piątek, 17 października 2014

Relacja z wizyty studyjnej we FrancjiW ramach wieloletniej już współpracy, we wrześniu 2014 r. delegacja z województwa warmińsko-mazurskiego odwiedziła Region Centrum (Departament Indre), w ramach wymiany i współpracy ze Stowarzyszeniem Francja-Polska

Głównym tematem wizyty były problemy ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa kulturowego, w kontekście wzajemnych uwarunkowań kultury i przyrody. Wizyta polskiej delegacji miała miejsce w dniach 7-14 września 2014 r. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki, Państwowego Przedsiębiorstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Delegacja przybyła w niedzielę na lotnisko de Gaulle w Paryżu, a następnie udała się samochodami do Châteauroux, gdzie została zakwaterowana w prywatnych domach. Bliższy kontakt z gospodarzami pozwolił lepiej i pełniej poznać kulturę regionu i codzienne życie Francuzów.

Program wizyty obejmował spotkania z przedstawicielami nauki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i małych przedsiębiorstw. Polska delegacja miała możliwość zapoznać się z wybranymi ośrodkami, zajmującymi się ochroną przyrody (Regionalny Park Przyrody w Brenne, Park Faunistyczny w Haute Touche, Park Przyrodniczy Cheneviere w Deols, rezerwat regionalny Etangs Foucaud), ochroną różnorodności biologicznej (Towarzystwo Pomologiczne z Berry, sad-bank genów w Neuvy Saint-Sepulchre), obiektami ochrony dziedzictwa kulturowego (m.in. opactwo Meobecq, dom-muzeum George Sand i pamiątki po Fryderyku Chopinie).

Wartościowym uzupełnieniem prezentacji regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego było spotkanie z rolnikiem, zajmującym się uprawą organiczną/biodynamiczną (wykluczającą użycie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, a bezpieczeństwo upraw przed szkodnikami ma zapewnić bioróżnorodność) i przetwórstwem żywności oraz odwiedziny w karczmach, powstałych przy farmach.

Tematyka spotkań obejmowała szeroki przekrój problemów, nawiązujących do różnorodnych aspektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, produktów lokalnych, ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz różnorodnych aktorów życia lokalnego, z dużym udziałem różnych stowarzyszeń. Niezwykle wartościowe było spotkanie przy “okrągłym stole” w Centrum Studiów Uniwersyteckich w Châteauroux (Uniwersytet w Orleanie) z udziałem przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, przedstawicieli nauki a także przedstawiciela ambasady polskiej we Francji. Omówione zostały doświadczenia ze współpracy międzynarodowej na poziomie samorządów, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. Obie strony zgodnie uznały, że porozumienie i współpraca między ośrodkami akademickimi może być osią dalszej współpracy obu regionów (Departament Indre, województwo warmińsko-mazurskie). Poczynione zostały wstępne ustalenia dotyczące wymiany studentów w ramach programu Erasmus plus oraz zaplanowana została międzynarodowa konferencja naukowa (z udziałem samorządów i NGO) w maju 2015 r. w Olsztynie.

Niezwykle inspirujące było spotkanie z przedstawicielami Parku Przyrodniczego w Brenne. Delegacja polska zapoznała się z ciekawymi programami ochrony małej architektury oraz różnorodnymi programami ochrony bioróżnorodności. Rezerwat regionalnym Etangs Foucaud (Stawy Foucaud) to przykład szerokiego spojrzenia na historię i przyrodę. Osią ochrony są stawy rybne, powstałe przed wiekami. Można nazwać je antropogenicznym pojezierzem. Zarysowała się możliwość polsko-francuskiej współpracy w poznaniu kulturowego oddziaływania na tereny podmokłe, zarówno we Francji jak i w Polsce. Parc de la Haute Touche to placówka naukowo-dydaktyczna, łącząca zadania upowszechniania wiedzy (oglądanie rzadkich i egzotycznych zwierząt w formule safari) z czynną ochroną bioróżnorodności i badaniami naukowymi. Placówka ta specjalizuje się w badaniach jeleniowatych z całego świata. W zakresie ochrony bioróżnorodnosci Park prowadzi bank genetyczny w postaci zamrożonych komórek jajowych i plemników zagrożonych zwierząt (kriokonserwacja), z możliwością odbudowywania zagrożonej różnorodności genetycznej wybranych gatunków. Badania w tym zakresie wzbudziły duże zainteresowania strony polskiej i wstępnie podjęto rozmowy wzajemnych wizyt z wykładami oraz grup studentów.

Duże zainteresowanie, zwłaszcza leśników, wzbudziła prezentacja historii departamentu Indre przez pana Pouget, dyrektora Archiwum Departamentu Indre oraz możliwość obejrzenia dawnych map i archiwum gospodarki leśnej. Inspirująca była także wizyta w parku przyrodniczym (Parc des Chènevières ) w Déols (w pobliżu Châteauroux) oraz spotkanie z z p. Dezecot ze Stowarzyszenia Przyrodniczego w Indre (l’Association Indre-Nature). Delegacja polska miała okazję poznać ciekawe przykłady aktywnej ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej w terenie. Poznanie praktycznych działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego umożliwiło spotkanie z rolnikiem (pan Le Lan) zajmującym się przetwórstwem. Wizyta na farmie i zapoznanie się z alternatywnymi formami prowadzenia gospodarstwa rolnego, prezentacja produktów gospodarstwa biodynamicznego, prezentacja budynków: gospodarczych i mieszkalnych, wykonanych w tradycyjnej technologii, wykorzystującej słomę i glinę (dom energooszczędny) przybliżyła konkretne rozwiązania. Znakomitym uzupełnieniem były wizyty w oberżach, powstałych przy farmach i oferujących produkty żywnościowe, wytwarzane na tych farmach. W wielu miejscach widoczna była udana współpraca drobnych wytwórców, wzajemnie reklamujących swoje produkty.

Wizyta w sadzie w Neuvy Saint-Sépulchre, prezentowanym przez René Marandon -prezydenta Stowarzyszenia Pomologicznego w Berry oraz winnicy, przybliżyła polskiej delegacji metody ochrony bioróżnorodności (stare odmiany roślin uprawnych) w powiązaniu z animacją aktywności społeczności lokalnej (dzień jabłka, winobranie, konkursy). Przedstawiciele Lasów Państwowych usatysfakcjonowani zostali spotkaniem z francuskim nadleśniczym, zarządzającym 5000 ha, w którym 99% drzew stanowią dęby. Spotkanie było okazją do poznania problematyki gospodarki w tego typu drzewostanach, a także omówienie zagadnień globalnego ocieplenia w przywołanym kontekście. 

Wizyta w Chateau Guillaume uświadomiła zwiedzającym szacunek jakim we Francji darzy się krajobraz wiejski. W pobliżu wspomnianego chateau istnieje przykład wzorcowo przeprowadzonej renowacji zespołu budownictwa wiejskiego. Odnowione z wielką pieczołowitością budynki, charakterystyczne dla tego regionu, są przejawem docenienia tego elementu dziedzictwa kulturowego. Krajobraz wiejski, którego forma została wykształcona w ciągu historyczno-cywilizacyjnym, z jego sposobem lokacji i perspektywami widokowymi nie został w wyniku renowacji zniszczony. Dany Chiappero, architektka odpowiedzialna za projekt “Patrimoine-Paysages-Urbanisme” doskonale przedstawiła uregulowania prawne dotyczące renowacji historycznych budynków we Francji.

Program wizyty był bardzo bogaty, znakomicie łączył elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a warunki bytowe znakomite. Umożliwiło to zapoznanie się z bardzo szeroka gamą lokalnego dziedzictwa niematerialnego oraz materialnego i stanowi dobrą, inspirująca płaszczyznę do rozwijania dalszej współpracy.


  • Grzegorz Drozdowski - Dyrektor Departamentu Ochrony środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
  • dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • dr Ewa Gładkowska, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • dr Małgorzata Liszewska, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • dr Marta Śliwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • Szymon Nowak, Nadleśnictwo Dobrocin, Lasy Państwowe 
  • Wiesław Stachowicz, Nadleśnictwo Miłomłyn, Lasy Państwowe 
  • Jacek Karczewski, Nadleśnictwo Susz, Lasy Państwowe

Zobacz też: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz