadczonych praktyków. (...)

Zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, natomiast ćwiczenia praktyczne i terenowe na terenie Ogrodu Dydaktyczno-Doświadczalnego w Kortowe (szklarnie Katedry Ogrodnictwa) oraz w Arboretum Leśnym w Kudypach (...)
syla
źródło: Leczniczy ogród

piątek, 15 listopada 2013

Dziedzictwo przyrodnicze Warmii i Mazur... w ogrodzie!

 

W tym roku nasza firma podpisała list intencyjny o współpracy z UWM do współtworzenia kierunku Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Warmii i Mazur. Stale poszerzamy nasze Ogrody Pokazowe o dodatkowe eksponaty oraz materiały związane z tym kierunkiem studiów, aby już w przyszłym roku mogły stanowić pomoc dydaktyczną w realizacji zajęć.

Jak do tej pory udało nam się zrealizować ścieżkę edukacyjną "Szlak Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur", na którą składają się cztery tablice dydaktyczne poświęcone legendom naszego regionu.

W różnych częściach Ogrodów Pokazowych rozmieściliśmy "doniczkowe kłobuki", które mają zachęcić najmłodszych zwiedzających do zabawy w podchody z Kłobukiem - jest to świetna zabawa dla dzieci, która bawi a jednocześnie uczy i przybliża nasze mazurskie legendy. Wśród 14 różnych wnętrz ogrodowych (ogród śródziemnomorski, ogród traw, ogród nowoczesny itp.) znajduje się oddzielny ogród wiejski (mazurski), w którym dominują gatunki charakterystyczne dla mazurskiej wsi tj. malwy, mieczyki, słoneczniki, rudbekie, piwonie itd.

Dbamy o owady oraz o rodzime gatunki motyli - dla nich zbudowaliśmy specjalne konstrukcje, które mają dać schronienie w czasie deszczu, wiatru oraz zimą. W ramach tej ochrony zbudowaliśmy specjalny hotel dla owadów (zdjęcia w załączniku), budujemy domki dla motyli (zdjęcie w załączniku), które zawisną w nowopowstającej Motylarni. W naszej Motylarni będziemy hodowali rodzime gatunki motyli, dzięki czemu dzieci i młodzież będzie mogła zapoznać się z pełnym cyklem rozwojowym owada jak również porównać wzajemnie gatunki motyli. Planujemy pełen cykl warsztatów, aby przybliżyć specyfikę Dziedzictwa Przyrodniczego Warmii i Mazur. Oto link z przygotowań nad Motylarnią http://ogrodymarkiewicz.blogspot.com/

W tym roku mieliśmy już wycieczkę studentów z Katedry Ogrodnictwa UWM, stale prowadzimy praktyki ogrodnicze, również z wielką ochotą przyjmiemy praktykantów jak i studentów na wizyty w Ogrodach z wydziału Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze. Biorąc pod uwagę iż w naszej miejscowość znajduje się Izba Mazurska (piękne zbiory kultury mazurskiej), wizyta studentów zarówno w naszych Ogrodach jak i w tej Izbie będzie ciekawą, innowacyjną formą prowadzenia zajęć.


W czasie Nocy Biologów 2014 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie przedstawimy założenia i idee w naszych działaniach (Ogrody Pokazowe i Motylarnia - pod kątem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur)

Magdalena Markiewicz
Ogrody Markiewicz
www.ogrodymarkiewicz.plMiejskie Dokufikcje


Projekt fotograficzny i video, polegający na dokumentacji serii interwencji-happeningów i warsztatów plastycznych, odbywających się we wrześniu, październiku i listopadzie 2013 r. w przestrzeni publicznej Olsztyna, z udziałem mieszkańców miasta.

Wykonane w ramach projektu fotografie i filmy, a także towarzyszące im zapiski, szkice i wykonane podczas warsztatów obiekty złożą się na rodzaj wizualnej "mapy" i zostaną zaprezentowane w formie intermedialnej wystawy w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie.

Tytuł projektu oznaczać ma niecodzienne, przewrotne podejście do dokumentowania i opisywania przestrzeni.Stanowić ma odwrócenie sytuacji, gdzie najwięcej uwagi poświęca się miejscom reprezentacyjnym w mieście, uznanym za atrakcyjne dla turystów, promowanych na mapach i w oficjalnych folderach Informacji Turystycznej. W tym przypadku działać będziemy raczej w miejscach nieoczywistych, niekiedy zaniedbanych lub opuszczonych. Inicjując w nich działania grupowe- interwencje, happeningi czy warsztaty. Zapraszając w te miejsca ludzi próbować będziemy spojrzeć na przestrzeń Olsztyna w nowy, kreatywny sposób, a swoje działania w tych miejscach wspólnie udokumentować.

Także osoby postronne będą mogły wykonać swoje zdjęcia- na własnych lub użyczonym przez organizatorów sprzęcie i do dać je do wspólnej wystawy. Już wkrótce informacje o datach i miejscach naszych pierwszych spotkań. Każdy może dołączyć. Bądźcie czujni!

Koordynacja: Joanna Tekla Woźniak
Organizatorem projektu jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

poniedziałek, 11 listopada 2013

Praktyka zawodowa na kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

(fot. S.Cz.)
Praktyka zawodowa na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze realizowana jest po zakończenie II semestru zajęć, w czasie przerwy wakacyjnej, określonej ramową organizacją roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na UWM w Olsztynie. Możliwe jest jej odbycie w trakcie roku akademickiego. Zaliczenie praktyki musi nastąpić do V semestru. Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować w „Dzienniku praktyk”.Cele praktyki:

 1. Wyrobienie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami. 
 2. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych. 
 3. Zapoznanie się całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie: specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku. 
 4. Konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.

Czas trwania praktyki: Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie. Studenta obowiązuje 8 godzinny dzień pracy..

(fot. S. Cz.)
Praktyki mogą się odbywać w:
 • instytucjach opartych na wolontariacie; instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, turystycznych i przyrodniczych; 
 • wydawnictwach i środkach społecznego przekazu; 
 • organizacjach pożytku publicznego i organizacjach pozarządowych; 
 • instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi; 
 • instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; 
 • instytucjach opartych na wolontariacie, zajmujących się problemami społecznymi, przyrodniczymi. 
Do realizacji praktyki student może przystąpić po zawarciu porozumienia /umowy/ między daną instytucją a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie organizacji praktyki studenckiej

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki, udokumentowania przepracowania wymaganej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.

niedziela, 10 listopada 2013

Rada programowa kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

(for. S. Czachorowski)

Rada Programowa kierunku – interesariusze (obszar społeczno-gospodarczy):
 • Towarzystwo Naukowym „Pruthenia”, ul. K. Obitza 1/221, 10-725 Olsztyn, reprezentowane przez Prezydenta TN – dr Mirosława Hoffmana. 
 • Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn, reprezentowane przez Dyrektora – Krzysztofa Stachowskiego. 
 • Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, 14-233 Jerzwałd 62, reprezentowane przez Dyrektora – mgr. inż. Krzysztofa Słowińskiego. 
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Warmińsko-Mazurski, ul. Staromiejska1/13, 10-950 Olsztyn reprezentowane przez Prezesa Zarządu Oddziału – Mariana Juraka. 
 • Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka, reprezentowane przez Prezesa - dr hab. Janusza Korbela. 
 • Stowarzyszenie „Warnija” ul. Bydgoska 23B/6, 10-243 Olsztyn, reprezentowane przez Prezesa – Dariusza Szczygielskiego. 
 • Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, ul. Zyndrama z Maszkowic 2, 10-533 Olsztyn, reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Kornelię Kurowską. 
 • Fundacją Europejskie Centrum Ziemi, ul. Senacka 3, 31-002 Kraków, reprezentowane przez Prezesa – Sylvie Derdacki. 
 • Firma „Dom & Ogród”, Marcinkowo33A, 11-700 Mrągowo, reprezentowane przez Magdalenę Markiewicz. 
 • Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, reprezentowane przez Prezesa – dr n. wet. Ewę Rumińską. 
 • Stowarzyszenie Zielone Dzieci, ul. Kopernika 2C, 11-700 Mrągowo, reprezentowane przez Prezesa – Zofię Wojciechowską.
(Listę interesariuszy będziemy powiększać, bo chcemy rozszerzać naszą współpracę)

            Z interesariuszami zostały podpisane porozumienia o współpracy, na mocy którego:
 • Interesariusze będą wchodzili w skład Rady Programowej kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
 • Studenci kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze będę mieli możliwość realizacji nieodpłatnych praktyk zawodowych u Interesariusza.
 • Strony będą podejmować wspólnie przedsięwzięcia badawcze i upowszechniające dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu warmińsko-mazurskiego.
 • Strony będą organizować wspólnie konferencje i sympozja naukowe. 

sobota, 9 listopada 2013

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako projekt badawczy


Na pierwszym seminarium Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym przedstawiłem założenia programu badawczego. Z założenia ma to być wstęp do dyskusji. I aby tę dyskusje ułatwić, przedstawiam tezy wystąpienia także i  na blogu (zachęcając do dyskusji w formie komentarzy jak i samodzielnych tekstów).

Nie tylko ja odnoszę wrażenie, że coś ważnego dzieje się w świecie wokół nas, zarówno w przyrodzie, w społeczeństwie, jak i w gospodarce czy w kulturze. Lokalne procesy dzieją się w globalnej skali, stąd obok globalizmu pojawiają się pojęcia: globlokalizm i glokalizacja. Nie tylko Europa regionów ale i świat regionów, bo zjawisko jest chyba pozaeuropejskie. Chcemy te procesy na Warmii i Mazurach opisać, poznać, zinwentaryzować, porównać z innymi regionami Europy i świata oraz spróbować zrozumieć. A potem działać. Bo dobre działanie opiera się na poprawnej wiedzy o świcie w jego różnych wymiarach

Wiedza powstaje najpierw z obserwacji i gromadzenia faktów, potem z ich analizy i prób zrozumienia,jak to działania (zrozumienie procesów). Z tego rodzi się wiedza użytkowa – bo rozumiejąc świat potrafimy w nim poprawnie działać. Przeczuwając ważne procesy chcemy zacząć od opisu i swoistej badawczej inwentaryzacji.

Dlaczego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla?  Dziedzictwo to coś, co dostaliśmy w spadku od przodków, to wczoraj i przedwczoraj. Dziedzictwo to kapitał, który możemy roztrwonić jak syn marnotrawny i jeść później łupiny ze świńskich koryt, albo wykorzystać do budowania przyszłości i inwestowanie. Tak więc dziedzictwo to jutro. Bo analiza przeszłości i teraźniejszości ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów, a to ułatwia poprawne działania.

Przyroda z kulturą są nierozerwalnie związane. Przyroda zarówno współtworzy kulturę jak i jest tworzona przez aktywność człowieka, a wiec przez kulturę. Człowiek jest częścią przyrody, żyje w niej, na dobre i na złe. Człowiek żyje w kulturze. Dziedzictwo to nierozerwalna więź kultury i przyrody.
Świat wokół nas nieustanie się zmienia. Ale w tej szybkiej podróży do jutra nie powinniśmy zapomnieć o cennym bagażu dziedzictwa, pozostawionym gdzie na przystanku. Nie da się chronić bioróżnorodności bez dbałości o człowieka. Ekorozwój, to nieustanny kompromis między potrzebami przyrody, społeczeństwa i gospodarki. Tylko wtedy rozwój może być zrównoważony i trwały.

Szybko zachodzące zmiany powodują, że zapominamy o przyrodzie, w której wyrośliśmy. Zagrożone są nie tylko konkretne gatunki grzybów, roślin i zwierząt, ale nasza wiedza o nich i sposobach użytkowania krajobrazu. „Znajomość gatunków drzew zmienia się w znajomość znaków firmowych. (…) Zanik, czyli dewolucja, wiedzy o przyrodzie jest przerażający. Odbywa się setki razy szybciej niż zanikanie gatunków. Giną wiedza i systemy współżycia z przyrodą, które funkcjonowały tysiące lat. Ginie pamięć o tym, jak uprawiać, kosić, jakie zioła zbierać. Gina odmiany roślin.” ( Łukasz Łuczaja)
Wzajemne uzależnienie przyrody i człowieka było w przeszłości, jest obecnie i będzie w przyszłości.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jest w tym kontekście projektem badawczym poznania tych procesów, jakie zachodzą na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz porównania z podobnymi zjawiskami zachodzącymi nie tylko w regionach Europy ale i świata. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze to także styl życia i działania praktyczne – rozmyślanie działaniem i stylem życia. Możnaby powiedzieć – filozofia praktyczna. Chcemy więc łączyć poznanie naukowe z refleksją filozoficzną, dokumentowanie stanu z eksperymentowaniem, procesy lokalne z globalnymi. Chcemy być obserwatorami i zarazem uczestnikami głębokich zmian, jakie przechodzi współcześnie nasza cywilizacja. Chcemy poszukiwać pomysłu na życie w naszym regionie. Zapraszamy do dialogu i współpracy. Dialogu i współpracy w każdej formie i miejscu. Chcemy odkrywać, dokumentować i opowiadać o tym.

Skupiamy się wokół pewnej idei poszukiwań naukowych, kulturowych, filozoficznych, intelektualnych, artystycznych. Czy z tego aktywnego spotkania interdyscyplinarnego coś konkretnego wyniknie?Mamy nadzieję że tak. I mamy wole by do tego dążyć.

Wyzwaniem jest glokalizacja (globlokalizm) w Europie regionów. Chcemy wielowymiarowo i wieloaspektowo opisać stan naszego regionu, pod kątem przyrodniczym i kulturowym. Chcemy obserwować zachodzące zjawiska lokalne i regionalne w kontekście procesów uniwersalnych i globalnych, porównywać z innymi regionami. Chcemy poznawać związek przyrody i człowieka, cywilizacji, kultury, analizując przeszłość i teraźniejszość oraz chcemy prognozować przyszłość (falsyfikacja hipotez i modeli).

Filozofia (sposób widzenia świata, paradygmaty) wpływa na sposób użytkowania środowiska i styl życia (czego wtrazem jest na przykład cittaslow, slow food, minimalizm, dobrowolna prostota itd.). Styl życia wpływa na konsumpcję, na społeczeństwo na gospodarkę. To z kolei wpływa na stan przyrody i bioróżnorodność (np. procesy takie jak synurbizacja, synantropizacja). Stan środowiska wpływa na refleksję, rozwój cywilizacji, gospodarkę i samą filozofię. Koło wzajemnych uwarunkowań, tak jak w systemie.

Jaką my tworzymy przestrzeń kulturową i przyrodniczą na Warmii i Mazurach? I jak w ten sposób przesądzamy o swojej przyszłości i rozwoju? Dobra ilustracją jest przesłanie interdyscyplinarnej książki Jareda Diamonda „Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw”.  Kreatywne jednostki żyją we wszystkich ludzkich społecznościach. Tyle tylko, że niektóre środowiska dostarczają im więcej inspiracji i stwarzają bardziej sprzyjające warunki do zastosowania wynalazków.

Czy Warmia i Mazury mają jakieś dogodne warunki przyrodniczo-kulturowe, by rozwijała się tu gospodarka oparta na wiedzy i kreatywności? A jesli nie, to jak możemy to zmienić na lepsze? Co oryginalnego możemy tu stworzyć, wykreować i zaproponować innym, jako pomysł na życie w XXI wieku?

Dzieje ludów toczyły się niejednakowo z powodu różnicy środowisk, w których te ludu żyły, a nie ze względu na biologiczne zróżnicowanie samych ludzi. Istnieje związek między czynnikami środowiskowymi a biegiem wydarzeń historycznych, zarówno w niewielkiej, jak i w dużej skali czasowej i przestrzennej. Chcemy to lepiej poznać.

(zobacz więcej zdjęć)

 Stanisław Czachorowski

wtorek, 5 listopada 2013

Co będzie umiał absolwent kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ?


W procesie kształcenia na kierunku, którego nabór rozpocznie się w roku 2014/2015 stawiamy sobie za cel następujące efekty kształcenia (czyli o co chcemy osiągnąć):

Absolwent: szeroka wiedza interdyscyplinarna pozwala absolwentowi rozumieć świat i współczesne zjawiska, związane z globalizmem, glokalizacją, konsumeryzmem, antropogenicznymi zmianami klimatu, współczesnymi trendami kulturowymi i filozoficznymi. 

Absolwent rozumie trendy afirmacji prowincji i różnorodności regionów Europy. Zna historię regionu i Europy i Unii Europejskiej oraz kulturowe i gospodarcze podstawy integracji i polityki kulturalnej UE. Zna podstawowe zagadnienia kulturowego aspektu integracji europejskiej (Europa i regiony), szczególnie kwestie wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wspólne korzenie kultury europejskiej, uwzględnia także jej różnorodność i ma świadomość podziałów europejskiej przestrzeni kulturowej (nacjonalizm, stereotypy narodowe, mniejszości narodowe i religijne, itp.). Zna zakres i formy działalności instytucji międzynarodowych i regionalnych zajmujących się ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Absolwent rozumie wzajemne uwarunkowania kultury i przyrody, wpływu człowieka na przyrodę i przyrody na człowieka oraz na jego gospodarkę. Zna i rozumie przyczyny klęsk ekologicznych, które miały miejsce w historii oraz tych, które obecnie obserwujemy. Rozumie podstawowe zasady ekorozwoju. Zna pojęcie bioróżnorodności, cittaslow, slow food. Jest zaznajomiony z podstawami ekologii, ekologii głębokiej i bioetyki. Zna podstawy ewolucji, ekologii miasta, ekologii człowieka oraz podstawowe formy czynnej i biernej ochrony przyrody.

Ma wiedzę z zakresu ochrony zdrowia człowieka oraz biologii, genetyki i fizjologii organizmów żywych, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Rozumie pojęcia związane z energią odnawialną oraz biologicznymi podstawami produkcji żywności. Posiada kompetencje z zakresu wiedzy kulturoznawczej o społeczeństwach postindustrialnych. 

Dysponuje wiedzą niezbędną do rozpoznania problemów kulturowych współczesnej Europy i jej regionów. Rozpoznaje w kategoriach kulturoznawstwa problemy związane z globalizacją, glokalizacją, kreolizacją społeczeństw pomodernistycznych, ujmowanych w perspektywie zarówno ogólnoeuropejskiej, jak i regionalnej. Rozumie mechanizmy współczesnej polityki i reprezentacji w zasadniczych przestrzeniach związanych z kształtowaniem wspólnot europejskich (naród, etniczność, państwo, społeczność regionalna, wspólnota lokalna). W ich ramach potrafi projektować i realizować działania na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w regionie.
Umie sprecyzować i wykorzystać w praktyce wiedzę na temat mechanizmów działania kultury popularnej oraz kultury elitarnej. Potrafi praktycznie ocenić i wykorzystać mechanizmy budowy kulturowej relacji człowiek-materialność (środowisko przyrodnicze). 

Rozumie i potrafi w praktyce wykorzystać kulturoznawczą koncepcję komunikacji społecznej (w tym medialnej) w odtwarzaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dostrzega i umie definiować kulturowe mechanizmy generowania przestrzeni kulturowej (w wymiarze przestrzeni antropogenicznej – współczesne i historyczne elementy miast, wsi i infrastruktury – oraz przestrzeni przyrodniczej). 

Absolwent rozumie procesy kulturowe zachodzące we współczesnych społecznościach regionalnych. Potrafi aplikować swoją wiedzę w ramach przygotowywanych projektów instytucjonalnych i działań społecznie aktywizujących podejmowanych w zakresie polityki kulturowej, polityki kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Orientuje się w źródłach finansowania projektów regionalnych, w tym ze źródeł UE. Zna metody pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera), metodologię pisania aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. 

Absolwent kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze czynnie posługuje się jednym obcym językiem nowożytnym. Ma opanowane podstawy dziennikarstwa naukowego i potrafi opracować różnorodne materiały informacyjne. Zna podstawy psychologii społecznej, przedsiębiorczości, posiada umiejętność kreatywnego myślenia i animowania działań kulturalnych.

Potrafi posługiwać się różnymi metodami myślenia i działania, analizy i oceny postępowania, podejmowania decyzji a także oceny ich konsekwencji. Wykazuje zdolność do uczenia się przez całe życie, odpowiedzialność za własny rozwój oraz charakteryzuje się otwartą postawą wobec świata. Potrafi pracować w zespole (także zespole międzynarodowym i wielokulturowym). Ma podstawowe kompetencje społeczne do prowadzenia własnej firmy (działalności gospodarczej).

poniedziałek, 4 listopada 2013

Nasz nowy kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem mediów

Uruchamiany nabór, od najbliższego roku akademickiego, na studia licencjackie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze cieszy się rosnącym zainteresowaniem mediów. W ostatnich dniach ukazały się artykuły w Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Wyborczej. Wczoraj wypytywał nas dziennikarz Radia Zet Gold, a dzisiaj będziemy w Radiu Eska. Nie są to materiały reklamowe ani sponsorowane, tak więc odzwierciedlają prawdziwe zainteresowanie dziennikarzy a i zapewne czytelników oraz słuchaczy.

To zainteresowanie mobilizuje nas do tego, aby na niniejszym blogu ukazywało się więcej informacji o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym oraz tematach pokrewnych. Zapraszamy do współpracy.

St. Czachorowski
ps. nie liczę oczywiście informacji publikowanych w uczelnianych mediach: Wiadomościach Uniwersyteckich, E-Gazecie czy Radiu UWM FM.

piątek, 1 listopada 2013

Senat UWM powołał Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym


Senat UWM, na posiedzeniu w dniu 25 października 2013 r. pozytywnie zaopiniował powstanie Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym:

"Ciekawie zapowiada się wspólna inicjatywa Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Wydziału Humanistycznego - Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym, które Senat powołał na ich wniosek. Celem Centrum jest integracja środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w zakresie rozpoznania, planowania i strategicznego zarządzania regionalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Ma ono być przygotowaniem do uruchomienia wspólnego kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze."

źródło: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/planem-do-perspektywy

wtorek, 29 października 2013

I Seminarium Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym


Serdecznie zapraszamy na Seminarium organizowane przez Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które odbędzie się w dniu 7.XI.2013 roku o godzinie 16.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału w Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1.
Program Seminarium:
1. S. Czachorowski, Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako projekt badawczy.
2. M. Śliwa, Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako projekt dydaktyczny – relacja z pobytu w University College of Northern Denmark; projekty FSS.
3. Z. Wojciechowska, Mazurzy na Syberii - relacja z wyprawy

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
dr Jacek Kowalewski, 
dr Małgorzata Liszewska 
dr Marta Śliwa