piątek, 19 grudnia 2014

Wycieczka do Muzeum Ewolucji


Fotografie z wycieczki do Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN Warszawa, która odbyła się 10 grudnia 2014 r. Studentki pierwszego  roku dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, pod opieką profesor Alicji Boroń, uczestniczyły w zajęciach wyjazdowych w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie.


sobota, 13 grudnia 2014

Zapraszamy na styczniową Noc Biologów


Już dziś zapraszamy na Noc Biologów. Będą liczne akcenty, dotyczące dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Szczegóły w programie na stronie http://www.nocbiologow.home.pl/

St.Cz.

wtorek, 2 grudnia 2014

Bocian biały - polski gatunek flagowy w zimowym krajobrazie


Przypominamy, że Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UWM w Olsztynie objęło patronatem seminarium "Bocian biały - polski gatunek flagowy w zimowym krajobrazie. Wybrane problemy w kontekście działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt", współorganizowane przez jednego z interesariuszy kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - Fundację Albatros.

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu w najbliższy piątek. Program znajdą Państwo w załączonych grafikach. Prosimy o upowszechnienie informacji na ten temat.

Z poważaniem
Małgorzata Liszewska