środa, 29 października 2014

Anna Robak

(Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Dzieci)
Jestem z wykształcenia biologiem. W 1978 r. ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną i podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela akademickiego, którą kontynuuję w UWM. Jubileusz 35.lecia pracy obchodziłam jako Belfer Roku 2013/2014 Wydziału Biologii i Biotechnologii. Od roku 2006 pełnię funkcję kierownika Katedry Anatomii Porównawczej na macierzystym Wydziale. Wykładam przedmioty obligatoryjne (Anatomia funkcjonalna człowieka i Histologia zwierząt) oraz liczne fakultatywne (m.in. Mózg człowieka, Mózg a zachowanie, Neurobiologiczne podstawy rozwoju człowieka, Neurobiologia snu, Patologia wybranych narządów, Mikroskopia fluorescencyjna, Nowe odkrycia w dziedzinie neurobiologii, Edukacja prozdrowotna) dla studentów różnych kierunków i stopni kształcenia, m.in. na kierunku biologia, biologia medyczna, mikrobiologia, biotechnologia (również inżynierska) oraz dla słuchaczy studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.

Dla studentów kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze opracowałam przedmiot pt. Ciało człowieka (zagadnienia wychodzące poza klasyczną anatomię opisową). Prowadzę również seminaria dyplomowe, wykłady i zajęcia popularno-naukowe na Uniwersytecie Dzieci, Uniwersytecie III wieku i w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Nocy Biologów. Prowadziłam również zajęcia w projekcie Biura Promocji UWM – uczeń szczególnie uzdolniony kierunkowo. W kręgu moich zainteresowań naukowych, począwszy od pracy magisterskiej, jest neuroanatomia , szczególnie ośrodkowy układ nerwowy – mózgowie ssaków. Stopień naukowy doktora uzyskałam w obszarze nauk przyrodniczych, a stopień doktora habilitowanego z dziedziny nauk biologicznych. Odbyłam dwa staże naukowe, krajowy i zagraniczny (Kanada). Interesuję się neuropsychologią, lubię kwiaty i ogród; mam trójkę dzieci oraz psa.

Do swoich osiągnięć zawodowych mogę zaliczyć: opublikowanie łącznie 145 prac naukowych, w tym 56 oryginalnych prac badawczych i 2 monografie; promotorstwo dwóch prac doktorskich, 21 prac magisterskich i 11 licencjackich (do 2013r.); zorganizowanie pracowni immunofluorescencji i wdrożenie technik immunohistochemicznych do metodyki badań naukowych katedry oraz współorganizację kongresów naukowych, w tym jeden (Człowiek i Człowieczeństwo, 2008) we współpracy z Wydziałem Nauk Humanistycznych. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczno-wychowawcze i społeczno-organizacyjne otrzymałam nagrody: Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (1977), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę magisterską (1978); Nagrody Rektora: za działalność dydaktyczną lub dydaktyczno-wychowawczą (1981, 1982, 2014 „Belfer 2013/2014” na WBiB); za działalność naukową (1986, 1996, 2006); nagroda Rektora stopnia drugiego za działalność organizacyjną (1994, 2001, 2008, 2011); Złoty Krzyż Zasługi (2011).

Anna Robak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz