piątek, 10 października 2014

Festiwal Sztuki Czytania

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście i Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur zapraszają na oryginalny projekt poświęcony kulturze żywego słowa. Teatr, literatura, czytelnictwo stanowią wspaniałą i naturalną możliwość porozmawiania na poziomie problemowym, ideowym, estetycznym. To wyzwanie artystyczno-edukacyjne, które może stać się ważnym wydarzeniem na mapie kulturalnej województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsza edycja festiwalu odbędzie się w terminie 27 – 29 listopada 2014 roku w Dobrym Mieście.

Festiwal Sztuki Czytania to realizacja idei propagowania kultury języka polskiego jako naczelnej wartości dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej. Czytelnictwo, kreatywność, artystyczna interpretacja tekstów literackich to główne atrybuty spotkania miłośników literatury. Ogłoszony konkurs na najlepszą interpretację czytanych utworów poetyckich, prozatorskich, scen z dramatów jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z Warmii i Mazur. Różne konwencje teatralnej wizji czytania literatury oceni profesjonalne jury. Podczas Festiwalu odbędą się spotkania z pisarzami, prezentacje teatru czytanego przez wybitnych aktorów polskich, warsztaty sztuki czytania.            
Milena Brzostek 
specjalista ds. promocji i organizacji imprez.
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście
ul. Górna 1 a 11-040 Dobre Miasto 89 616 - 15 - 91

F E S T I W A L S Z T U K I C Z Y T A N I A 
27 – 29 LISTOPADA 2014 - DOBRE MIASTO 
ORGANIZATORZY 
1. Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Dobrym Mieście 2. Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur
REGULAMIN 
1. Konkurs adresowany do mieszkańców Warmii i Mazur jest imprezą o charakterze artystyczno - edukacyjnym, ma formułę otwartą i obejmuje 3 kategorie wiekowe: - dzieci klas IV-VI i młodzież gimnazjalna - młodzież ponadgimnazjalna - dorośli
2. Warunkiem udziału jest przygotowanie przez co najmniej dwie osoby dowolnego utworu literackiego /poezji, fragment prozy, fragment dramatu/ i jego interpretacja w formie czytanej.
3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut: (dzieci klas IV – VI, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna) w kategorii dorosłych 15 minut.
4. Czytanie odbywa się w ściśle określonej konwencji – bez użycia rekwizytów, kostiumu i bez jakichkolwiek działań scenicznych. Uwaga odbiorcy musi być skupiona wyłącznie na sugestywnym przekazie tekstu przez uczestnika.
5. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie bądź nadesłanie KARTY UCZESTNIKÓW 
6. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny interpretacji aktorskiej, kultury mowy, recytacji, literatury.
7. Jury oceniać będzie prezentacje wg następujących kryteriów: - dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości uczestników/, - interpretacja utworu, - kultura słowa, - ogólny wyraz artystyczny
8. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.

HARMONOGRAM PREZENTACJI KONKURSOWYCH 27.11.2014 /czwartek/ i 28.11.2014/piątek/ kategoria : dzieci klas IV-VI, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 29.11.2014 /sobota/ kategoria: dorośli Po wszystkich prezentacjach w sobotę odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
ZGŁOSZENIA NA FESTIWAL SZTUKI CZYTANIA PROSIMY NADSYŁAĆ DO 10 LISTOPADA 2014 ROKU NA ADRES: CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNE UL. GÓRNA 1 A, 11 - 040 DOBRE MIASTO

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz