środa, 29 października 2014

Anna Robak

(Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Dzieci)
Jestem z wykształcenia biologiem. W 1978 r. ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną i podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela akademickiego, którą kontynuuję w UWM. Jubileusz 35.lecia pracy obchodziłam jako Belfer Roku 2013/2014 Wydziału Biologii i Biotechnologii. Od roku 2006 pełnię funkcję kierownika Katedry Anatomii Porównawczej na macierzystym Wydziale. Wykładam przedmioty obligatoryjne (Anatomia funkcjonalna człowieka i Histologia zwierząt) oraz liczne fakultatywne (m.in. Mózg człowieka, Mózg a zachowanie, Neurobiologiczne podstawy rozwoju człowieka, Neurobiologia snu, Patologia wybranych narządów, Mikroskopia fluorescencyjna, Nowe odkrycia w dziedzinie neurobiologii, Edukacja prozdrowotna) dla studentów różnych kierunków i stopni kształcenia, m.in. na kierunku biologia, biologia medyczna, mikrobiologia, biotechnologia (również inżynierska) oraz dla słuchaczy studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.

Dla studentów kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze opracowałam przedmiot pt. Ciało człowieka (zagadnienia wychodzące poza klasyczną anatomię opisową). Prowadzę również seminaria dyplomowe, wykłady i zajęcia popularno-naukowe na Uniwersytecie Dzieci, Uniwersytecie III wieku i w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Nocy Biologów. Prowadziłam również zajęcia w projekcie Biura Promocji UWM – uczeń szczególnie uzdolniony kierunkowo. W kręgu moich zainteresowań naukowych, począwszy od pracy magisterskiej, jest neuroanatomia , szczególnie ośrodkowy układ nerwowy – mózgowie ssaków. Stopień naukowy doktora uzyskałam w obszarze nauk przyrodniczych, a stopień doktora habilitowanego z dziedziny nauk biologicznych. Odbyłam dwa staże naukowe, krajowy i zagraniczny (Kanada). Interesuję się neuropsychologią, lubię kwiaty i ogród; mam trójkę dzieci oraz psa.

Do swoich osiągnięć zawodowych mogę zaliczyć: opublikowanie łącznie 145 prac naukowych, w tym 56 oryginalnych prac badawczych i 2 monografie; promotorstwo dwóch prac doktorskich, 21 prac magisterskich i 11 licencjackich (do 2013r.); zorganizowanie pracowni immunofluorescencji i wdrożenie technik immunohistochemicznych do metodyki badań naukowych katedry oraz współorganizację kongresów naukowych, w tym jeden (Człowiek i Człowieczeństwo, 2008) we współpracy z Wydziałem Nauk Humanistycznych. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczno-wychowawcze i społeczno-organizacyjne otrzymałam nagrody: Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (1977), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę magisterską (1978); Nagrody Rektora: za działalność dydaktyczną lub dydaktyczno-wychowawczą (1981, 1982, 2014 „Belfer 2013/2014” na WBiB); za działalność naukową (1986, 1996, 2006); nagroda Rektora stopnia drugiego za działalność organizacyjną (1994, 2001, 2008, 2011); Złoty Krzyż Zasługi (2011).

Anna Robak

poniedziałek, 27 października 2014

Stanowisko archeologiczne na wyspie, w pobliżu Kortowa


Dawniej była tu wyspa. Bo było jezioro, zwane Płodciduga Duża. Mieszkali ludzie, ponad 2 tysiące lat temu. Czynione są starania, aby powstała tu stała baza terenowa (badawcza) i ścieżka edukacyjna. A wszystko to między Kortowem a Brzezinami. Znakomicie można łączyć przyrodę z historią i archeologią. Wybierzemy się tu w czasie Nocy Biologów 9. stycznia 2015. Będzie to nocna wyprawa przyrodniczo-historyczna.

Stanisław Czachorowski


piątek, 24 października 2014

Mazurska Kosaczewina i kiszenie kapusty


Stowarzyszenie i zespół ludowy "Mazurska Kosaczewina" zaprasza 25 października 2014 r. na widowisko obrzędowe w gwarze mazurskiej pn."Kiszenie kapusty",do Czernik na  godz. Bedzie to widowisko obrzędowe w gwarze mazurskiej, obrazujące tradycyjne kiszenie kapusty, co czyniono w okresie jesiennym, koniecznie przed "Wszystkimi Świętymi", jak mówią źródła literatury o tematyce obrzędowej. Będzie okazja do "posmakowania" nie tylko gwary mazurskiej, śpiewu, tańca, ale również potraw mazurskich, m.in. plińców z pomoćką, oczywiście z kiszoną kapustą. .

źródło: Agnieszka Roszig, Widowisko obrzędowe KISZENIE KAPUSTY w gwarze mazurskiej!

środa, 22 października 2014

Wystawa wędruje po regionie

(Na Międzynarodowych Targach Rolnych AgroPower w Ostródzie)
Wystawa fotograficzno-internetowa o krajobrazach i dziedzictwie Warmii i Mazur wędruje po regionie. Cieszy się sporym zainteresowaniem i pokazywana jest nawet w niekonwencjonalnej formie, jako pomoce dydaktyczne do różnych prezentacji i wykładów.

Uczymy się współpracować z naszymu partnerami. Zbieramy doświadczenia i przygotujemy kolejne, zmodyfikowane i ulepszone wersje tych fotograficzno-blogowych opowieści o przyrodzie i kulturze.poniedziałek, 20 października 2014

International Joint Conference - History, culture and nature of the Baltic Sea Region

International Joint Conference - History, culture and nature of the Baltic Sea Region
23-24 October 2014, Olsztyn, Poland
University of Warmia and Mazury in Olsztyn,
Old Boiler House, Prawocheńskiego Street 9, Olsztyn-Kortowo, Poland
(http://www.bsrun.org/activities/international-joint-conference)
Programme:
23.10.2014 (Thursday)
12.00-15.00 - registration
15.00-15.15 - opening of the Conference
Prof. Dr. Jerzy Jaroszewski – Vice-Rector for Research, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Dr. Kari Hyppönen – President, Baltic Sea Region University Network
15.15-15.45 - plenary lecture 1: Prof. Sven Ekdahl, Berlin, Germany -  The Baltic Sea countries: A study of their rich history
15.45-16.15 - plenary lecture 2: - Dr. Andris Spruds, Prof. RSU, Latvian Institute of International Affairs, Latvia - culture of Baltic States
16.15-16.30 - coffee break
16.30-17.00 - plenary lecture 3: Prof. Lauri Arvola, University of Helsinki, Finland - Factors affecting nutrient loading from Finnish river basins to the Baltic Sea
17.00-17.30 - plenary lecture 4: Prof. Dr. Janusz Małłek, dr h.c., Nicolaus Copernicus University, Poland - Migration and cultural transfer between Poland and Sweden in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
17.30-18.00 - discussion on the future of the Baltic Sea Regions and prospects of research
cooperation
            18.15 - welcome party with concert and art exhibition
Programme
Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata a-moll op.37 nr 5 for flute, basson and basso continuo, I. Vivace, II. Largo, III. Allegro
Ludwig Spohr: Adagio F-dur, Op.115 for flute and piano
Antonín Dvořák: Humoreska for flute and piano
Faure Gabriel, arr. Bill Thorp: Berceuse from The Dolly Suite Trio for flute, basson and piano
Edward Grieg, arr. Bill Thorp: Norwegian Dance No. 2 Trio for flute, basson and piano
Rodgers Richard, arr. Bill Thorp: Oklahoma Trio for flute, basson and piano

Performers: Pro Musica Antiqua
Leszek Szarzyński – flute, Institute of music, Faculty of Fine Arts
Roman Kuźniak – basson, Institute of music, Faculty of Fine Arts
Lucyna Żołnierek-Frenszkowska – piano


24.10.2014 (Friday)
 9.00-11.00 - parallel sessions
 Session I – history and nature
    9.00-9.15 - Dr. Anna Kołodziejczyk -  Protection of the aquatic resources of the royal lands  in the grand duchy of Lithuania in times of the last Jagiellonians
    9.15-9.30 - Prof. Valdas Žulkus - Europeanisation of the East Baltic rim. The interactions on the Baltic Sea in the Viking Age – High Middle Ages
    9.30-9.45 - Małgorzata Kutaj, MSc. -  The role of the village theatre Węgajty in propagation the multicultural heritage by new media in the society
    9.45-9.55 - discussion
  9.55-10.10 - Dr. eng. Jerzy Miałdun - Understanding historical landscapes nod the Vistula Lagoon through aerial photography
10.10-10.25 - Prof. Marek Kruk - International scientific cooperation in prognosis of environmental effects caused by engineering activity in Vistula Lagoon (South Baltic)
10.25-10.40 - Prof. Agnieszka Jaszczak - Landscape values of Cathedral Hill in Frombork
10.40-10.50 - discussion
Session II – Panel on Kaliningrad issues
    9.00-9.10 - Prof. Krzysztof Gładkowski, East Prussia - The Holocaust and Memory
    9.10-9.20 - Prof. Ingmar Oldberg, Kaliningrad region - a trouble spot on the Baltic
    9.20-9.30 - Prof. Arkadiusz Żukowski, A Case of Regional Identity of Inhabitants of the Polish-Russian Borderland
          9.30-9.40 - Dr. Krzysztof Żęgota, Historical identity and awareness in Kaliningrad region and Warmia and Mazury. Selected issues
    9.40-9.55 - discussion
  9.55-10.05 - Prof. Selim Chazbijewicz, Tatars as a ethnic minority in the Kaliningrad Region
10.05-10.15 - Prof. Marcin Chełminiak, Co-operation and Security in the Baltic Sea Region in the Post Cold War era - Polish Perspective
10.15-10.25 - Dr. Wojciech Kotowicz, The foreign policy of Poland and the Kaliningrad region - national security and cross-border determinants
10.25-10.35 -  Dr. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, Image of the Polish-Russian borderland in the Olsztyn mass media
10.35-10.50 – discussion
10.50-11.20 – coffee break
11.20-12.50 - continuation of thematic sessions
Session I – history and nature
11.20-11.35 - Dr. Paweł M. Loro, First local floras in the Baltic Sea South-East Coast
11.35-11.50 - Dr. Mieczysława A. Fenyk, Dr. Krystyna Kuszewska, A protection of avenue at Warmia and Mazury
11.50-12.05 - Prof. Stanisław Czachorowski, Aquatic insects as usefully bioindicators of ecological conditions of lakes
12.05-12.20 - Dr. Bogdan Radzicki, Dr Marta Śliwa, Prof. s. Czachorowski, A cultural and natural heritage projects focused on the Limajno Mikroregion
12.20-12.35 - Marek Maruszczak, MA, Reception of “Why didn’t you invest in Eastern Poland?” campaign in foreign Internet memes
12.35-12.45 - discussion
Session II – Panel on contemporary political, economic, social  and cultural issues
11.20-11.30 - Dr. Anna Barsukova, Prof. Igor I. Zhukovskiy, International activity of the universities (European Union case): Why do universities cooperate?
11.30-11.40 - Prof. Vaiva Zuzevičiūtė, Prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Interpretations of Belonging in an Interstate Society: Some Evidences from an International Study
11.40-11.50 - Dr. Natalia Sarakhanova, A new look at distance joint student research projects as integration process
11.50-12.00 - Dr. Maciej Hartliński, Historical and contemporary challenges for local leaders in the development of civic participation in Poland
12.00-12.10 - Dr. Karolina Tybuchowska-Hartlińska, The Evolution of Local Political Participation in Poland. Contemporary Challenges in a Historical Context
12.10-12.20 - Dr. Ewa Gładkowska, Cultural landscape of the Curonian Spit – Weduta Utraty?
12.20-12.45 - discussion
12.45-13.45 - lunch
13.45-15.00 - panel discussion: further possibilities of regional cooperation, prospects of regional development and joint research projects

15.00-15.10 - closing of the conference 

piątek, 17 października 2014

Relacja z wizyty studyjnej we FrancjiW ramach wieloletniej już współpracy, we wrześniu 2014 r. delegacja z województwa warmińsko-mazurskiego odwiedziła Region Centrum (Departament Indre), w ramach wymiany i współpracy ze Stowarzyszeniem Francja-Polska

Głównym tematem wizyty były problemy ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa kulturowego, w kontekście wzajemnych uwarunkowań kultury i przyrody. Wizyta polskiej delegacji miała miejsce w dniach 7-14 września 2014 r. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki, Państwowego Przedsiębiorstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Delegacja przybyła w niedzielę na lotnisko de Gaulle w Paryżu, a następnie udała się samochodami do Châteauroux, gdzie została zakwaterowana w prywatnych domach. Bliższy kontakt z gospodarzami pozwolił lepiej i pełniej poznać kulturę regionu i codzienne życie Francuzów.

Program wizyty obejmował spotkania z przedstawicielami nauki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i małych przedsiębiorstw. Polska delegacja miała możliwość zapoznać się z wybranymi ośrodkami, zajmującymi się ochroną przyrody (Regionalny Park Przyrody w Brenne, Park Faunistyczny w Haute Touche, Park Przyrodniczy Cheneviere w Deols, rezerwat regionalny Etangs Foucaud), ochroną różnorodności biologicznej (Towarzystwo Pomologiczne z Berry, sad-bank genów w Neuvy Saint-Sepulchre), obiektami ochrony dziedzictwa kulturowego (m.in. opactwo Meobecq, dom-muzeum George Sand i pamiątki po Fryderyku Chopinie).

Wartościowym uzupełnieniem prezentacji regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego było spotkanie z rolnikiem, zajmującym się uprawą organiczną/biodynamiczną (wykluczającą użycie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, a bezpieczeństwo upraw przed szkodnikami ma zapewnić bioróżnorodność) i przetwórstwem żywności oraz odwiedziny w karczmach, powstałych przy farmach.

Tematyka spotkań obejmowała szeroki przekrój problemów, nawiązujących do różnorodnych aspektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, produktów lokalnych, ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz różnorodnych aktorów życia lokalnego, z dużym udziałem różnych stowarzyszeń. Niezwykle wartościowe było spotkanie przy “okrągłym stole” w Centrum Studiów Uniwersyteckich w Châteauroux (Uniwersytet w Orleanie) z udziałem przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, przedstawicieli nauki a także przedstawiciela ambasady polskiej we Francji. Omówione zostały doświadczenia ze współpracy międzynarodowej na poziomie samorządów, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. Obie strony zgodnie uznały, że porozumienie i współpraca między ośrodkami akademickimi może być osią dalszej współpracy obu regionów (Departament Indre, województwo warmińsko-mazurskie). Poczynione zostały wstępne ustalenia dotyczące wymiany studentów w ramach programu Erasmus plus oraz zaplanowana została międzynarodowa konferencja naukowa (z udziałem samorządów i NGO) w maju 2015 r. w Olsztynie.

Niezwykle inspirujące było spotkanie z przedstawicielami Parku Przyrodniczego w Brenne. Delegacja polska zapoznała się z ciekawymi programami ochrony małej architektury oraz różnorodnymi programami ochrony bioróżnorodności. Rezerwat regionalnym Etangs Foucaud (Stawy Foucaud) to przykład szerokiego spojrzenia na historię i przyrodę. Osią ochrony są stawy rybne, powstałe przed wiekami. Można nazwać je antropogenicznym pojezierzem. Zarysowała się możliwość polsko-francuskiej współpracy w poznaniu kulturowego oddziaływania na tereny podmokłe, zarówno we Francji jak i w Polsce. Parc de la Haute Touche to placówka naukowo-dydaktyczna, łącząca zadania upowszechniania wiedzy (oglądanie rzadkich i egzotycznych zwierząt w formule safari) z czynną ochroną bioróżnorodności i badaniami naukowymi. Placówka ta specjalizuje się w badaniach jeleniowatych z całego świata. W zakresie ochrony bioróżnorodnosci Park prowadzi bank genetyczny w postaci zamrożonych komórek jajowych i plemników zagrożonych zwierząt (kriokonserwacja), z możliwością odbudowywania zagrożonej różnorodności genetycznej wybranych gatunków. Badania w tym zakresie wzbudziły duże zainteresowania strony polskiej i wstępnie podjęto rozmowy wzajemnych wizyt z wykładami oraz grup studentów.

Duże zainteresowanie, zwłaszcza leśników, wzbudziła prezentacja historii departamentu Indre przez pana Pouget, dyrektora Archiwum Departamentu Indre oraz możliwość obejrzenia dawnych map i archiwum gospodarki leśnej. Inspirująca była także wizyta w parku przyrodniczym (Parc des Chènevières ) w Déols (w pobliżu Châteauroux) oraz spotkanie z z p. Dezecot ze Stowarzyszenia Przyrodniczego w Indre (l’Association Indre-Nature). Delegacja polska miała okazję poznać ciekawe przykłady aktywnej ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej w terenie. Poznanie praktycznych działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego umożliwiło spotkanie z rolnikiem (pan Le Lan) zajmującym się przetwórstwem. Wizyta na farmie i zapoznanie się z alternatywnymi formami prowadzenia gospodarstwa rolnego, prezentacja produktów gospodarstwa biodynamicznego, prezentacja budynków: gospodarczych i mieszkalnych, wykonanych w tradycyjnej technologii, wykorzystującej słomę i glinę (dom energooszczędny) przybliżyła konkretne rozwiązania. Znakomitym uzupełnieniem były wizyty w oberżach, powstałych przy farmach i oferujących produkty żywnościowe, wytwarzane na tych farmach. W wielu miejscach widoczna była udana współpraca drobnych wytwórców, wzajemnie reklamujących swoje produkty.

Wizyta w sadzie w Neuvy Saint-Sépulchre, prezentowanym przez René Marandon -prezydenta Stowarzyszenia Pomologicznego w Berry oraz winnicy, przybliżyła polskiej delegacji metody ochrony bioróżnorodności (stare odmiany roślin uprawnych) w powiązaniu z animacją aktywności społeczności lokalnej (dzień jabłka, winobranie, konkursy). Przedstawiciele Lasów Państwowych usatysfakcjonowani zostali spotkaniem z francuskim nadleśniczym, zarządzającym 5000 ha, w którym 99% drzew stanowią dęby. Spotkanie było okazją do poznania problematyki gospodarki w tego typu drzewostanach, a także omówienie zagadnień globalnego ocieplenia w przywołanym kontekście. 

Wizyta w Chateau Guillaume uświadomiła zwiedzającym szacunek jakim we Francji darzy się krajobraz wiejski. W pobliżu wspomnianego chateau istnieje przykład wzorcowo przeprowadzonej renowacji zespołu budownictwa wiejskiego. Odnowione z wielką pieczołowitością budynki, charakterystyczne dla tego regionu, są przejawem docenienia tego elementu dziedzictwa kulturowego. Krajobraz wiejski, którego forma została wykształcona w ciągu historyczno-cywilizacyjnym, z jego sposobem lokacji i perspektywami widokowymi nie został w wyniku renowacji zniszczony. Dany Chiappero, architektka odpowiedzialna za projekt “Patrimoine-Paysages-Urbanisme” doskonale przedstawiła uregulowania prawne dotyczące renowacji historycznych budynków we Francji.

Program wizyty był bardzo bogaty, znakomicie łączył elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a warunki bytowe znakomite. Umożliwiło to zapoznanie się z bardzo szeroka gamą lokalnego dziedzictwa niematerialnego oraz materialnego i stanowi dobrą, inspirująca płaszczyznę do rozwijania dalszej współpracy.


 • Grzegorz Drozdowski - Dyrektor Departamentu Ochrony środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 • dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • dr Ewa Gładkowska, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • dr Małgorzata Liszewska, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • dr Marta Śliwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Szymon Nowak, Nadleśnictwo Dobrocin, Lasy Państwowe 
 • Wiesław Stachowicz, Nadleśnictwo Miłomłyn, Lasy Państwowe 
 • Jacek Karczewski, Nadleśnictwo Susz, Lasy Państwowe

Zobacz też: 

Porządkowanie cmentarza ewangelickiego w Labuszewie

Zapraszamy do porządkowania cmentarza ewangelickiego w Labuszewie. Cmentarz, z inicjatywy Pana Andrzeja Małyszki ze Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach, siłami Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego oraz grupy zaprzyjaźnionych osób porządkujemy od 2010 r. Obiekt nie jest objęty opieką konserwatorską, właściciel terenu, czyli Urząd Gminy Biskupiec, będzie powiadomiony o naszej obecności.

Najcięższe prace zostały już przez nasze stowarzyszenie wykonane podczas dotychczasowych akcji. Do tej pory usunęliśmy większość dzikiej roślinności całkowicie porastającej teren cmentarza i czyniącym go praktycznie niewidocznym i niedostępnym. Teren cmentarza nadal wymaga systematycznej opieki, aby ponownie nie zarósł. Przy okazji staramy się także poprawiać zapadnięte w ziemi charakterystyczne obmurowania grobów.

Cała akcja od początku ma charakter wolontariatu, więc będę wdzięczny za jej rozpropagowanie i każdą formę pomocy.

Michał 

czwartek, 16 października 2014

Ogrody Zdrowia na Zamku Książ oraz... krajobrazy Warmii i Mazur

Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM,
dyrektor CBnDKiP
Prof. Stanisław Czachorowski

Witam ​serdecznie Szanowny Panie Profesorze, pozdrawiam Redakcję​ portalu CBnDKip ,
Witam tak​że​ ​ Przyjaciół i współpracowników ​ ​redakcyjnych, czytelników :) i słuchaczy.

​Szanowny Panie Profesorze, od kilku lat prowadzę w trakcie festiwalu kwiatów w zamku Książ zielone warsztaty. ​ Hortiterapia - tajemniczo brzmiące słowo... ​ właśnie zamek Książ przyjął minie przed kilkoma laty z dużym zrozumieniem :) ​Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym zaprosiło mnie do współpracy - zaszczytny obowiązek, który chcę wykonywać przekazując wiedzę innym. Dlatego też, pragnę Pana poinformować, iż w najbliższym czasie powierzona mi interaktywna wystawa pt. Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze pojedzie ze mną na Dolny Śląsk, by 5 listopada w Zamku Książ jako pomoc dydaktyczna wspomogła merytorycznie nasze seminarium. W tym dniu działając pro publico bono udostępnimy wystawę wszystkim chętnym do doświadczenia hortiterapeutycznego. Tak zaczyna się niezwykła i jeszcze nie do końca zrealizowana ​ historia Ogrodów Zdrowia.

W pełnej pasji misji łączenia dziedzictwa ​ ​ kulturowego i przyrodniczego na razie uczestnicz ​ą ludzie zafascynowani tematem natury jej związkiem z człowiekiem.​ ​ U​ wierzyła ​m w moc hortiteapii, która zmobilizowała​ mnie przed laty, ​do zmiany swojego życia i ​ gdy poszłam z ideą ​ ​ HORTITERAPII do dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka ​ zobaczyłam jak to może działać w realu ludzi terminalnie chorych, dzieci i ich rodziców. IP CZD w Warszawie przyjęło ze zrozumieniem zielone warsztaty. ​ Ja - Zof​ia Wojciechowska - mieszkanka małego mazurskiego miasta ​ - Mrągowa,​ wyruszałam każdego miesiąca na odział onkologiczny, by przekazać ​ choćby odrobinę zielonej energii jaką mamy tu za oknem.

Hortiterapia - jest to ogrodoterapia, która polega na wykorzystaniu roślin i ogrodnictwa, a w moim przypadku etnobotaniki, do wspomaganiu wielu form ​ rehabilitacji o charakterze psychologicznym i fizykoterapeutycznym. A gdy ​ ​ zetknęłam się z cukrzyca teraz także przede wszystkim diabetologicznym. Marzeniem od wielu lat jest nadzieja, że to będzie nawet ​ ​ warmińsko-mazurska historia, która spełni się w zupełnie zaczarowanych ogrodach księżnej Daisy z Zamku Książ ​, czy tak może być​ ? Na pewno prowincjonalna pozostanie nadal, gdyż tam dzieją się rzeczy bliskie zwykłym ludziom. Ale baaaaardzo nowoczesna psychologia diabetologii ​ ​ może zostać wsparta dobrą i życiodajną energią w/w hortitrapii. Przyrodnicza, artystyczna i pełna motywacji do przezwyciężania barier ​ ​ psychologicznych i wielu innych bardziej złożonych może wyjść z ​ ​ciemnego kąta jeśli ​PAŃSTWO i REDAKCJA oraz​ jej przyjaciele zechcą pomóc może nawet ​ nie tylko nam jej twórcom ale przede wszystkim adresatom i uczestnikom ​ spotkań w OGRODACH ​ ​ ZDROWIA.

NATURA I PSYCHOLOGIA PRZECIWKO CUKRZYCY. Cukrzyca to poważny problem i nawet lekarze nie wiedza wszystkiego jak ​ ​ można pomagać. Nie bójmy się tego napisać: wiedzą prawie tyle co ​ ​ nic ​,ciągle szukają..​ . Pracują stale nad medycznym aspektem terapii. Ale my wiemy, że też ​ ​ bez wsparcia psychologicznego trudno jest się "ogarnąć ". My jesteśmy ​ kreatywni. W Ogrodach Zdrowia z pomocą psychologów i diabetologów i dietoterapeutów wspieramy osoby potrzebujące wytchnienia w trudnym ​ ​ procesie zdrowienia.

Hortiterapia jest nowa w Polsce dokładam do niej kolejną innowację novu ​m ​ w diabetologii i już wiem, że bez ​ pomocy Państwa redakcji sami ​ nie damy rady przekazać informacji o takiej możliwości wzajemnego ​wsparcia jakim jest ​Hortiterapia - czyli ​ coś co każdy ma w swoim zasięgu - by z tego ​ skorzystać w pełni potrzebna jest wiedza - jak to zrobić? Tego chcemy​ nauczyć to chcę pokazać w najpiękniejszym ogrodzie ​ Dolnego Śląska w​ zamku Książ, ​w​ ogrodzie kobiety niezwykłej, ​wykraczającej poza swoje czasy, kobiecie ​ która przez całe swoje życie tworzyła - ​ ​ być może świadomie (w Anglii ogrody od XIX w wykorzystywane są w ​ ​ profilaktyce i rehabilitacji medycznej) lub nieświadomie ​ współczesną polską hortiterapię.

Księżna Teresa ​ ​ MARIA von Pless Hohberg zwana Daisy Stokrotką w/g mnie ​dała początek podbudowy​ pod polską hortiterapię. ​ Tarasy, ogrody i Palmiarnia to wszystko jest tam do dziś.​ Chcę właśnie tam z Państwem móc powiedzieć o naszych doświadczeniach, podzielić się wiedzą. ​ ​ Mam za sobą 7 lat pracy praktycznych zajęć ​( od 2007 r. już ponad 6 tyś. osób wzięło w nich udział) ​ dotyczących zastosowania w ​ ​ realnym życiu tej metody ​. Hortiterapia -​ to działa - ale jak powiedzieć to innym by ​ ​ uwierzyli ? i tu jest moja prośba do Państwa w imieniu tych, którym ​ ​ możemy zwyczajnie pomóc nauczyć się tego, ba! nawet samodzielnie :)

Informacja jest skarbem - zatem proszę o wsparcie naszej inicjatywy w ​ ​Zamku Książ 5 listopada spotykamy się o g. 17.00 w Sali Krzywej, którą ​ ​ włodarze zamku oddali do naszej dyspozycji by móc w tym miejscu ​ ​ rozpuścić wici na Dolny Śląsk ! bo tu na ziemi śląskiej cukrzyków ​ ​ jest najwięcej ponad 140 tyś. Mieszkam w Mrągowie ( Mazury w prostej linii 800 km.) więc mam do ​ ​ przejechania całą Polskę, by pokazać w zamku ​ KSIĄŻ​, który pierwszy tak jak ​ wielu innych mających z ogrodem zdrowia kontakt, uwierzył w moc ​współczesnej ​ hortiterapii ​. Dziś​ wsparta przez świdnicką ​ ​ Stokrotkę i innych florystów z ziemi Dolnego Śląska ​​ , pokażemy jak ​ ​ możemy to zrobić. Na pierwsze spotkanie wstęp jest wolny !! Spotkanie ​​ m ​ ​ 5 listopada o g. 17.00 otwieramy cykl ​zaczarowanych roślinami seminarium - to ​ 3 dni w zamku Książ spotkania i warsztaty z hortiterapią ​ w walce ​ przeciwko cukrzycy. Szanowni Państwo, proszę o pomoc - bo bez Państwa ​udziału ja i moje Stowarzyszenie "Zielone Dzieci " oraz Instytut Hortiterapii mamy dużo mniejszą ​ ​ szansę by dotrzeć do powszechnej świadomości.

Możemy to zrobić razem. ​W​ imieniu Instytutu Hortiterapii ​i Zamku Książ, miłośników ogrodów i księżnej Daisy ​ zapraszam​ do zamku by z nami być, ​ ​oddając Państw ​u​ głos! ​ Czekamy na spotkanie z mediami regionalnym i INTERNETOWYMI - tkwi we mnie pytanie dlaczego na Dolnym Śląsku diabetyków jest tak dużo ? Najwięcej właśnie na ziemi śląskiej i wrocławskiej, aż ponad 140 tys. U nas w woj. warmińsko mazurskim jest ok 40 tys. też dużo... ale jednak znacznie mniej - chcemy podjąć się analizy badawczej - w czym tkwi przyczyna tej dużej różnicy w liczbach - z czego to wynika? Pandemia cukrzycy...

​Zapraszam do wspólnej dyskusji, dzięki Internetowi jesteśmy wszędzie blisko ważnych spraw !

Zofia Wojciechowska 
 http://www.ksiaz.walbrzych.pl/natura-i-psychologia-przeciwko-cukrzycy.html
Jestem na  FB więc wszystko tam można zobaczyć, niemal dzień po dniu i ​ ​na innych stronach ​zielonedzieciaki, instytut hortiterapii razem z Państwem może rozwinąć skrzydła hortiterapii​.


*  *   *   *    *

Naszych partnerów zawsze wspieramy, dlatego tę informację upowszechniamy :)

St. Cz.

Goci na zamku czyli wykład poza murami uniwersyteckimi


Studiowanie to nie tylko uczęszczanie na obowiązkoawe wykłady i ćwiczenia. To korzystanie z każdej okazji by spotykać się interdyscyplinarnie z ludźmi i problemami naukowymi. 16 paździenika pracownicy i studenci kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze spotkali się na olsztyńskim zamku by posłuchać bardzo ciekawego wykładu dr Magdaleny Natuniewicz-Sekuła pt. "Weklice - cmentarzysko germańskich elit w centrum bursztynowego wybrzeża". Spotkanie odbyło się w ramach Warsztatów Batyjskich.

Tak jakoś się dziwnie złożyło, że w regionalnym poszukiwaniu dziedzictwa zazwyczaj ograniczamy się do czasów średniowiecza, Krzyżaków oraz Prusów ewentualnie XIX w. Warmiaków czy Mazurów. Wielowiekowe przebywanie Gotów i Gepidów oraz ich dziedzctwo jest jakoś niedostrzegane w kulturze potocznej. Regionalne korzenia warto poznać dokładniej. A przy okazji dostrzec ogromne zmiany przyrodnicze: dawna zatoka zmieniła się w Żuławy, a zarastajace Jezioro Druzno jest maleńkim jedynie fragmentem rozległych, dawniejszych wód. Bez zrozumienia przyrody trudno w pełni zrozumieć historię cywilizacji i ludzkich społeczeństw.

Stanisław Czachorowski

Opowieści warmińskich dachówek

(Dachówki z Lamkowa i pies wartowniczy, for. Agnieszka Pacyńska-Czarnecka)
Dachówki z Lamkowa. Ze starej stodoły. Tak zaczyna się niezwykła i jeszcze nie do końca wymyślona warmińska historia. W tajnej misji łączenia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na razie uczestniczą: Zofia Wojciechowska, Agnieszka Pacyńska-Czarnecka, Anna Wojszel, Stanisław Czachorowski. Kolejni uczestnicy ujawnią się za jakiś czas.

Może to będzie nawet warmińsko-mazurska historia? Na pewno prowincjonalna. Ale baaaaardzo nowoczesna i technologicznie zaawansowana. Przyrodnicza, artystyczna, historyczna. Na razie akcja jest tajna. Tak tajna, że nawet jej uczestnicy nie wiedzą wszystkiego. Nie bójmy się tego napisać: wiedzą prawie tyle co nic. Ale są kreatywni. A jak już zrobimy, to ho ho. Będzie niby tradycyjnie ale i multimedialnie. Bo to nie byle jakie dachówki. Z samego Lamkowa! Nie jedno widziały i nie jedno słyszały. I nie jeden ptak na nie siadał. Albo taka mucha. Nie. Much to było pewnie ze dwie albo i trzy.

A co będą te dachówki opowiadać? Gdzie? I jak? Na razie to tajemnica. Powoli będziemy uchylać rąbka tajemnicy. Na razie możemy zdradzić, że będą to ozdrowieńcze opowieści. Zbierajcie stare dachówki - nie dajcie im zginąć w niepamięci.

Stanisław Czachorowski

wtorek, 14 października 2014

Dr Joanna Pakulnicka


Od 20 lat moje życie zawodowe związane jest ze środowiskiem akademickim, początkowo WSP w Olsztynie, a następnie UWM. Obecnie jestem adiunktem w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Biotechnologii. Jestem hydrobiologiem, a moje badania naukowe dotyczą taksonomii, systematyki, biologii i ekologii owadów wodnych, a zwłaszcza chrząszczy zasiedlających różnorodne środowiska wodne. Przez wiele lat poznawałam faunę chrząszczy oraz mechanizmy jej funkcjonowania zarówno w jeziorach, drobnych zbiornikach wodnych, rzekach, jak również zbiornikach powyrobiskowych.

W badaniach terenowych często uczestniczyli też moi studenci, autorzy późniejszych prac dyplomowych, którzy nie tylko swoją pomocą i pracowitością, ale też otwartością i kreatywnością sprawiali, że moja praca dawała mi coraz więcej radości i satysfakcji.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: ekologia, makroekologia, ekologia jezior, ekologia rzek i źródeł, ćwiczenia terenowe, ochrona środowiska, autoprezentacja, ekologia i ochrona środowiska, bezkręgowce chronione, statystyka na kierunku biologia, biotechnologia oraz mikrobiologia.

Na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym poprowadzę zajęcia z przedmiotów Ekologia i Ochrona Środowiska oraz Ekologia rzek i źródeł. Studentom chciałabym przybliżyć mechanizmy różnorodnych procesów jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym oraz efekty wynikające z działalności człowieka, jak również zachęcić do pracy zespołowej, stawiania pytań oraz zabierania aktywnego głosu w dyskusji.

Joanna Pakulnicka

Dziedzictwo przyrodnicze Warmii i Mazur... w wersji koncertowej


niedziela, 12 października 2014

Październikowe zebranie Rady Naukowej Centrum

Szanowni Państwo, Członkowie Rady Naukowej Centrum,

Serdecznie zapraszamy na pierwsze, powakacyjne zebranie Rady Naukowej Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym, w dniu 21.10.2014, godz.15.00, sala Posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A.
W programie:

 • 1. Informacja o zmianach w regulaminie, zatwierdzonych przez J.M. Rektora UWM, prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego. 
 • 2. Wybór członków Centrum. 
 • 3. Relacja z wyjazdu studyjnego do Francji oraz perspektywach współpracy. 
 • 4. Prezentacja założeń interdyscyplinarnego projektu badawczego, dotyczącego rzeki Pasłęki i wpływu kulturowego przekształcenia krajobrazu na populację gatunku ważki Ophiogomphus cecilia (gatunek objęty monitoringiem krajowym i europejskim), Stanisław Czachorowski. 
 • 5. Informacja o możliwości udziału Centrum w realizacji projektu badawczego „Emergence and Transmission of European Cultural Heritage and Europeanisation” (Horyzont 2020), Jacek Kowalewski. 
 • 6. Informacja o międzynarodowej konferencji: History, Culture and Nature of the Baltic See Region, 23-24.10.2014 r. (Kortowo). 
 • 7. Informacje o bieżących działaniach Centrum. 
 • 8. Wolne wnioski. 

piątek, 10 października 2014

Festiwal Sztuki Czytania

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście i Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur zapraszają na oryginalny projekt poświęcony kulturze żywego słowa. Teatr, literatura, czytelnictwo stanowią wspaniałą i naturalną możliwość porozmawiania na poziomie problemowym, ideowym, estetycznym. To wyzwanie artystyczno-edukacyjne, które może stać się ważnym wydarzeniem na mapie kulturalnej województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsza edycja festiwalu odbędzie się w terminie 27 – 29 listopada 2014 roku w Dobrym Mieście.

Festiwal Sztuki Czytania to realizacja idei propagowania kultury języka polskiego jako naczelnej wartości dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej. Czytelnictwo, kreatywność, artystyczna interpretacja tekstów literackich to główne atrybuty spotkania miłośników literatury. Ogłoszony konkurs na najlepszą interpretację czytanych utworów poetyckich, prozatorskich, scen z dramatów jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z Warmii i Mazur. Różne konwencje teatralnej wizji czytania literatury oceni profesjonalne jury. Podczas Festiwalu odbędą się spotkania z pisarzami, prezentacje teatru czytanego przez wybitnych aktorów polskich, warsztaty sztuki czytania.            
Milena Brzostek 
specjalista ds. promocji i organizacji imprez.
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście
ul. Górna 1 a 11-040 Dobre Miasto 89 616 - 15 - 91

F E S T I W A L S Z T U K I C Z Y T A N I A 
27 – 29 LISTOPADA 2014 - DOBRE MIASTO 
ORGANIZATORZY 
1. Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Dobrym Mieście 2. Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur
REGULAMIN 
1. Konkurs adresowany do mieszkańców Warmii i Mazur jest imprezą o charakterze artystyczno - edukacyjnym, ma formułę otwartą i obejmuje 3 kategorie wiekowe: - dzieci klas IV-VI i młodzież gimnazjalna - młodzież ponadgimnazjalna - dorośli
2. Warunkiem udziału jest przygotowanie przez co najmniej dwie osoby dowolnego utworu literackiego /poezji, fragment prozy, fragment dramatu/ i jego interpretacja w formie czytanej.
3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut: (dzieci klas IV – VI, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna) w kategorii dorosłych 15 minut.
4. Czytanie odbywa się w ściśle określonej konwencji – bez użycia rekwizytów, kostiumu i bez jakichkolwiek działań scenicznych. Uwaga odbiorcy musi być skupiona wyłącznie na sugestywnym przekazie tekstu przez uczestnika.
5. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie bądź nadesłanie KARTY UCZESTNIKÓW 
6. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny interpretacji aktorskiej, kultury mowy, recytacji, literatury.
7. Jury oceniać będzie prezentacje wg następujących kryteriów: - dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości uczestników/, - interpretacja utworu, - kultura słowa, - ogólny wyraz artystyczny
8. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.

HARMONOGRAM PREZENTACJI KONKURSOWYCH 27.11.2014 /czwartek/ i 28.11.2014/piątek/ kategoria : dzieci klas IV-VI, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 29.11.2014 /sobota/ kategoria: dorośli Po wszystkich prezentacjach w sobotę odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
ZGŁOSZENIA NA FESTIWAL SZTUKI CZYTANIA PROSIMY NADSYŁAĆ DO 10 LISTOPADA 2014 ROKU NA ADRES: CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNE UL. GÓRNA 1 A, 11 - 040 DOBRE MIASTO

środa, 8 października 2014

Gościnnie w Gościńcu Molo


(Docieranie do rzeczywistości rozszerzenej za pomocą tabletu i kodów QR)

Objazdowa wystawa dotarła do Gościńca Molo w Mrągowie... Wystawowe opowiadanie o bioróżnorodności i dziedzictwie regionalnym, o wzajemnym powiązaniu kultury i natury to tylko etap wymyślania innowacyjności i poszukiwania nowych form upowszechniania wiedzy. Najpierw wymyślona w zaciszu akademickiego gabinetu, teraz testowana i sprawdzania w terenie. Po Mrągowie wystawa uda sie do Ostródy a potem na Zamek Książ. A potem może jeszcze gdzieś dalej. Po próbach terenowych przygotujemy kolejną, ulepszoną wystawę. Jeszcze bardziej interaktywną i przystosowaną do mobilnego internetu. Dziedzictwo łączy się z nowoczesnością.

więcej informacji:
więcej zdjęć:


St.Cz.

poniedziałek, 6 października 2014

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu szkoleń "Na szlaku Natura 2000"Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000? Jak walory przyrodnicze wykorzystać w zrównoważonym rozwoju i podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu? Jak tworzyć oferty mobilizując do tego społeczności lokalne?
Na te i inne pytania chcemy i będziemy wspólnie odpowiadać podczas realizacji szkoleń:
Na szlaku Natura 2000
Ten ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz lokalnymi liderami natury, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty wyróżnik twojej okolicy.
Praca odbywać się będzie w trakcie 8 ponadregionalnych szkoleń, w których uczestnicy będą na bieżąco pracować nad mapami zasobów i potrzeb jako narzędzia mobilizującego społeczność do działania na rzecz rozwoju obszarów Natura 2000, a także ofertami wykorzystującymi w sposób odpowiedzialny walory przyrodnicze i osobliwości Natury 2000 tak, by wpisywały się w lokalne i regionalne strategie rozwoju i tworzyły atrakcyjne oferty turystyczne.
Wsparciem dla szkoleń ponadregionalnych będą szkolenia w regionach przeznaczone dla najbardziej zainteresowanych uczestników i społeczności lokalnych tych obszarów, wypracowujące konkretne produkty m.in: strategie informacyjno-edukacyjne promujące walory przyrodnicze i turystyczne, strategie aktywizowania społeczności lokalnych do działania na rzecz Natury 2000, tworzenia usług i produktów opartych o walory przyrodnicze, uwzględniania wymienionych działań w strategiach rozwoju regionu  i gminy.


Jeśli jesteś członkiem organizacji działającej na rzecz lokalnego środowiska i turystyki przyrodniczej, przedstawicielem samorządu, prowadzisz gospodarstwo turystyczne lub pracujesz w instytucji zajmującej się ochroną przyrody i rozwojem obszarów Natura 2000  – zapraszamy! 
Czego oczekujemy?
Udziału w szkoleniach ponadregionalnych, które będę realizowane dla grup obejmujących uczestników z określonych województw i przenoszenia wypracowanych produktów szkolenia w rejony swoich działań oraz upowszechniania zdobytej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
  Zaplanowano 8 dwudniowych szkoleń ponadregionalnych oraz 6 szkoleń regionalnych realizowanych w II półroczu 2014 oraz I półroczu 2015 r.
Szkolenie ponadregionalne dla uczestników z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, trwające dwa dni, odbędzie się w dniach 24-25 października  w Dobrym Mieście.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie – wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY i odeślij do nas
O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową. 
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Marzenną Nowakowską:
mail: marzenna.nowakowska@gmail.com i tel. 692 425 746
lub mail: bochynska@zielonaakcja.pl i tel.: 76 862 94 30

Więcej informacji o projekcie i organizatorach www.zielonaakcja.pl


Program szkolenia ponadregionalnego
 24-25 października 2014
..........................................Dobre Miasto................................................
Rozpoczęcie szkolenia dn. 19 września o godz. 10 00, zakończenie 20 września o godz. 15 00
DZIEŃ 1
I     Otwarcie szkolenia

·     Prezentacja trenerów/ uczestników
·     Przedstawienie celu szkolenia i całego projektu
·     Sprawy organizacyjne

II Natura 2000 europejski system ochrony siedlisk i gatunków

·     Wprowadzenie
·     Nasz stosunek do Natury 2000: argumenty za i przeciw Naturze 2000
·     Prezentacja o Naturze 2000: pojęcia, sposób organizacji, przykłady obszarów z danego subregionu

III Natura oddaje czy zabiera - dyskusja nad potrzebą ochrony obszarów przyrodniczo cennych

·     Prezentacja filmu nt. przykładów wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów NATURA 2000 (1h) pod kątem turystycznym
·     Debata: Natura 2000 tworzy czy zabiera miejsca pracy; bariera czy impuls rozwoju
·     Podsumowanie debaty, debata jako sposób dyskusji społecznej nad potrzebą ochrony cennych obszarów, inne sposoby wymiany opinii mieszkańców
·     Opinie społeczne o Naturze 2000; Natura 2000 w oczach Polaków- prezentacja badań społecznych

IV Ekonomizacja zasobów przyrodniczych środowiska lokalnego

·     Identyfikacja dobrych przykładów - czy i jak obszary Natura 2000 wykorzystywane są do tworzenia usług  i produktów w różnych rejonach Polski
·     Inspirujące dobre praktyki - prezentacja możliwości ekonomizacji działań podejmowanych w zakresie bioróżnorodności, działalności agroturystycznej, turystyki na obszarach Natura 2000
·     Prezentacja filmu nt. wykorzystania zasobów przyrodniczych w działalności agroturystycznej i turystyki na obszarach Natura 2000

DZIEŃ 2

V Edukacja społeczności lokalnej a jej potrzeby

Ograniczenia dotyczące użytkowania obszarów Natura 2000
·         Ograniczenia dotyczące użytkowania obszarów Natura 2000 fakty i mity; przykłady praktyczne

·         Odnajdywanie przykładów przekroczenia pojemności turystycznej ekosystemów, gdzie postawić   granicę pomiędzy ochroną przyrody a turystyką.

Informacja i edukacja na rzecz obszarów Natura 2000
·     Co społeczność lokalna powinna wiedzieć o Naturze 2000
·     Przykłady atrakcyjnych  form edukacyjno-informacyjnych kierowanych do mieszkańców i turystów
·     Bariery i przeszkody w dotarciu z edukacją/ informacją/ do społeczności lokalnych
·     Taktyki i strategie aktywizowania ludzi do działania
·     Plan działań informacyjno-edukacyjnych do wdrożenia na obszarach reprezentowanych przez uczestników
Wykład, dyskusja, praca w grupach

VI Społeczność lokalna i samorząd lokalny dla obszarów Natura 2000

Natura 2000 w politykach publicznych
·          Jak można wpływać na lokalne i regionalne polityki publiczne, aby uwzględnić potrzeby społeczne i ekonomiczne i przyrodnicze obszaru Natura 2000
·         Obszary Natura 2000 w strategiach rozwoju- lokalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych.  Wykład oraz refleksje uczestników

Co mogę zainicjować lokalnie?
·     Jakie działania warto rozwijać na moim terenie? Do jakich działań chcę mobilizować swoją społeczność? - refleksje uczestników

VII Zakończenie szkolenia

·     Omówienie zasad uczestnictwa w szkoleniach regionalnych/pogłębionych
·     Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.