wtorek, 24 stycznia 2017

Spotkanie z Chłopami Bosymi


Browar Warmia, Nowowiejskiego 15, 25 stycznia, 2017, w godzinach 17:30 - 19:30.

Zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkanie z cyklu ,,sPOŻYWKA dla dociekliwych". Naszymi gośćmi będą Panowie ze ,,Stowarzyszenia Warmińskich Chłopów Bosych" - propagatorzy zrównoważonego trybu życia, chodzenia na boso. Pieczołowicie pracujący nad rozwojem świadomości ekologicznej oraz alternatywnymi źródłami pozyskiwania energii. Tego dnia zarażać nas będą pasją do bosej ekologii. Startujemy 25 stycznia o godz. 17:30. Miejsce Browar Warmia Serdecznie zapraszamy! Wstęp bezpłatny!

Monika D,

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Zapowiedź niezwykłej ksiązki


Ludzie, trzymajcie kciuki. Za Wydawnictwo i jego chęci. Jeśli się uda, to oczywiście w innej oprawie - ale to będzie nadal NASZE dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Anna Mikita

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Warmia i Mazury - nasze wspólne dobro (cykl monografii)


Ukazał się trzeci tom monografii Warmia i mazury - nasze wspólne dobro". Wsztskie tomy można pobrać ze strony: http://osfp.uwm.edu.pl/?page_id=674


Blog - Zajrzyj do wnętrza kurhanu


"Około połowy pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem w południowo-wschodniej strefie nadbałtyckiej następuje wyraźna zmiana kulturowa. Zanikają osiedla i związane z nimi cmentarzyska grupy warmińsko-mazurskiej kultury łużyckiej, a na ich miejsce pojawia się nowa jednostka kulturowa charakteryzująca się odmiennymi zwyczajami sepulkralnymi, typem osadnictwa oraz – co szczególnie charakterystyczne - formami naczyń ceramicznych. W roku 1970 polska uczona – prof. Łucja Okulicz wydzieliła tę jednostkę kulturową i określiła ją – od charakterystycznej formy pochówków – kulturą kurhanów zachodniobałtyjskich (kkz-b). Blog ten poświęcamy prezentacji problematyki tej kultury archeologicznej identyfikowanej dość często z wymienianymi przez Publiusza Korneliusza Tacyta w napisanym koło 98 roku dziele: De origine et situ Germanorum (O pochodzeniu i kraju Germanów) Estami (Aestii). Trzeba od razu powiedzieć, że ...."

Tak zaczyna się nowo powstały blog, poświęcony badaniom i rewitalizacji grobowca z wczesnej epoki żelaza, położonego w lesie nieopodal miejscowości Bukwałd (gmina Dywity, Powiat olsztyński).

http://kurhanbukwald.blogspot.com/