sobota, 22 lutego 2014

Lech Ostasz

Prof. nadzw. UWM, Lech Ostasz Instytut Filozofii,. Urodzony w 1958 roku. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Studia psychologiczne i filozoficzne odbył na KUL-u w Lublinie. Trzy dni po obronie pracy magisterskiej wyjechał na studia doktoranckie do Fryburga w Niemczech. Po zakończeniu studiów w roku 1986 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie w Monachium. Habilitował się na UJ w Kra-kowie. Tam wykładał filozofię do 1997 roku. Następnie przeniósł się na Uniwersytet Gdański, by po dwóch latach osiąść w Olsztynie, podejmując pracę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Pracuje w obrębie filozofii, antropologii kulturowej, historii kultury i psychologii. Opublikował 20 książek poświęconych wymienionym dziedzinom wie-dzy. Nadto pisze poezje, dramaty teatralne, eseje; jest członkiem Związku Literatów Polskich.


Na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze poprowadzi dwa wykłady.

Zjawiska społeczno-kulturowe w Europie
Każdy skrawek Europy jest usytuowany w Europie – brzmi tautolo-gicznie? Tak. Ma to jednak dźwięcznie podkreślić dwa znaczenia; pierwsze: że dany skrawek, obszar czy prowincja jest częścią kontekstu kultury euro-pejskiej, drugie znaczenie: aby zrozumieć skrawek, trzeba zajmować się zarówno nim, jak i całością. Wykład zatytułowany „Zjawiska społeczno-kulturowe w Europie” słu-ży zapoznaniu studentów z tym, co ważnego piszczało i piszczy w trawie Europy, by lepiej usłyszeć swoistość kulturowego pisku dochodzącego z ob-szaru Warmii i Mazur. Zostaną przedstawione istotne trendy i zwroty w historii życia spo-łecznego i religijnego Europy od czasów, kiedy Homo sapiens patrzył kątem oka na ostatnich Neandertalczyków po współczesność. To jest bardzo frapu-jąca wycieczka w przeszłość, tym bardziej, że kończy się na teraźniejszości naszego kontynentu i interesującego nas jego skrawka. Postaram się naukowo-historyczną i filozoficzną ścisłość przeplatać swobodną narracją (trzymającą się zakresu poruszanych problemów).

Kulturotwórcza rola mitu 
Słowo „mit” zna każdy, ale nie każdy zna wielość znaczeń tego słowa, a wśród nich znaczenia najważniejsze pod względem tworzenia kultury ludzkości i kultury danego obszaru Ziemi. Jak ma się mit do logiki i racjonalności, jak się ma do takich dziedzin kultury jak sztuka, religia, państwo, gospodarka? Warto półtorej godziny w tygodniu zatrzymać się przy tych pytaniach. Ponieważ mit i tworzona przez niego część kultury dotyczą każdego człowieka, poruszę też kwestie związków mitu z życiem psychicznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz