czwartek, 20 lutego 2014

O dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym oraz współpracy z Polonią w Senacie RP

(Od lewej: Zofia Rycharska, Barbara Chludzińska, Marek Konopka,
Zofia Wojciechowska, Stanisław Czachorowski, Irina Korol, Łukasz Bielewski)

O Centrum Badań oraz o kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (jak i innych propozycjach kształcenia UWM w Olsztynie) mieliśmy okazję porozmawiać w czasie 54. posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (komisja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) w dniu 18 lutego 2014 r. Dzięki aktywności naszych partnerów, głównie p. Zofii Wojciechowskiej, mieliśmy możliwość zaprezentenowania naszych pomysłów. Jednoczesnie składamy podziekowania p. senatorowi Markowi Konopce za duże zaangażowanie, pomoic i życzliwość w realizacji tego przedsięwzięcia.

(fot. Z. Wojciechowska)
Posiedzeniu przewodniczył  senator Łukasz Abgarowicz. W tematykę współpracy regionu z Polonią oraz z Obwodem Kaliningradzkim wprowadził senator Marek Konopka. O sytuacji i problemach społeczności polonijnej w Obwodzie Kaliningradzkim opowiedziała p. Irina Korol z Czerniachowska.

W programie znalazła sie także informacja na temat projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polonii” na przykładzie Polonii Obwodu Kaliningradzkiego (Zofia Wojciechowska). Ja przedstawiłem prezentację pt. "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu jako płaszczyzna współpracy transgranicznej oraz oferta kształcenia dla Polonii”. Była to okazja do zaprezentowania kierunku licencjackiego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, który został uruchomiony oraz pomysłów, dotyczących konferencji i seminariów, które planujemy zorganizować z Uniwersytetem w Kaliningradzie.

W czasie posiedzenia znalazło się także wystąpienie Łukasza Bielewskiego, dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczące współracy województwa z Obwodem Kaliningradzkim.

To było już drugie spotkanie z naszym udziałem w senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. I znakomita okazja do poszerzania kontatów zarówno tych regionalnych jak i zagranicznych. A udało się to dzięki dobrej współracy z naszymi partnerami pozauniwersyteckimi (zwanymi w urzedowym jezyku interesariuszami).

W pracach Centrum będziemy systematycznie poszerzali naszą regionalną współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami, głównie poprzez realizację wspolnych projektów oraz organizowanie interdyscyplinarnych seminariów.

St. Czachorowski

(Promocja UWM i naszej oferty kształcenia na ul. Wiejskiej.
Od lewej: Stanisław Czachorowski, Robert Wróbel - Mazurski Klaster Turystyczny. Fot. Z. Wojciechowska)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz