poniedziałek, 26 lutego 2018

Artystyczne malowanie przystanków autobusowych


Przystanki autobusowe są jedną z niewielu przestrzeni publicznych na wsi. Artystyczne malowanie przystanków jest w jakimś sensie społeczną rewitalizacją, ponieważ sztuka przywraca je do sensownego użytkowania. Przedstawiony został model pracy z mieszkańcami nad przekształcaniem podwórka jako przestrzeni wspólnej, publicznej w rewitalizacji. Jednym z elementów rewitalizacji jest estetyzacja, porządkowanie, przywracanie wspólnej funkcji. Malowanie bioróżnorodności na przystankach jest z kolei elementem szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej poza murami szkoły. Ten wymiar edukacji nabiera współcześnie coraz większego znaczenia.

„Tu powstanie warmińska łąka” - tak napisałam na ścianie, zaczynając prace nad nowym, malowanym przystankiem autobusowym na drodze DK 16 - Wójtowo . Dzięki różnorodności przystanków możemy w jakiś sposób identyfikować same miejscowości.

Praca nad pomalowaniem przystanku zaczyna się od pomysłu i zagospodarowania przestrzeni ściany przygotowując projekt w szkicowniku. Odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów przyrody wiąże się z biologicznym rozpoznaniem ekosystemu, w którym żyją owady, kwiaty itp. Do niektórych projektów potrzebne jest oprócz wstępnego projektu, przygotowanie odpowiedniej wielkości szablonu, który nanoszony jest na ścianę a następnie odrysowywany i wkomponowany w pozostałe elementy całej kompozycji.

Na Warmii przystanki autobusowe zaczynają dopiero funkcjonować jako swoiste ośrodki kultury wiejskiej. Powstało kilka przystanków, które zostały pomalowane w elementy przyrodnicze a zarazem edukacyjne. Na przystankach organizowane są spotkania kobiet wiejskich przy herbacie i kawie, gdzie w ten sposób społeczność odpoczywa od codziennych obowiązków. Przystanek w tym momencie pełni rolę integracyjną.

Warmińska łąka to ogromne bogactwo zwierząt i roślin - ekosystem. Warmińskie przystanki stają się atlasami przyrodniczymi odwzorowującymi lokalną bioróżnorodność. Na ścianach przystanków pojawiły się również wizerunki takich mieszkańców Warmii jak motyl latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni), motyl czerwończyk dukacik (Lycaena virgaureae), motyl bielinek kapustnik (Pieris brassicae), motyl rusałka pawik (Inachis io), motyl modraszek arion (Maculinea arion), pająk krzyżak łąkowy (Araneus quadratus).

Artystycznie malowane przystanki autobusowe powstały w miejscowościach: Wipsowo, gmina Barczewo, Wójtowo, gmina Barczewo, Kaplityny, gmina Barczewo, Marcinkowo koło Mrągowa, Dąbrówka koło Ornety. Powstał również przystanek pt. “Wiocha w mieście” w ramach konkursu Olsztyn Street Art Garden, vol.III

ANNA WOJSZEL

aniawojszel@gmail.com
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze 

Art and Science

Współczesne techniki obrazowania biologicznego stanowią jeden z fundamentów postępu naukowego ostatnich lat. Uzyskiwane obrazy w mikroskopii elektronowej czy w wysoko rozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej niosą nie tylko informacje natury ściśle naukowej, ale także prawdopodobnie kreują nową estetykę - dotychczas nieosiągalną, czy raczej niewidzialną. Czy obrazy mikroskopowe, niedostępne dla "nieuzbrojonego" oka, mogą stanowić nową inspirację dla artystów? Czy wielokolorowe znakowania preparatów komórkowych są tylko wynikiem naukowym, czy mogą stać się również afirmacją piękna świata przyrody? Czy piękno mikroorganizmów wodnych spełnia tajemniczą funkcję dotychczas niepoznaną? Czy spojrzenie artysty na ukryte za fasadą nowoczesnej optyki światy, może być drogą do nowego, głębszego zrozumienia struktury otaczającej nas rzeczywistości? I czy inspirowany tym wglądem proces twórczy ma szanse bycia translatorem między hermetyczną przestrzenią naukowych kodów i światem zewnętrznym? 

Spotkanie na Stacji Hydrobiologicznej PAN było próbą odpowiedzi na te pytania. W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi Instytutu Nenckiego PAN, zaproszeni imiennie malarze z Okręgu Rzeszowskiego ZPAP oraz artyści z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego. Wybór uczestników spotkania nie był przypadkowy. Podkarpacie to jeden z najbardziej aktywnych artystycznie regionów Polski. Olsztyńskie środowisko akademickie to najbliższy i naturalny partner naukowy dla Instytutu Nenckiego PAN - gospodarza Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach.


Sympozjum i Warsztaty odbywały się w dniach 17-25 września 2017 r. na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego PAN. Miejsce to także bardzo dobrze wpisało się w idee spotkania naukowców i artystów. Laboratoria Stacji od lat służą molekularnym badaniom mikroorganizmów wodnych. Stąd część prezentacji dla uczestników odbyła się z wykorzystaniem sprzętu mikroskopowego i próbek wody z Jeziora Mikołajskiego. Dziękujemy za wsparcie Sympozjum i Warsztatów ART & SCIENCE współorganizatorom: Polskiemu Towarzystwu Biochemicznemu, firmie Olympus Polska oraz Związkowi Polskich Artystów Plastyków - Okręg Rzeszów.

Artyści biorący udział w wystawie: Barbara Bokota-Tomala, Magdalena Uchman, Joanna Kaczmarczyk, Mirosław Pawłowski, Marcin Piotrowicz, Kamila Bednarska, Piotr Woroniec jr, Marek Olszyński, Marek Szczęsny, Maciej Śliwiak, Anna Drońska, Jerzy Tomala, Antoni Nikiel, Agata Karaś, Marek Haba.

W imieniu organizatorów
Anna Drońska, Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
Marek Adam Olszyński, Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN
Piotr Woroniec Jr – prezes ORz ZPAP