wtorek, 28 stycznia 2014

II KONFERENCJA DYDAKTYCZNA „Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność”

(Zdjęcie z I konferencji, fot. archiwum organizatorów)


II KONFERENCJA DYDAKTYCZNA „Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność” Gdańsk, 28 marca 2014

Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić nauczycieli szkol wyższych i doktorantów na ogólnopolską Konferencję Dydaktyczną, która odbędzie się 28 marca 2014 na Wydziale Biologii UG w Gdańsku. Można wziąć czynny udział w Konferencji prezentując POSTER lub występując w IDEATORIUM (3-minutowe prezentacje uczestników dotyczące dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej mające być inspiracją dla słuchaczy i służące nawiązywaniu kontaktów).

Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2014. Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie domowej Konferencji www.kdwb.ug.edu.pl oraz na bieżąco są zamieszczane na profilu na facebooku (www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna

Serdecznie zapraszamy!
Dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont, prof. UG
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

środa, 22 stycznia 2014

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (plakat)

 

Co się dzieje w Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym ?

(robocze spotkanie w Kawiarni Moja)

Spotykamy się w małych grupach roboczych, nawet i w kawiarni, by dyskutować nad mniejszymi i większymi projektami. A plany mamy różnorodne i ambitne.
Odbyły się już dwa posiedzenia Rady Naukowej Centrum, w czasie których wręczone zostały nominacje członkom Rady oraz rozpoczęliśmy dyskusję nad programem działania zarówno w roku 2014 jak i trzyletniej kadencji obecnej Rady..

Dopinamy sprawy proceduralne i formalne i powoli się rozkręcamy. Współpraca z podmiotami pozauniwersyteckimi jest coraz dynamiczniejsza. Złożone zostały trzy wnioski o granty a kolejne są opracowywane.

Stanisław Czachorowskiwtorek, 21 stycznia 2014

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - rekrutacja na studia licencjackie


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny – Instytut Filozofii we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii otwierają nowy kierunek studiów
DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE

Rekrutacja 2014 http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja/rekrutacja-2014

Jeśli masz szerokie zainteresowania, nie ograniczające się do jednej dziedziny wiedzy, wybierz interdyscyplinarne studia, które łączą w sobie obszar humanistyki i nauk przyrodniczych.

Studia na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze zapewnią przygotowanie do pracy w:

  • jednostkach samorządu lokalnego,
  • placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, 
  • regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką. 
Zdobędziesz kompetencje niezbędne do skutecznej działalności w:

  • lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, 
  • prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 
Uzyskasz wiedzę o źródłach finansowania projektów regionalnych, m.in. ze środków UE.
Poznasz metody pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy oraz metodologię tworzenia aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. Zapraszamy!
Rekrutacja 2014 http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja/rekrutacja-2014

 Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie kierunku (niebawem zostanie uruchomiona):  www.uwm.edu.pl/dziedzictwo

sobota, 18 stycznia 2014

Gołubie Kaszubskie czyli coś dla ludzi ceniących zdrowy styl życia


Gołubie Kaszubskie znajduje się prawie w połowie drogi pomiędzy Kartuzami a Kościerzyną i należy do najpiękniejszych zakątków Polski. Miejscowość położona jest w obrębie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i leży pomiędzy dwoma jeziorami – Dąbrowskim i Patulskim. W tym magicznym miejscu, nad brzegiem jeziora Dąbrowskiego, kilkanaście lat temu powstało Kaszubskie Centrum Promocji Zdrowia „Waldtour–Revita”. Jest to ośrodek stosujący dietę warzywno-owocową, prowadzony pod nadzorem dr med. Ewy Dąbrowskiej. Warto dodać, że w tej samej miejscowości znajdują się jeszcze dwa inne ośrodki o podobnym profilu, którymi również opiekuje się dr Dąbrowska.
Okazuje się, że styl życia jest sprawą niezwykle ważną i w ponad pięćdziesięciu procentach decyduje o naszym zdrowiu i długości życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia, mężczyźni żyją dziś w Polsce do 72 roku, a kobiety aż do osiemdziesiątego. Wyniki te odpowiadają wynikom mieszkańców Europy Zachodniej sprzed około dwudziestu lat. Trzeba dodać, że różnica pomiędzy dwiema częściami Europy zaczyna się zmniejszać. Wiele czynników wpływa na to, że żyjemy krócej niż moglibyśmy. Do najważniejszych należy zaliczyć: brak ruchu, nadwagę, palenie tytoniu, złe odżywianie, nadmiar soli i alkoholu oraz niedostateczna kontrola zdrowia. W związku z tym prawdziwą plagą stały się „choroby cywilizacyjne” takie, jak: otyłość, nadciśnienie, alergie, zwyrodnienia stawów, problemy z cukrzycą, niska odporność itp. Jako najlepszy lek na te choroby ośrodki wczasów zdrowotnych w Gołubiu proponują dietę warzywno-owocową. Dwutygodniowy program obejmuje również ćwiczenia z trenerami, marszobiegi, wykłady na temat zdrowia i żywienia oraz coś dla ducha - koncerty muzyczne, wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze. Szczegóły terapii zdrowotnej dr Ewy Dąbrowskiej zostały przedstawione w książce Jej autorstwa pt.”Ciało i ducha ratować żywieniem”. Należy podkreślić, że dieta ta, którą można również określić jako rodzaj postu, nie jest tylko sposobem na zmniejszenie masy ciała. Stosowana w Gołubiu dieta owocowo-warzywna jest także kuracją oczyszczającą organizm z wszelkich toksyn i złogów (tłuszczu, cholesterolu, zwyrodniałych tkanek itp.). Uwolniony w ten sposób od zbędnych balastów organizm, spontanicznie powraca do równowagi, co prowadzi do odzyskania zdrowia. Okazuje się więc, że mamy doskonałe ciało, które samo może się oczyścić i „naprawić”, bez stosowania środków farmakologicznych.

Ośrodkiem Waldtour–Revita w Gołubiu kieruje pan Stanisław Umławski. Warto przedstawić proponowany przez niego rozkład dnia w ośrodku, który przywraca ludziom zdrowie i wiarę we własne siły i możliwości. Dzień rozpoczyna się od gimnastyki rozciągającej w lesie. Po porannej gimnastyce idziemy na śniadanie składające się w większości z warzyw surowych oraz gotowanych, owoców i świeżo wyciskanych soków (z warzyw i owoców). Szczególną rolę podczas śniadania odgrywa wyjątkowo smaczny i zdrowy barszcz kiszony z buraków. Pomiędzy śniadaniem a obiadem prowadzone są zajęcia ruchowe w grupach na sali gimnastycznej ze świetnymi trenerami, panem Wojtkiem Stanisławskim i panią Lillą Stencel. Po warzywno-owocowym obiedzie zalecany jest szybki marsz dookoła jeziora Dąbrowskiego lub po okolicznych lasach. Warto dodać, że jeśli ktoś jest znudzony jedzeniem owoców i warzyw, może przejść na soki. W godzinach popołudniowych można wysłuchać wykładów dr Dąbrowskiej, których tematyka obejmuje między innymi zasady diety owocowo-warzywnej oraz uwagi dotyczące żywienia pełnowartościowego. Proponowane są też inne wykłady, np.: „Jak zachować zdrowie i młodość dzięki żywieniu” lub „Produkty pszczele w leczeniu i terapii”. Bardzo interesujące jest zawsze spotkanie z szefem kuchni, panem Markiem Bistronem. Podczas 14-dniowego turnusu planowane są zwykle dwie wycieczki - do Gdańska i po Kaszubach oraz koncerty zespołów (np. „Zagan Acoustie”).

Trzeba podkreślić, że osoby, które zmieniają żywienie nie mogą być głodne. W Gołubiu w sposób przemyślany obniżono energetyczność pokarmów, ale nie ich ilość. Godne uwagi jest również to, że podczas kuracji łączy się elementy żywieniowe z elementami ruchu. Ten drugi element jest również ważny, gdyż nie tylko wpływa na obniżenie masy ciała, ale także przedłuża młodość. Dzieje się tak ponieważ intensywny ruch podwyższa między innymi poziom hormonu wzrostu (określanego jako hormon młodości), którego produkcja zaczyna drastycznie spadać po 30-tym roku życia. Już dawno słynny lekarz Wojciech Oczko powiedział, że ruch jest najlepszym lekarstwem i żaden lek go nie zastąpi. Po kilkakrotnym pobycie na diecie owocowo-warzywnej w Gołubiu w ośrodku Waldtour – Revita widzę u siebie i innych pozytywne skutki tej kuracji. Po powrocie do domu wiele osób zmienia nawyki żywieniowe, poprawiając w ten sposób stan swego zdrowia.

Na koniec muszę wspomnieć, że ośrodek ten odwiedza wiele znanych i cenionych w Polsce osób, co w sposób oczywisty zwiększa jego popularność. Mogę tu wymienić między innymi: podróżniczkę i reżysera filmów dokumentalnych Elżbietę Dzikowską, piosenkarkę Edytę Geppert, aktora Olafa Lubaszenkę, dziennikarkę i prezenterkę telewizyjną Annę Popek, członków kwartetu smyczkowego „Grupa MoCarta” i wielu innych. O popularności ośrodka Waldtour – Revita mogą również świadczyć długie terminy oczekiwania na miejsce.

Stanisław Weidner

Na zdjęciach: Ośrodek Waldtour – Revita w Gołubiu, Jezioro Dąbrowskie, Anna Popek (Gołubie, sierpień 2012), przykładowe dania diety owocowo-warzywnej.

czwartek, 16 stycznia 2014

Studia podyplomowe "odnawialne źródła energii"


Charakterystyka
Tematyka studiów podyplomowych obejmuje: zasoby energetyczne odnawialnych źródeł energii; urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, kosztorysowanie, projektowanie, montaż i obsługę instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych, energetykę wiatrową i fotowoltaiczną; małą energetykę wodną; wykorzystanie energii słońca i ziemi; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne; energię biomasy, paliwa alternatywne dla ropy z biomasy: środowiskowe aspekty pozyskiwania i konwersji biomasy (LCA), efektywność energetyczną i poszanowanie energii; technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe, regulacje prawne, zarządzanie i rachunek ekonomiczny w ekoenergetyce.

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w: szkolnictwie stopnia średniego; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w firmach związanych z gospodarką energią; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku odnawialnych źródeł energii; we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.

Organizacja
Studia podyplomowe 3-semestralne, prowadzone w systemie niestacjonarnym. Czas trwania: 360 godzin (90 punktów ECTS), (trzy semestry, 15 zjazdów). Rekrutacja na I edycję studiów: 10.01.2014-15.02.2014 r. Termin rozpoczęcia studiów: luty-marzec 2014. Odpłatność za trzy semestry 5600 zł płatna w 3 ratach (przed rozpoczęciem I-go semestru – 2000 zł, przed rozpoczęciem II-go semestru – 2000 zł, przed rozpoczęciem III-go semestru – 1600 zł).

Zasady przyjmowania kandydatów na studia: Uczestnikami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów). Warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe jest złożenia pełnej dokumentacji oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, skierowane do kierownika studiów; kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia; oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych; w przypadku, gdy opłatę za studia podyplomowe wnosi pracodawca kierujący pracownika na studia podyplomowe – deklaracja pracodawcy o zapewnieniu odpłatności. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w sekretariacie studiów podyplomowych.

Miejsce i czas realizacji studiów: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM w Olszynie.

Sekretariat: Studia podyplomowe OZE; ul. Plac Łódzki 3; pok. 410; 10-719 Olsztyn; tel./fax. 89/5234880; email: oze@uwm.edu.pl; http://www.uwm.edu.pl/cbeo/oze

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, prof. UWM; e-mail: mariusz.stolarski@uwm.edu.pl; tel. 89/523 48 38 lub 722 100 039

Forma zakończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Odnawialne Źródła Energii” uzyskane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.


wtorek, 14 stycznia 2014

Latające dywany umbryjskie


Wystawa zatytułowana "Latające dywany umbryjskie" jest początkiem międzynarodowego badawczego projektu artystyczno-naukowego pt."Od kreski do rzeźby". Tematem wystawy jest pejzaż umbryjski, który stał się pretekstem do przekształcenia tradycyjnej fotografii w wielkoformatowe instalacje przestrzenne. Fotografie zostały wydrukowane na półprzezroczystym płótnie, tak aby światło je prześwietlające nadawało lekkości i powietrza dywanom. 

Kuratorem wystawy, pomysłodawcą realizacji i przedstawienia fotografii w formie instalacji jest prof. Davorin `Kerekovic z Zagrzebia, współpracujący z uniwersytetem od dwóch lat. Autorką zdjęć jest Małgorzata Chomicz.

(Prace prof. M. Chomicz)


(Prof Davorin Kereković)

Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM  i Wydział Humanistyczny zapraszają na wernisaż  wystawy : "Latające dywany umbryjskie"
  • multimedialny projekt polsko-chorwacki, autorka:  Małgorzata Chomicz (Wydział Sztuki UWM) 
  • kurator wystawy: Davorin Kereković (Chorwacja) 
  • Mladen Majcenić,Technical support,"Majc d.o.o.", (Chorwacja) 
  • Wernisaż: (czwartek) 16 stycznia 2014, godzina 16.00, Centrum Nauk Humanistyczny, (II piętro), UWM, Kortowo.
  • Wystawa: 16 stycznia - 23 stycznia 2014
Pomyśł narodził się dzisiaj, w czasie spotkania w kawiarni.
(Prof. Małgorzata Chomicz)
Małgorzata Chomicz
Urodzona w 1970 roku w Olsztynie. Otrzymała dyplom licencjata w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na kierunku wychowanie plastyczne w 1992 roku. W 1995 r. dyplom z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W roku akademickim 1996/97 staż naukowy na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorat w dyscyplinie grafika w 1997 r. na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2005 r. habilitacja na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na uczelni pracuje od 1992 roku. W latach 1999/2005 członek Międzyuczelnianej Rady Edukacji Artystycznej. Od 2007 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik Pracowni Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych UW-M w Olsztynie w latach 2006/2008. Autorka 36 wystaw indywidualnych (m.in.: w Olsztynie, Gdańsku, Warszawie Krakowie, Wilnie, Rzymie, Norymberdze, Kaposzvar, Asyżu, Perugii, Bańskiej Bystrzycy, Trydencie). Udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 1998 roku Nagroda II stopnia Rektora WSP w Olsztynie. W 2006 roku nagroda Rektora UW-M w Olsztynie. W 2000 i 2002 roku stypendystka Fundacji Jana Pawła II Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, a w 2001 - Fonds d’Aide Aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu (stypendium pobytowe w Rzymie i Florencji ). W roku 2002 stypendystka Miasta Olsztyna , a w latach 2004-2006 - stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2004 roku udział w International Art Camp - Barcs (Węgry). Zaproszona przez Leszka Mądzika do współudziału w tworzeniu kolekcji Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach. Laureatka Biennale Plastyki Olsztyńskiej w 1998, 2001 i 2005. W 2006, 2007 i 2011 roku otrzymała wyróżnienie „Premio Internazionale di Grafica del Pomero - RHO - Milano (Włochy). Inicjatorka i współorganizatorka wystawy Instytutu Sztuk Pięknych UWM w Centrum Wystawienniczym Rocca Paolina CERP w Perugii oraz wyjazdu studyjnego pracowników ISP do Włoch w 2008 roku. W 2009 roku Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie kultury oraz wspieranie kulturalnej współpracy pomiędzy Olsztynem a Perugią we Włoszech. Realizuje między innymi wspólne projekty z Akademią Sztuk Pięknych w Perugii. Zajmuje się grafiką, fotografią, a od niedawna również książką artystyczną. W 2012 roku zdobyła I Nagrodę im. “Diego Donati” II Biennale Współczesnej Grafiki w Perugii (Włochy). Laureatka nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego “Laur Najlepszy z Najlepszych” za 2012 rok. Członek honorowy Stowarzyszenia Grafików „Stamperia del Tevere”w Rzymie. W 2013 zaproszona do światowej wystawy grafiki GLOBAL PRINT 2013 w Portugalii. Wyróżnienie XII Bienal Internacional de GRABADO "JOSEP DE RIBERA" XÀTIVA 2013 (Valencia) Hiszpania w 2013.

czwartek, 9 stycznia 2014

Zielona gospodarka

Natura i kapitał ludzki Warmii i Mazur to nośna siła warunkująca poziom życia naszego regionu. Zielona gospodarka stanowi obszar dla powstania „zielonych miejsc pracy” oraz „zielonych sektorów gospodarki”, „ zielonego marketingu” czy też „ zielonych zamówień publicznych”.

Zielona gospodarka to połączenie trzech rzeczy: pierwsza – bardziej efektywne wykorzystanie zasobów zwłaszcza energetycznych. Druga – rozwój innowacyjnej gospodarki . Trzecia to tworzenie nowych miejsc pracy. Wszystko to oznacza zaś efektywne dążenie i produktywność zasobów.

Istotą zrównoważonego rozwoju jest pełne wykorzystanie potencjału prowadzącego do efektywności, budowy konkurencyjnej gospodarki i przeciwdziałanie bezrobociu oraz społecznemu wykluczeniu. Zatem innowacyjnym podejściem do rozwoju regionu Warmii i Mazur może być wykorzystanie potencjału kulturowo- przyrodniczego.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Warmii i Mazur ze względu na naszą wielokulturowość tworzy przestrzeń doskonałą do tworzenia wysokojakościowych i unikatowych w skali kraju produktów np. turystyki środowiskowej i prozdrowotnej. Przyrodolecznictwo dla rożnych grup społecznych: dzieci, młodzieży, osób z przewlekłymi chorobami, seniorów. Rozwój rolnictwa opartego na produkcji ekologicznej zachowującego tradycję jednocześnie wzbogaconego dzięki wielokulturowości Mazur jest naszym kapitałem a także staję się znakiem rozpoznawalnym na terenie Polski. Wykorzystanie potencjału bioenergetycznego dla energetyki odnawialnej - biomasa, biogaz, energetyka wodna, solarna, wiatrowa czy też złoża geotermalne. Szczególnie ważne jest spójne działanie 3 sektorów na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, przemyśle i rolnictwie oraz transporcie. Produkcji materiałów izolacyjnych, zarządzanie energią, działania termo modernizacyjne prowadzą do oszczędności – tym samym do modrego wykorzystania zasobów. Pamiętajmy nie ma czegoś takiego w przyrodzie jak „ obiad za darmo”.

To właśnie zielona gospodarka tworzy inteligentne sieci, inteligentne liczniki itp. Rozwój potencjału badawczego i otoczenia biznesu na rzecz zielonej gospodarki i „zielonych przedsiębiorstw” warunkuje pojawienie się kolejnych zielonych miejsc pracy w Polsce. Ma to ogromne znaczenie dla dalszych działań na rzecz budowy i wykorzystania kapitału społecznego.

Powstające Klastry - taki jak np. Mazurski Klaster Turystyczny w którym jest moja firma Zielony Promień, a którego też członkiem jest współtworzone przez zemnie Stowarzyszenie Zielone Dzieci - mrągowska organizacja NGO – stanowią innowacyjne platformy do wielopłaszczyznowych projektów. Anioły Biznesu czy też programy rozwojowe takie jak np. „Nauka na staże”, innowacyjne finansowanie typu „Start Up” i EFS Kapitał Ludzki w jakim osobiście uczestniczy Instytut Hortiterapii mogą być tego przykładem. Dodajmy, że takich firm i organizacji jak moja może być dziesiątki tysięcy w całej Polsce. Przykładem na wykorzystanie potencjału tkwiącego w ziemi, historii i środowisku naturalnym Mazur będącej moją „małą ojczyzną” jest I Ogólnopolskie Seminarium „ Hortiterapia jako profilaktyka i wspomaganie procesu rehabilitacji w programach społecznych” jakie zorganizowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim. Pod kierunkiem naukowym dr Beaty Płoszaj Witkowskiej kierownika studiów podyplomowych hortiterapia udało się wypracować kapitał społeczny i dydaktyczny służący wzajemnemu rozwojowi.

Kolejnym ważnym „zielonym przykładem” funkcjonowania zielonej gospodarki jest projekt w jakim uczestniczę Dobry Klimat dla Powiatów autorstwa Instytutu na Rzecz Ekorwoju. Będąc Lokalnym Inicjatorem Społeczeństwa Obywatelskiego w powiatach olsztyńskim i mrągowskim od kilku lat przyglądam się stale rosnącej współpracy pomiędzy poszczególnym sektorami. Chociaż nadal jest to proces złożony i trudny to jednak stały a także emocjonujący, a więc aby wykorzystać szansę trzeba umieć ją dostrzec i zrobić z niej właściwy użytek. Stawiam zatem na innowacyjność, mobilność idei, zieloną gospodarkę i zielony marketing. Tworzę zielone miejsca pracy ucząc się zielonego biznesu z zachowaniem zielonej etyki – bo to jest dla mnie ważne. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali przez te wszystkie lata idę Instytutu Hortiterapii. Dziękuję Wam na moim zielonym blogu http://www.hortiterapia.blogspot.com/2014/01/noc-biologow-i-hortiterapia.html

Teraz jest czas na zieloną energię i działanie – zapraszam do współpracy w zielonym sektorze, uczestnictwa w kursach i szkoleniach Zielonej Akademii. Rok 2014 niesie w sobie obietnicę Razem Możemy Więcej !

Podczas wieczornej debaty Nocy Biologów na UWM Olsztynie odbędzie się pokaz dwóch materiałów. Pierwszy to filmik o naszym seminarium pt. „Seminarium Hortiterapia. Instytut. Hortiterapii”, drugi to Tydzień z dobrym klimatem – Instytutu na Rzecz Eko–rozwoju.

Zofia Wojciechowska,
Mrągowo