wtorek, 31 grudnia 2013

Gazata Turystyczna i PTTK zapraszają do współpracy


Już od lat wspólnie budujemy internetową encyklopedię przyrodniczą Warmii i Mazur.

We współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pod redakcją prof. Stanisława Czachorowskiego prowadzimy serwis przyroda.mazury.pl stanowiący integralną część Gazety Turystycznej Warmii i Mazur.

Od dłuższego czasu, korzystając z wiedzy i doświadczenia naukowców, specjalistów oraz pasjonatów takich jak Wy tworzymy serwis przyroda.mazury.pl.   Także Gazeta Turystyczna Warmii i Mazur od lat prezentuje i promuje ważne inicjatywy pomagające wpierać rozwój świadomości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego naszego regionu. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki dziennikarstwu obywatelskiemu. Od lat zachęcamy wszystkich miłośników nie tylko przyrody do współuczestnictwa w tym projekcie, realizując go także dzięki dobranemu zespołowi redakcyjnemu.

Zapraszamy do tworzenia tej wyjątkowej 'Wikipedii przyrodniczej regionu' i nadsyłanie Waszych obserwacji, haseł, fotografii aby razem wypełnić to szczytne zadanie. Wasze propozycje zostaną poddane fachowej edycji. Każdy kochający naszą Małą Ojczyznę ma szansę zostać stałym członkiem naszego zespołu. Serwisy gazeta.mazury.pl i przyroda.mazury.pl dla Waszej wygody posiadają wspólny adres mailowy.

Prosimy kontaktować się z nami na adres: redakcja@gazeta.mazury.pl

Damian Czerniewicz 
 red. naczelny Gazety Turystycznej Warmii i Mazaur

poniedziałek, 30 grudnia 2013

Naszą specjalnością jest hortiterapia czyli leczenie pięknem roślin


Ogrody stanowią doskonałe tło do zajęć, można spotkać się tam z kilkoma tysiącami gatunków roślin. Nowatorskie zajęcia terapii ogrodniczej adresowane są do placówek różnego typu ; ogrodów botanicznych i punktów dydaktycznych, pensjonatów, hoteli, gospodarstw agroturystycznych, przedszkoli, szkół, świetlic, domów opieki, ośrodków odwykowych. Prowadzę całoroczne zajęcia związane z florystyką i hortiterapią. Zielone warsztaty realizuję według autorskich programów zarówno w ogrodach podejmując temat hortiterapii a także w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie dzięki florystyce udaje się osiągnąć wszystkie założenia hortiteraputyczne i efekty terapeutyczne. Przygotowuję warsztaty i wizyty w pokazowych ogrodach, które także stanowią doskonałą możliwość na wzbogacenie oferty tego typu przedsiębiorstw.

Zajęcia w przestrzeni ogrodu, w środowisku naturalnym oraz w salach zamkniętych cieszą się sympatią nie tylko miłośników roślin. Zielone warsztaty hortiterapii w Zielonej Akademii to spotkania dla całej rodziny realizowane w obszarze 4 pokoleń. Piszę od 2007 roku zielone blogii dokumentujące prowadzone zajęcia www.zosiakwiatnatura.bloog.pl oraz www.zielonedzieciaki.bloog.pl obecnie założyłam blog www.hortiterapia.blogspot.com a także tworzę stronę poświeconą hortiterapii www.zielonypromien.btx.pl

Instytut Hortiterapii i mój program Zielona Akademia można traktować jako Eko-innowacyjny produkt turystyczny w regionie, służący turystyce, podnoszący atrakcyjność oferty turystycznej gospodarstw agorturystcznych, dotyczący kreacji czasu wolnego, pakietu turystycznego zarówno dla mieszkańców jak i przybywających na Mazury turystów.

Warsztaty Hortiterapii - Umożliwiają wyrażanie własnych emocji i poznawanie samych siebie. Pozwalają rozwijać pasje i umiejętności manualne każdego uczestnika warsztatów. Zajęcia odbywają się w naszej pracowni, bądź w innym wyznaczonym miejscu (szkoła, przedszkole, dom kultury, ośrodek terapii zajęciowej, itp.) W swojej działalności wyszczególniłam tematyczne programy :

 • Warsztaty i pokazy florystyczne hortiterapii 
 • Kompozycje z kwiatów ciętych, suszonych a także również z roślin doniczkowych np. ogrody w doniczkach 
 • Wykłady i szkolenia z ogrodoterapii i etnobotaniki 
 • Spotkania w Zielonej Akademii dla wszystkich grup wiekowych 
 • Organizuję pokazy i wydarzenia artystyczne związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu 
 • Zakładanie ogrodów hortiterapii, tworzenie kącików hortiterputycznych, zielonych placów zabaw, opracowałam autorski projekt koncepcji tzw. mobilnych ogrodów zdrowia i natury 
Zajęcia realizuję w systemie:

 • cyklicznych, prowadzonych jako cykl spotkań (np. 1 lub więcej x w tygodniu, miesiącu, semestrze) z wybranej dziedziny czy formy artystycznej lub rękodzielniczej (np. ceramika, hortiterapia , malowanie na szkle, ogrodnictwo i inne).  
 • okazjonalnych prowadzonym w formie jednorazowych spotkań doskonałych do przygotowania pamiątek i upominków na Dzień Mamy, Dzień Babci, Boże Narodzenie, bądź jako forma dodatkowej atrakcji z okazji Dnia Dziecka, festynu, itp . Zajęcia podzieliłam na 4 cykle odpowiadające poszczególnym porom roku. 
INSTYTUT HORTITERAPII. NASZA ZIELONA AKADEMIA
Obecnie tworzę Instytut Hortiterapii, który ma za zadanie skupiać zwolenników tej prekursorskiej metody. Od wielu lat przez swoje Stowarzyszenie Zielone Dzieci zajmuje się warsztatami. W firmie Zielony Promień pisze programy i realizuję seminaria oraz szkolenia i kursy dla osób indywidualnych, instytucji. Pracuję z Warmińską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz zajmuje się inicjowaniem działań z zakresu współpracy sieciowej. Moja firma jest innowacyjna gdyż budując Mazurski Klaster Turystyczny prowadzę działania informacyjne na rzecz klastringu w Polsce.

Firma Zielony Promień - Prowadzi zajęcia o charakterze warsztatów, cyklicznych spotkań warsztatowych, zajęć hortiteraputycznych dla 4 grup wiekowych. Realizuję pilotażowy projekt w mrągowskiej Eko- mairnie oraz stały cykl spotkań Zielonej Akademii pod nazwą „ Klub Miłośników Roślin” w Mrągowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W 2012 i 2013 r. zielone warsztaty florystyczne hortiterapii w Akademii Seniorów Warmii i Mazur. Tło muzyczne moich zajęć jest starannie dobrane, często są to utwory barokowe w wykonaniu Pro Musica Antiqua – kameralnego zespołu z Olsztyna, utwory ze specjalnej płyty dedykowanej przyrodzie Warmii i Mazur. Nagrania zawierają oryginalne głosy zwierząt i są dodatkową formą terapii muzycznej. Używam na zajęciach pomocy edukacyjnych udostępnionych przez Mazurski Park Krajobrazowy , Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, wydawnictw florystycznych i przyrodniczych.

Mrągowski UTW skupia prawie 500 członków. Koncentruje się na prowadzeniu form działalności, m.in.: edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Włącznie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego i aktywizacja społeczna oraz poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych jest możliwa do osiągnięcia szczególnie w trakcie zajęć o charakterze hortiterpeutycznym. Instytut Hortiterapii i moja firma działa w myśl zasad CSR.

Na zajęciach jakie prowadzę z grupami senioralnymi używam różnych technik hortiteraputycznych oraz komunikacji. Warsztaty wzbogacone są o formę prezentacji slajdów, wykład i seminarium, pogadnkę o określonej tematyce nawiązującej do specyfiki zajęć. W okresie przedświątecznym przed Bożym Narodzeniem wprowadzam tematy z historii regionu – etnobotaniczne spotkania takie jak np. w tradycji adwentowego wieńca gromadzą wielu uczestników. Animacja słowem a przede wszystkim kontakt z żywymi roślinami daje uczestnikom poczucie bezpośredniego przebywania wśród przyrody. Sensoryczne doznania oraz stałe budowanie więzi społecznej w trakcie zajęć uwalnia pozytywne emocje, uspokaja i wycisza.

Lecznicza moc roślin – aromaterapia przez zapach jaki unosi się z np. gałązek świerkowych stymuluje czynności odpornościowe organizmu. Wyróżnicowanie barw używanych elementów roślinnych i dekoracyjnych kształtuje estetykę wśród uczestników budzi się potrzeba zamiany swego otoczenia, postrzegania samych siebie także jako części środowiska naturalnego. Używam kwiatów ciętych pochodzących z mazurskich ogrodów, lasu i pola oraz z włączam materiał typowo florystyczny. Różnorodność faktury i zróżnicowanie zapachów uatrakcyjnia prowadzone zajęcia. Szczególną uwagę zwracam na wytłumaczenie pochodzenia roślin, ich tradycji w mazurskim ogrodzie i naturalnym stanowisku, leczniczą właściwość używanego materiału roślinnego i zielarskiego. Podkreślam kody barw używanych kwiatów pozostawiając uczestnikom dowolność w kreowaniu swojej pracy. Opieram się na podstawowych zasadach kompozycji forystycznej kładąc nacisk przede wszystkim na doznania sensoryczne. Podczas prowadzenia warsztatów hortiterapii zaobserwowałam u większość warsztatowiczów proces budzenia się świadomości znaczenia działań prozdrowotnych, profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania wykluczenia społecznego. 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY I SPONSORINGU
Program edykacyjno – hortiteraputyczny pt. Zielona Akademia zawiera zestaw zajęć artystyczno-edukacyjnych dla grup szkolnych, przedszkolnych, ośrodków kultury, ośrodków terapii zajęciowej a także dla osób indywidualnych. Warsztaty nasze stanowią doskonałe uzupełnienie szkolnej i przedszkolnej edukacji artystycznej. Mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie podnoszenia jakości i rozszerzania oferty usług szkoleniowych, organizacji konferencji, szkoleń i debat dla kadry kierowniczej oświaty oraz wymiany myśli i doświadczeń. Adresat: nauczyciele placówek przedszkolnych.
W programie kursu:

 • Wybrane metody terapeutyczne: hotiterapia, 
 • Znaczenie metod terapeutycznych dla polepszenia zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci z zaburzeniami i dzieci niepełnosprawnych; 
 • Przygotowanie przedszkola/Sali przedszkolnej od strony technicznej; 
 • Rodzaje hotiterapii i korzyści dla rozwoju dzieci z zaburzeniami i dzieci niepełnosprawnych w różnych obszarach; 
 • Ustalenie zasad w zakresie podejmowanych z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi prac w ogrodzie; 
 • Przykładowe scenariusze zabaw ogrodniczych dla dzieci. 
 • Propozycje urządzenia kącika-ogrodu z myślą o dzieciach z zaburzeniami rozwojowymi i dzieciach niepełnosprawnych, osobach starszych, osobach z dysfunkcjami. 
Zapewniamy Sponsorom stałą promocję w naszej audycji radia internetowego „Program Pomost” i w „Zielonej Akademii” (baner, tabliczki z logo, miejsce na materiały reklamowe, Internet) oraz promocję Sponsorów podczas dorocznych wydarzeń. Zapraszamy do współpracy uczelnie i studentów oraz uczniów na praktyki i staże w ZIELONEJ AKADEMII i naszym Stowarzyszniu "Zielone Dzieci" oraz firmie ZIELONY PROMIEŃ. Proponujemy zajęcia w "Ogrodzie Hortiterapii" , zachęcamy do prowadzenia badań przyrodniczych, znakowania roślin, zapraszamy do udziału w akcjach wolontariatu w pracach w Stowarzyszeniu Zielone Dzieci. Współdziałamy z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim, jestem Interesarjuszem powstającego kierunku Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze, współpracownikiem grona Polskich Florystów związanych z portalem www.forumkwiataowe.pl przy organizacji ogólnopolskiej Akcji Floryści Dzieciom.

Jestem z wykształcenia historykiem będąc absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń na wydziale historii- archiwistyki zaczęłam interesować się etnobotaniką. Na przełomie XX/XXI wieku zaczęłam prowadzić liczne spotkania związane z edukacją wielopoziomową tzw. poza formalną. W 2007 roku Fundacja Zielone Płuca Polski przyznała mi moje działania proekologiczne nagrodę ,,Zielonego Liścia,, im prof. Stefana Kozłowskiego. To wspaniała rekomendacja dla wszystkich programów edukacyjnych jakich jestem autorką. Zarówno w pracy jak i życiu codziennym, kieruję się mottem: „Bliżej natury – bliżej serca”. Uczestniczę od lat w wielu pokazach florystycznych o randze światowej m.in. w Zamku Książ. Jestem animatorem społecznego programu Zielone Dzieciaki – Ogród Cudów, który opracowałam w 2007 roku i prowadziłam szereg zajęć hortiteraputycznych jako wolontariusz w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W 2009 roku powołałam do życia Stowarzyszenie Zielone Dzieci, które w swoim statucie wpisane ma zadania z zakresu hortiterapii. Wiele działań na rzecz integracji środowisk dziecięcych inicjowałam np. współrealizując program „Podaruj dziecku uśmiech” z Fundacją „ Nasze Dzieci” działającą przy Klinice Onkologii w IP CZD. Stworzyłam na Mazurach ruch nazwany „ zielonym wolontariatem”, jestem współautorką ekologicznych zeszytów edukacyjnych w zakresie ekologicznych projektów powstałych w ramach ogólnopolskiej Kampanii – Szkoły dla Przyrody roku 2010. Socjoogrodnictwo zajmuje się zależnościami między roślinami i ogrodnictwem a człowiekiem a społecznością. Działanie terapeutyczne roślin, ogrodu, ogrodnictwa określane jest mianem hortiterapii. Możliwości terapeutyczne roślin zaczęto dostrzegać na przełomie XVIII i XIX wieku w USA, Anglii, Hiszpanii, choć już w starożytnym Egipcie lekarze dworscy zalecali spacery w ogrodach członkom rodziny królewskiej, cierpiącym na zaburzenia umysłowe.

W XIX wieku zaczęto dostrzegać oddziaływanie roślin przede wszystkim na psychikę ludzi. Wprowadzono prace ogrodnicze i polowe do programu terapii. Ośrodki dla umysłowo chorych tworzono na terenach wiejskich lub zakładano w otoczeniu budynków parki i ogrody warzywne oraz sady. W 1936 r. w Anglii ogrodnictwo uznano za metodę terapii nie tylko dla chorych psychicznie, ale także fizycznie. W 1951 roku terapię ogrodniczą wprowadzono w jednym ze szpitali w USA, jako oficjalną metodę leczenia. Hortiterapia lub inaczej ogrodoterapia to najprościej rzecz ujmując leczenie za pomocą ogrodów. W hortiterapii wykorzystuje się pracę fizyczną w terapii osobowości i resocjalizacji. Terapia ta, rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy, polega na urządzaniu ogrodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych m/in psychiczne, które uczestniczą w uprawie i pielęgnowaniu roślin. Wpływa to pozytywnie na ich samopoczucie i proces rehabilitacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych i pozostając w kontakcie z przyrodą stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się ogrodem. W naszych zajęciach w ogrodzie zastosowaliśmy florystykę używając jej jako metody artystycznego kontaktu z rośliną.

W Polsce hortiterapia nie jest oficjalnie uznaną przez ośrodki medyczne formą terapii i rehabilitacji, chociaż zajęcia ogrodnicze włączane są do programów ośrodków dysponujących zapleczem ogrodniczym, takich jak domy opieki społecznej, szpitale psychiatryczne, ośrodki odwykowe, warsztaty terapii zajęciowej. Według założeń, zajęcia hortiterapii mają wpłynąć na zwiększenie koordynacji ruchowej, poprawę kondycji fizycznej, obniżenie stresu, napięcia i agresji, poprawę koncentracji i kondycji psychicznej, podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie, przede wszystkim podopiecznych fundacji.

Przypomnijmy, że podstawowym założeniem hortiterapii jest obcowanie z naturą, której już w starożytności przypisywano lecznicze moce. Dziś się to potwierdza dzięki terapii, w której rośliny mają wspomóc proces leczenia szpitalnego. Jak to działa? Dzieci przychodzą na zielone warsztaty do ogrodu, spotykają się w prawdziwym Ogrodzie Botanicznym, gdzie wykwalifikowani terapeuci prowadzą różnego rodzaju zajęcia, m.in. zajęcia na temat kolorów czy zapachów roślin znajdujących się w ogrodzie. Mali pacjenci mają szansę je zobaczyć, dotknąć, a niektórych nawet posmakować! Dodatkowo prowadzą własny ogródek – sadzą rośliny, opiekują się nimi, patrzą jak się zmieniają i rosną. Uczestniczą też w warsztatach florystycznych, podczas których mogą nauczyć się układać kwiaty, tym samym podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (mogą np. uzyskać tytuł pomocnika bukieciarza). Terapeuci starają się, aby dzieci poznawały ogród wszystkimi zmysłami. Poprzez różnorodność wykonywanych czynności mali pacjenci nieświadomie wykonują jednocześnie ćwiczenia rehabilitacyjne, uczą się przy tym pracować w grupie. Terapia dla dzieci, relaks dla rodziców i opiekunów to także mile spędzony czas rodzinny.

Ogrodoterapia wpływa pozytywnie nie tylko na dzieci, ale również na rodziców i opiekunów, którzy są często zmęczeni zarówno fizycznie, jak i psychicznie (ciągle martwią się o swoje dzieci, starając się jak najskuteczniej walczyć o poprawę ich zdrowia). Kontakt z naturą uspokaja i wycisza – daje nowe pokłady energii. Dzięki spędzaniu wolnego czasu w ogrodzie rodzi się też pewna więź między pacjentami a terapeutami, która pomaga budować wzajemne zaufanie, co z kolei wspomaga proces rehabilitacji.

Zofia Wojciechowska

sobota, 21 grudnia 2013

Inspiracje dziedzictwem i edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju

(fot. Kinga Żukowska)
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Mazurskie Centrum Edukacji Ekologcznej w Giżycku zorganizowały konferencję w dniu 17 grudnia 2013 r., pt. "Edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju". W czasie spotkania mozna było zapoznać się ze stanem edukacji dla zrównowazonego rozwoju na podstawie badań prowadzonych w polskich i angielskich szkołach (Anna Batorczak), z edukacją ekologiczną w kontekście 20 lat działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (Tadeusz Ratyński), z rolą szkoły w kształtowaniu postaw proekologiczbych w Szkole Podstawowej w Hejdyku. Było także podsumowanie konkursu "Zielony obiektyw", podsumowanie 20 lat akcji "Sprzątanie Świata - Polska" (Sławomit Brzózek), podsumowanie posezonowego sprzątania Mazur (prof. Wojciech Łukowski). Było także wręcznie okolicznościowych statuetek i podziękowań.

Ja wygłosiłem referat pt. "Tradycje kulturowe, narodowe, religijne jako źródło inspiracji dla edukacji środowiskowej". Było sporo dygresji do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz do naszego Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie.

Stanisław Czachorowski

(fot. Kinga Żukowska)

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Sądry - muzeum mazurskie


Krystyna i Ditmar Dickti to rodowici Mazurzy. Swoje gospodarstwo w Sądrach pod Mrągowem zamienili w muzeum. Przez szereg lat Pani Krystyna Dickti zbierała wszystkie pamiątki po dawnych mieszkańcach ze wsi Sąrdy oraz okolicznych domów.

Mieszkają przy brukowanej drodze, które wiedzie do Szczerzbowa. Ludzie, którzy trafią do wsi Sądry mają doskonałą sposobność usłyszeć opowieść o niezwykłych zbiorach. Miejsce jako rodzinne siedlisko połączone jest z olbrzymim ogrodem. Krystyna i Ditmar nazwali je "Chata Mazurska". Można tam zobaczyć mazurskie pamiątki i sprzęty domowe. W stodole i oborze można z kolei obejrzeć sprzęty używane kiedyś w mazurskich gospodarstwach.

Pani Krystyna z uśmiechem mówi o tej stodole, że jest to coś specjalnego dla silnych mężczyzn. Kobietom zaś serwuje przepyszne ciasta domowego wypieku sporządzone na wiejskim maśle według znanych tylko gospodyni receptur. Mazurzy mieszkali na obszarze dzisiejszych powiatów: nidzickiego, działdowskiego, szczycieńskiego, piskiego, ełckiego, giżyckiego, mrągowskiego, oleckiego i części powiatów ostródzkiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego i gołdapskiego. Posługiwali się gwarą mazurską, zbliżona do gwary kurpiowskiej. W drugiej połowie XIX wieku wieku ulegli szybkiej germanizacji.

W okresie międzywojennym na Mazurach poczucie przynależności do narodu polskiego należało do wyjątków. Rodziny mazurskie rosporoszyły się po świecie, ostatnio taką mazurską gwarę słyszałam na Syberii w Zaniemience, wiem o jeszcze kilku takich miejscach... na przykład w Brazylii. Dziś być może dawnych Mazurów już nie ma - a jeśli ale historia jest ciągle w mazurskiej chacie żywa a my urodziliśmy się na tej ziemi jesteśmy winni jej pamięć będąc współczesnymi Mazurami. Kilka pamiątek z chaty rodziny Dickti zabrałam ze sobą, by utrwalone przez zdjęcia świadczyły o niezwykłości pasji naszych gospodarzy.

Wizyta studyjna w Sądrach była częścią terenowych zajęć w ramach Seminarium "Instytut Hortiterapii. Hortiterapia jako profilaktyka i wspomaganie procesu terapii w programach społecznych w Mrągowie". 

Zofia Wojciechowska


niedziela, 15 grudnia 2013

Ogrody Pokazowe w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i MazurW czasie Nocy Biologów, 10 stycznia 2014 r., w Olsztynie przedstawimy prezentację pt. "Ogrody Pokazowe w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur ".

Jedyne w rejonie Warmii i Mazur ogrody pokazowe (tematyczne), w których prezentowane są różne style ogrodów oraz różne tematy ogrodnicze, m.in. : ogród śródziemnomorski, ogród zakochanych, różanka, ogród biały, ogród traw, ogród nowoczesny, ogród skalny, ogród mazurski, ogród pnączy, ogród japoński, ogródek na dachu.

W Ogrodach Pokazowych podziwiać można ciekawe gatunki roślin: katalpy, tulipanowce, złotokapy oraz różnorodność form żywopłotowych. Można podpatrzeć, w jaki sposób uformować rośliny, jak wykonać aranżację rabaty czy nawet sposób ułożenia nawierzchni lub placyku.

Ponadto można obejrzeć różne elementy małej architektury ogrodowej: altany, fontanny, pergole i rzeźby.

Latem 2014 r. na terenie Ogrodów Pokazowych planowane jest otwarcie Motylarni – unikatowej hodowli motyli mazurskich łąk. Prezentowane będą żywe okazy owadów jak również gablotki z owadami oraz tablice dydaktyczne.


Podczas wykładu w czasie Nocy Biologów zaprezentowany zostanie szlak Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur jaki istnieje na terenie Ogrodów Pokazowych, w skład którego wchodzą cztery tablice dydaktyczne poświęcone legendom naszego regionu.

Przybliżona zostanie tematyka ziołolecznictwa i bioróżnorodności ogrodów wiejskich w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego. Dodatkowo podjęty zostanie temat świata owadów na przykładzie Motylarni. 

Serdecznie zapraszamy,

Magdalena Markiewicz 
 (właścicielka Ogrodów Pokazowych w Marcinkowie)
sobota, 14 grudnia 2013

Centrum Badań w prasie polonijnej (RPA)


Informacje o poczynaniach, planach i inicjatywach Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym rozchodzą się daleko po świecie. W grudniowym numerze Wiadomości Polonijnych, wydawanych w RPA, ukazała się informacja Zofii Wojciechowskiej o naszej wizycie w senacie RP.
"(...) w dniu 15 października 2013 r. mazurskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci i nasi partnerzy uczestniczyli w 46. posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W czasie spotkania, odbyła się prezentacja projektu Program Pomost pt. „Wielokulturowość przestrzeni. Polacy i Mazurzy na Syberii. Tożsamość miejsca i historii”. Wizyta w Senackiej Komisji związana była z ekspedycją na Syberię. "


środa, 11 grudnia 2013

Spotkanie integracyjne kadry - kierunek dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu


11 grudnia odbyło się spotkanie integracyjne osób, które prowadzić będą zajęcia na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Kierunek innowacyjny i międzywydziałowy więc warto się poznać. Kierunek będzie uruchomiony od roku akademickiego 2014/2015.

Na spotkaniu przedstawiony był program kierunku oraz plany dotyczące uruchomienia kształcenia w języku angielskim. Były także informacje o Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie. Bo nie ma dobrej dydaktyki bez prowadzenia badań naukowych.


piątek, 6 grudnia 2013

Dzień Chruścika czyli dziedzictwo regionu i komercjalizacja

(źrodło:www.ipr.fnm.pl)
Dzień Chruścika to nie tylko dziedzictwo przyrodnicze ale i kulturowe. Bo chruściki są inspirującymi owadami wodnymi, powstaje unikalna biżuteria z wykorzystaniem konstruktorskiej pracy tych owadów, powstają inspirowane nimi witraże, malowane butelki, zabawki edukacyjne. Ale są także i ciastka: faworki, chrusty, chruściki. Na dodatek chruściki wykorzystywane są monitoringu środowiska. To wszystko sprawia, że tegoroczny Dzień Chruścika (zobacz więcej), przebiegający pod hasłem "Chruściki, bioróżnorodność i komercjalizacja", organizujemy  w Centrum Kompetencji Seed i Start-up na Brzezinach (11 grudnia 2013 r. , godz. 16.30.

*   *    *

(źrodło:www.ipr.fnm.pl)
CENTRUM KOMPETENCJI SEED I START-UP na osiedlu Brzeziny powstało, by stworzyć miejsca pracy o warunkach sprzyjających twórczemu rozwijaniu akademickich, innowacyjnych pomysłów biznesowych. Centrum jest innowacyjnym ośrodkiem w skali regionu Warmii i Mazur - zapewnia warunki sprzyjające twórczemu rozwijaniu akademickich pomysłów, wraz z działaniami adaptacyjnymi i wyposażeniem w sprzęt i oprogramowania do twórczego rozwiązywania pomysłów. Stworzyliśmy jak najlepsze warunki dla naukowców, którzy mają pomysł (lub go szukają) na komercjalizację swojej pracy, aby mogli np. spotykać się z ekspertami i konsultować swoje pomysły.

Obok klasycznej sali konferencyjnej, proponujemy również pomieszczenie typu chill-out, a także miejsce do spotkań biznesowych. Poruszając się w obrębie jednego lokalu, zmieniamy klimat w zależności od przeznaczenia danego miejsca lecz atmosfera w całości o ciepłej, domowej tonacji. Od wejścia widzimy przestronną salę konferencyjną, stanowiska pracy oraz aneks kuchenny. Sala konferencyjna wyposażona jest w tablicę multimedialną z rzutnikiem oraz tablet. Tablica wraz z tabletem służyć będzie do kreowania i opracowywania dokumentacji przedsięwzięć innowacyjnych z użyciem opracowanych metod i programów do twórczego rozwijania pomysłów biznesowych, a także do bardzo prostego, naturalnego i sugestywnego sposobu przeprowadzenia prezentacji proponowanego, innowacyjnego pomysłu. Dodatkiem jest pokój spotkań biznesowych - elegancka przestrzeń stwarzająca wrażenie poufności niezbędnej przy negocjacjach inwestycyjnych i rozmowach handlowych. Spotkania twórcze, nieformalne (sesje kreatywne) odbywają się w chillout room’ie, w pozycji siedzącej czy leżącej, przedsiębiorcy będą mogli tu kontynuować swoje idee biznesowe.
(źrodło:www.ipr.fnm.pl)


W Centrum Kompetencji Seed i Start-up przewidziane są działania mające na celu aranżowanie kontaktów bezpośrednich działających na zasadzie „burzy mózgów”. Czyli spotkanie przedstawicieli świata nauki i biznesu, w których będą analizowane skomplikowane przypadki wdrażania innowacji. W ten sposób można realnie rozpoznać specyfikę funkcjonowania tych dwóch środowisk, z uwzględnieniem ich postaw i zachowań, a także poprzez inspirowane działania wspólne. 

Zapraszamy do Centrum pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także absolwentów uczelni – macie okazję skorzystać z BEZPŁATNEJ formy oferty naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie rozwijanie innowacyjnych, akademickich pomysłów.

Centrum Kompetencji Seed i Start-up powstało w ramach realizacji Projektu „Innowacje Przyszłością Regionu”. Zapraszamy do odwiedzenia Nas: CENTRUM KOMPETENCJI SEED I START-UP ul. Wilamowskiego 14/1 (osiedle Brzeziny); 10-773 Olsztyn tel.: (89) 533 10 19, tel.: 508 278 718; e-mail: ckss@ipr.fnm.pl, www.ipr.fnm.pl

środa, 4 grudnia 2013

Portret kompozytorski i dziedzictwo przyrodnicze Warmii i MazurZ cyklu Dziedzictwo przyrodnicze Warmii i Mazur: uroczysty koncert pt. „Portret kompozytorski” Bernarda Chmielarza 08-12-2013 (niedziela) godz. 13.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. Dąbrowszczaków 3.

Wystąpi Pro Musica Antiqua w składzie: Leszek Szarzyński – flet Jerzy Szafrański – obój Roman Kuźniak – fagot Kaori Okuzumi – fortepian Julia Karlova – sopran Agnieszka Dziewulska-Pawłowska – mezzosopran.

W programie prawykonanie światowe suity „Muzyczne Pejzaże Warmii i Mazur”
oraz wykład dra hab. Stanisława Czachorowskiego, prof. UWM pt. „Co tak naprawdę wynika z ochrony środowiska?”.

Wstęp wolny.

Florystycznie i bożonarodzeniowo - zaproszenie na wystawę.


wtorek, 3 grudnia 2013

Technologie i wyroby naturalne oraz Forum Mediów Polonijnych


Kolejny dzień meetingu - znów jesteśmy w drodze, zielona trasa wiedzie nas z Katowic ku Wielkopolsce. Galewo – Sanktuarium Przemienienia Pańskiego – miejsce przemian i kultu wielkopolskich rodzin. W dłoni trzymam kartkę z programem, za oknem jesienne krajobrazy. Jesteśmy coraz bliżej miejsca, gdzie być może bohaterowie mojej opowieści szukali siły do realizacji swoich marzeń. Zastanawiam się, czy marzeniem można objąć więcej niż jedną duszę, jednego człowieka, czy dziś udaje się zintegrować ludzi wokoło jednej idei? Wiele pytań rodzi się w głowie … gdyż jedziemy na uroczystość otwarcia Wytwórni Probiotyków. Naturalne technologie makrobiotyczne, probiotyk czyli pożyteczne bakterie i wreszcie - Probiotcs Polska.

Wyruszając z Warszawy na meeting pt. „Technologie, wyroby naturalne, odnawialne źródła energii oraz pomoc społeczna odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne XXI wieku" (z udziałem dziennikarzy Światowego Forum Mediów Polonijnych - największego przedsięwzięcia w dziedzinie mediów w Polsce, Europie i świecie, mającego dwudziestoletnią tradycję), nie spodziewałam się, że spotkam rodzinę, całe rzesze rodzin, niemalże całą wieś, przedsiębiorców i ich licznych przyjaciół, parterów biznesowych zaangażowanych w pionierskie przedsięwzięcie jakim jest z tzw. zielona gospodarka. Pożyteczne organizmy, zrównoważony rozwój w oparciu o prawa natury i bioróżnorodność, Zdrowa Ziemia i Człowiek – jak mówią właściciele Probiotics Polska - to idee bliskie artystom oraz ekologom ale czy możliwe jest funkcjonowanie tych wszystkich prawd w biznesie?

Od dawna wiem, że nie jest to proste ale osiągalne – sama realizuję tego typu działania w swojej firmie – nie jest to łatwe, więc tym bardziej z wielkim zainteresowaniem czekałam na spotkanie z twórcami Probiotcs Polska. Uroczysta msza w intencji pomyślności dla przedsięwzięcia, eucharystia dla wiernych z Galewa i Bartuszyna, gdzie znajduje się wytwórnia oraz przybycie licznie zgromadzonych gości uzmysławia mi, jak wieka siła tkwi w jedności. Wiara w Boga – stwórcy wszystkich skarbów natury buduje zaufanie w jego opiekę. Poświęcenie wytwórni, wzruszający obraz księdza przechodzącego przez hale z kropidłem… znak krzyża dla zebranych tłumnie ludzi. Trudna droga, pełna wyrzeczeń ale jakże ciekawa. Bierzemy udział w rzeczywistym wydarzeniu, które jeszcze kilka lat temu wydawało się kosmiczne. Zatem czas rozpocząć nasze doświadczenie na ziemi z ProBio Emami. Czy możemy zaufać naturze?

Pobyt w Wytwórni Probiotics Polska oraz rozmowy z założycielami - Stanisławem Kolbuszem, Bogusławem Hezlerem oraz Magdaleną Górską i jej mężem udowadnia, że to nie mit. Rodzinna atmosfera panująca podczas uroczystości, gospodarz otoczony wianuszkiem wnucząt i przyjaciółmi budzi uznanie. Pożyteczne organizmy i pro biotechnologie - są przyszłością polskiego rolnictwa, jednakże musi iść za tym także społeczna świadomość warunkująca odpowiedni system prawno- gospodarczy umożliwiający wdrożenie nowych technologii. Dzięki Światowemu Forum Mediów Polonijnych jesteśmy świadkami epokowego wydarzenia. Powstało Stowarzyszenie „ Dziedzictwo Natury”, skupiające wokoło siebie szereg innych organizacji z całego kraju. Efektem tego jest pierwsza w Polsce a trzecia na świecie Wytwórnia Probiotyków, pracująca w oparciu o Probiotechnologię SCD.

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, jak również ich metabolity, wpływające korzystnie na organizm gospodarza. Posiadają zbawienny wpływ na organizm ludzki m.in. regenerują komórki i zapobiegają anemii i hamują rozwój chorób nowotworowych. Zastosowane w rolnictwie wpływają chociażby na rewitalizację zbiorników wodnych i regenerację gleby, zastosowane w uprawach roślinnych podnoszą wydajność plonu z zachowaniem ekologicznych walorów zdrowej żywności. Miałam możliwość porozmawiać z człowiekiem, trochę marzycielem a przede wszystkim naukowcem, absolwentem SGG, który przeprowadza swoją zieloną rewolucję w naszych przyzwyczajeniach, mając na uwadze zmiany w gospodarce. Wszystko z korzyścią dla rodziny, świata i przyszłych pokoleń.

Pan Stanisławie Kolbusz odbierał w imieniu całego zespołu wyrazy uznania. Do gratulacji przyłączyli się przedstawiciele lokalnych władz oraz honorowi goście. Na uroczystości obecny był Wicemarszałek Sejmu RP p. Eugeniusz Grzeszczak, odczytano także list gratulacyjny od Ministra Rolnictwa p. Janusza Piechocińskiego.

My Polacy mamy się czym chwalić przed światem. Jest takie powiedzenie „Cudze chwalicie, a swego nie znacie” …. Więc poznajemy wytrwale….

 Zofia Wojciechowska