Centrum Badań

Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym
(funkcjonowało w latach 2013-2016)

Senat UWM, na posiedzeniu w dniu 25 października 2013 r. pozytywnie zaopiniował powstanie  Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (link). J.M. Rektor UWM powołał Centrum w dniu 25 października 2013 r. (Rozporządzenie nr 92/2013).

Celem Centrum jest integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w zakresie rozpoznania, planowania i strategicznego zarządzania regionalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

Przedmiotem działania Centrum są przedsięwzięcia obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie rozpoznania, planowania i strategicznego zarządzania regionalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

Zadania centrum realizowane są w szczególności poprzez:
1) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego historycznych i geograficzno-przyrodniczych regionów Polski,
2) budowę przestrzeni intelektualnej do wymiany doświadczeń badaczy pracujących na polu kreowania, ochrony i zarządzania regionalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, w szczególności poprzez organizowanie konferencji naukowych, seminariów, odczytów oraz cykli konsultacji spełniających funkcję spotkań merytoryczno-organizacyjnych członków Centrum,
3) patronowanie, inicjowanie i publikowanie materiałów i opracowań podejmujących tematykę z zakresu zainteresowań badawczych Centrum,
4) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami oraz placówkami muzealnymi prowadzącymi badania naukowe w zakresie zainteresowań badawczych Centrum.

Rada Centrum:

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny UWM)  - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Mariusz Stolarski, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) 
 3. Prof. dr hab. Jerzy Wilde (Wydział Bioinżynierii Zwierząt) 
 4. Dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) 
 5. Dr hab. Małgorzata Chomicz, prof. UWM (Wydział Sztuki) 
 6. Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM) 
 7. Dr hab. Jan Gancewski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny UWM) 
 8. Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska (Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny UWM) 
 9. Dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM (Wydział Teologii UWM) 
 10. Dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii) -  zastepca przewodniczacego 
 11. Dr hab. Anna Robak, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM) 
 12. Dr Mieczysława Fenyk, (Wydział Biologii i Biotechnologii) 
 13. Dr Ewa Gładkowska (Wydział Sztuki UWM) Dr Mirosław J. Hoffmann (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny UWM) 
 14. dr Mirosław Hoffmann (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny UWM) 
 15. Dr Jacek Kowalewski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny UWM) 
 16. Dr Małgorzata Liszewska (Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny UWM) 
 17. Dr Bogdan Radzicki (Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny UWM) zastepca przewodniczacego
 18. Dr Ewa Sucharzewska (Wydział Biologii i Biotechnologii) 
 19. Dr Marta Śliwa (Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny UWM)

Dyrektor Centrum:

 • Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM  
Kadencja Rady Naukowej Centrum oraz dyrektora Centrum wygasła z końcem 2016 roku.


Zobacz także:

Członkowie Centrum (zgodnie z nowym regulaminem, jako sformalizowana forma współpracy z Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym):

 • Dr Aleksandra Drzał-Sierocka, SWPS Warszawa 
 • Dominika Dzwonkowska, Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w Warszawie 
 • Adam Halemba, Fundacja Rodowo, Rodowo koło Mrągowa, działalność edukacyjna, liczne projekty, w tym międzynarodowe
 • Dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 
 • Dr Rafał Kleśta-Nawrocki, Świecie n. Wisłą , wykonuje różne prace dla Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, ale bez etatu. Od lat prowadzi badania antropologiczne - ostatnio w latach 2013-2014 współpracował przy realizacji grantu Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy (grant z modułu badawczego 1.2 Narodowego Program Rozwoju Humanistyki, nr 12H 11 0005 80, 
 • Magdalena Markiewicz, mała firma ogrodnicza z Marcinkowa koło Mrągowa (Ogrody Markiewicz), edukacja ekologiczna z motylarnią i ogrodami pokazowymi 
 • Rafał Mikułowski, Fundacja Revita Warmia, Tłokowo k. Jezioran
 • Alina Rodziewicz, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego, Jerzwałd, duże doświadczenie w edukacji przyrodniczej, znakomity terenowiec. 
 • Ewa Rumińska, Koordynator projektów, Fundacja Albatros 
 • mgr Radosław Sierocki, Katedra Socjologii UWM 
 • Zofia Wojciechowska, Mrągowo, mała firma (Instytut Hortiterapii), zajmująca się usługami turystycznymi i hortiterapia, współpraca z Polonią

Regulamin

1 komentarz: