środa, 19 lutego 2014

Jan Gancewski

Prof. Jan Gancewski
Kolejna sylwetka w ramach cylku prezentacji osób, które realizować będą zajęcia na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrdnicze (c.d.n.)

*  *   *   *   *
Dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM Profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie. Absolwent historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończone w 1989 r. Doktorat w 1997 r, na UMK Temat: Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV w. do 1454 r. pod kierunkiem prof. Z.H. Nowaka.

Mediewista. Badacz Historii Zakonu Krzyżackiego w Prusach i historii regionalnej. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Krajów Nadbałtyckich Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie. Przewodniczący Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Mrągowie oraz wiceprezes Oddziału Olsztyńskiego PTH. Członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Kanclerz Towarzystwa Naukowego „Pruthenia”.  Przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (od 03. 2012 r.)

Habilitował sie w 2012 r. na UWM. Temat: Folwarki w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1466-1525.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego Mrągowskie Studia Humanistyczne, poświęconego historii i literaturze m.in. na Mazurach. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego ukazującego się na UWM: Echa Przeszłości. Członek polsko-niemieckiej grupy dyskusyjnej ds. wydawnictw źródłowych w Berlinie i Toruniu.

Opublikował m. in. monografię p.t.: Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku. Współautor oraz redaktor naukowy wielu opracowań zbiorowych monograficznych i syntetycznych oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz wydawca źródła w czasopiśmie zagranicznym (w Niemczech). Aktywny uczestnik m.in. międzynarodowych konferencji na UMK w Toruniu z cyklu: Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica. Pobyt na kwerendzie naukowej w Max-Planck-Institut für Geschichte w Getyndze w 2003 r. stypendium ze środków UWM w Olsztynie, na zaproszenie ówczesnego dyr. Instytutu MPI f. G. w Getyndze prof. O.G. Oexle oraz stypendysta Herder-Institut w Marburgu w 2006 r.

Studia historyczne na UMK w Toruniu została podjęte w głębokim przekonaniu uzyskania możliwości studiowania i później samodzielnego badania przeszłości. Zainteresowania zakonem krzyżackim rozpoczęły się od drugiego roku studiów na seminarium śp. prof. Zenona Huberta Nowaka. Później były rozwijane na seminarium magisterskim i doktoranckim, pod opieką tego samego profesora. Z powodu zainteresowania zakonem krzyżackim, a szczególnie jego dziejami społeczno-gospodarczymi związał się również z historią Prus, a zatem szeroko rozumianą historią regionalną i dziejami kultury materialnej tej krainy historycznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz